20 مرداد 1396 : 00:45
در نودودومین جلسه درس خارج آیت‌الله نوری‌همدانی مطرح شد :

عرف تعیین کننده حدود ملکیت در بالا و پایین ملک است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه نودودوم درس خارج فقه خود، ضمن بررسی ادامه مسئله وقف به بحث از «علو و سفل» ملک پرداخت و اینکه تا چه حد از بالا و پایین ملک متعلق به مالک است.
04 مرداد 1396 : 15:16
در نودویکمین جلسه درس خارج آیت‌الله نوری‌همدانی مطرح شد :

در وقف اصل مال حبس می شود اما راه بهره مندی از منفعت باز است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه نودویکم درس خارج فقه خود، ضمن ذکر مسئله شصت‌وچهارم از کتاب وقف تحریرالوسیله حضرت امام (ره) به بررسی وقف عین، وقف منفعت و وقف انتفاع پرداخت.
02 مرداد 1396 : 18:42
در نودمین جلسه درس خارج آیت‌الله نوری‌همدانی مطرح شد:

از نظر حضرت امام‌(ره) شرط ضمن عقد وقف مطلقا باطل است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه نودم درس خارج فقه خود، به بررسی ادامه شرط ضمن عقد در وقف پرداخت که در آن واقف شرط اخراج و یا ادخال چیزی در وقف را کرده باشد.
01 مرداد 1396 : 18:34
در هشتادونهمین جلسه درس خارج آیت‌الله نوری‌همدانی مطرح شد :

بنا به نظر صاحب جواهر دلیلی بر بطلان وقف در صورت شرط نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هشتادونهم درس خارج فقه خود، به بررسی ادامه شرط ادخال یا اخراج از وقف در ضمن عقد آن پرداخت و روایاتی را نیز ذکر کرد.
31 تير 1396 : 15:04
آیت‌الله نوری‌همدانی در هشتادوهشتمین جلسه درس خارج :

وقتی وقف محقق شد دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هشتادوهشتم درس خارج فقه خود، ضمن ادامه بررسی شرایط وقف به بیان احکام شرط ضمن عقد در وقف پرداخت و نظر حضرت امام (ره) را نیز ذکر کرد.
29 تير 1396 : 19:52
آیت‌الله نوری‌همدانی در هشتادوهفتمین جلسه درس خارج:

بررسی اخراج و ادخال در وقف به عنوان شرط ضمن عقد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هشتادوهفتم درس خارج فقه خود، ضمن ادامه بررسی شرایط وقف به شرط اخراج بعضی از وقف بعد از عقد وقف اشاره کرد و نظر برخی از علما را نیز در این‌باره مطرح کرد.
28 تير 1396 : 15:59
آیت‌الله نوری‌همدانی در هشتادوششمین جلسه درس خارج :

تسبیح موجودات در بعض آیات قرآن از باب مجاز نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هشتادوششم درس خارج فقه خود، به بررسی استعمال لفظ و اراده معنای آن پرداخت و در همین رابطه نظر حضرت امام (ره) را نیز بیان کرد.
26 تير 1396 : 15:27
آیت‌الله نوری‌همدانی در هشتادوپنجمین جلسه درس خارج:

استعمال لفظ در معنی افناء آن در معنی نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هشتادوپنجم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی بحث وقف به تبیین وقف برای موالی اعلی و اسفل اشاره کرد و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
25 تير 1396 : 17:06
آیت‌الله نوری‌همدانی در هشتادوچهارمین جلسه درس خارج:

احکام وقف اصل مال بدون وقف منافع و ثمرات آن

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هشتادوچهارم درس خارج فقه خود، به ادامه بررسی احکام منافع و نمائات وقف پرداخت و نظر آیت‌الله خوئی را نیز بیان کرد.
۳