vasael.ir

22 شهريور 1397 : 10:22
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 19

فقه سیاسی| رابطه اکراه با سیاست و تدبیر کلان در قانون‌گذاری و اجرا

وسائل ـ جعل قانون اصالتا بر اکراه نیست؛ یعنی در موردی که همه اکراه دارند جعل قانونی نمی شود، اما اگر به مرحله ای رسید که ضروری است ولو بقیه اکراه داشته باشند، این کار معقول است، بلکه ضرورت دارد منتهی دیگر اصل نیست؛ لذا در قانون گذاری اصل بر عدم اکراه است، اما در اراده و اجرا اصل بر اکراه است.
13 تير 1397 : 15:17
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 18

فقه سیاسی| تبیین تفاوت‌های فقه خرد و کلان

وسائل ـ تفاوت فقه خرد به نوع جعل است، در فقه خرد از جعل بسیط استفاده می‌شود مثل صلّ؛ اما در فقه مضاف از جعل مرکب استفاده می شود، شؤون مختلف با جعل‌های متفاوت بیان می شود.
05 تير 1397 : 19:08
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 17

فقه سیاسی| بررسی تفاوت‌های فقه خرد و کلان

وسائل ـ از لحاظ ساختاری احکام حوزه فقه فردی به یک معنا استقلال دارند و تأثیرشان مستقل از یکدیگر است؛ صلاة، صوم، زکات مستقل از یکدیگر دیده شده‌اند؛ اما در فقه کلان، نظام خاصی حاکم بر همه این‌ها وجود دارد کأنه همه این‌ها را به شرط اتصال و شرط شیء دیده شده است.
22 فروردين 1397 : 14:37
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 16

فقه سیاسی| فهم عمومی و قابلیت اجرایی شدن از لوازم قانون‌گذاری است

وسائل ـ حجت‌الاسلام رضائیان با اشاره به ساحت‌های مختلف فقه گفت: از مواردی که در قانون‌گذاری باید دقت شود این است که قابلیت عمومی برای فهم و انجام قانون وجود داشته باشد، تا بتوانیم آن را به عنوان فقه نظام از شریعت استخراج کنیم؛ موضوع برخی از خطابات شرعی است که با این نگاه قاعده جای خود را پیدا می‌کند.
21 فروردين 1397 : 13:21
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 15

فقه سیاسی| فقه شامل گستره افعال مکلفین است

وسائل ـ آیا می شود در عرصه‌های مختلف فقه اصول فقه خاصی داشته باشیم، در فضای نظریه پردازی، در اصول فقه مضاف آیا چنین مجالی وجود دارد؛ برای اینکه به این سؤال پاسخ دهیم، باید ببینیم عرصه های فقه کجاست؟ ساحت‌ها که مشخص شود مبانی و اصول هم به تناسب فقه روشن می شود.
20 فروردين 1397 : 17:30
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 14

فقه سیاسی| بررسی ماهیت و گستره فقه سیاسی

وسائل ـ ما باید گستره فقه را پیدا و مشخص کنیم تا بتوانیم اصول فقه آن حوزه را کشف کنیم؛ در کشف این گستره یک نگاه عقلی داشتیم که از مکلف شروع شد و به نحوی تمام ساحت‌های مکلف هم از باب گستره و هم از باب محتمل نیاز به جعل شارع دارد.
19 فروردين 1397 : 15:53
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 13

بررسی دو رویکرد مولویت و مکلفیت در فقه

وسائل ـ اگر بخواهیم اصول فقه داشته باشیم آیا نیاز هست که به فقه نگاهی کنیم و خود فقه را تعریف کنیم، برای نگاه به فقه که خواست شارع هست باید ببینیم ساحت‌های فقه در عرصه هستی چگونه است و گستره فقه تا کجاست و وسعت فقه چه چیزهایی را شامل می‌شود، وقتی رسیدیم به ساحت‌های فقه و گستره فقه را بیان کردیم، آن موقع اصول فقه هم روشن می‌شود.
18 فروردين 1397 : 12:14
استاد رضاییان/ جلسه 12

فقه سیاسی| نسبت فقه با ساحت‌های مختلف زندگی بشر

وسائل ـ بستر زندگی انسان در حوزه فردی و اجتماعی دارای اقتضائات و پیچیدگی‌هایی است که این مطلب بر نقص بیشتر علم انسان می افزاید؛ لذا وظیفه علم سنگین‌تر می‌شود، بعضی از مقدمات در اینجا محذوف است؛ اما پیشینیان اذعان دارند که انسان برای رسیدن به کمال نیاز به یک علم برتر دارد که آن شریعت خداوندی است.
19 اسفند 1396 : 19:08
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 11

فقه سیاسی| روش متفاوت در پاسخگویی به مسایل جدید

وسائل ـ اگر در باب الفاظ آمدیم و خواستیم اطلاق بگیریم، آیا در زیر مجموعه اطلاق آنجایی که گوینده و فضا باید در مقام بیان باشد تا بتوانیم از آن اطلاق بگیریم، آیا در مقام بیان بودن در خطاباتی که منظورشان حکم سیاسی است یا حکم امنیتی است، آیا در آن خطابات نحو بیان‌ها فرق می‌کند یا فرق نمی‌کند یا مثلا در عرف خودمان این را داریم.
13 اسفند 1396 : 16:28
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 10

فقه سیاسی| بررسی دو رویکرد در حوزه نظریه پردازی اصول فقه

وسائل ـ در اصول فقه حواسمان باشد که دچار انحراف نشویم، بلکه دقتمان بیشتر شود، لذا فقه برای کشف اصول نخست باید گستره فقه را مشخص کند، بعد ببینیم آیا با دقت می توانیم به اصول برسیم یا نه، خیلی‌ها می‌گویند گستره فقه به فقه سیاسی نمی‌رسد، از این‌رو دیگر نوبت به اصول فقه سیاسی نمی‌رسد.
۱
آخرین اخبار