vasael.ir

12 شهريور 1396 : 23:50
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 111:

در وقف فوت موجر یا مستاجر باعث بطلان آن است

وسائل- در وقف اگر بطن اول قبل از انقضاء مدت اجاره فوت کنند باقیمانده اجاره باطل است مگر اینکه بطن لاحق آن را اجازه دهند.
11 شهريور 1396 : 17:02
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 110:

تقسیم وقفی که برای آیندگان است جایز نیست

وسائل_اگر موقوف‌علیهم هنوز به دنیا نیامده باشند تقسیم وقف ایشان جایز نیست و حاضرین فقط نسبت به سهم خودشان حق دارند.
08 شهريور 1396 : 01:37
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 108:

وقف باید تحت نظر ولی فقیه باشد

وسائل- مسئله وقف یک مسئله اجتماعی و بسیار مهم زندگی انسان ها است و چنین موضوعاتی باید با نظر شخصی که ولایت دارد و مدیر جامعه است انجام بگیرد.
06 شهريور 1396 : 16:21
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 107:

بیع وقف پر اختلاف‌ترین مباحث فقهی است

وسائل- بیع وقف از جمله مباحثی است که میان علما بسیار اختلاف نظر وجود دارد و هر یک از علما مواردی را از جمله موارد جواز وقف برشمرده‌اند.
02 شهريور 1396 : 18:36
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 104:

موضوع عندالشرع با موضوع عندالعقل فرق دارد

وسائل- صاحب جواهر می‌گوید: حتی عوام متشرعه هم این را می‌فهمند که ذاتاً و اصالتاً فروش وقف جایز نیست و تأبید از مقتضیات و مقومات وقف است یعنی ابداً آن وقف باید در حال خود باقی بماند.
آخرین اخبار