vasael.ir

وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 108:

وقف باید تحت نظر ولی فقیه باشد

وسائل- مسئله وقف یک مسئله اجتماعی و بسیار مهم زندگی انسان ها است و چنین موضوعاتی باید با نظر شخصی که ولایت دارد و مدیر جامعه است انجام بگیرد.
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 107:

بیع وقف پر اختلاف‌ترین مباحث فقهی است

وسائل- بیع وقف از جمله مباحثی است که میان علما بسیار اختلاف نظر وجود دارد و هر یک از علما مواردی را از جمله موارد جواز وقف برشمرده‌اند.
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 104:

موضوع عندالشرع با موضوع عندالعقل فرق دارد

وسائل- صاحب جواهر می‌گوید: حتی عوام متشرعه هم این را می‌فهمند که ذاتاً و اصالتاً فروش وقف جایز نیست و تأبید از مقتضیات و مقومات وقف است یعنی ابداً آن وقف باید در حال خود باقی بماند.
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها