vasael.ir

15 ارديبهشت 1397 : 18:05
آیت الله خاتمی/ جلسه 60

قواعد فقهی| مبارزه با حقوق بگیران نجومی سیره حکومتی امیرمؤمنان

وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه سیره حضرت امیر بهترین مبنای فقهی قاعده عدل و انصاف است گفت: رفتار مولی علی با متخلفین و عدم قبول حتی یک رانت خواری، نمونه کامل از اجرای قاعده عدل و انصاف در حکومت اسلامی است.
10 ارديبهشت 1397 : 16:58
آیت الله خاتمی/ جلسه 59

قواعد فقهی| فتنه ۸۸ مصداق بغی در جامعه اسلامی است

وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به آیه ۹ سوره حجرات گفت: عبارت « حَتّى تَفِیءَ إِلى أَمْرِ اَللّهِ » از آیه مذکور این را می رساند که باید با فتنه گران تا زمانی که دست از فتنه برنداشته اند جنگید.
27 فروردين 1397 : 16:33
آیت الله خاتمی/ 56

قواعد فقهی| حدود و شرائط عملیات استشهادی

وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به انگیزه الهی بودن در عملیات استشهادی گفت: آنچه ما در شرط قصد خالص الهی برای عملیات استشهادی گفتیم قصد فی سبیل الله فی الواقع را می گوئیم اما گروه های تکفیری توهم قصد فی سبیل الله را دارند مانند لشگریان یزید لعنه الله علیه که توهم قصد تقرب الی الله داشتند.
22 فروردين 1397 : 13:47
آیت الله خاتمی/ 55

قواعد فقهی| جایگاه فقهی دفاع از دین در جواز عملیات استشهادی

وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به روایت حفص گفت: برای اینکه روایت را بفهمیم ابتدا باید روایت را درست تصور کنیم. فرض ما در این روایت این است که هیچ راهی برای پیروزی نیست جز اینکه سپر انسانی از میان برداشته شود لذا در این صورت نه تنها کشتن جایز است، بلکه قاتل قصاص ندارد و دیه ای نه بر عهده قاتل است و نه از بیت المال داده می شود.
21 فروردين 1397 : 14:07
آیت الله خاتمی/ 54

قواعد فقهی| بررسی مبانی عملیات استشهادی از منظر اسلام

وسائل ـ آیت الله خاتمی با اشاره به ادله جواز قتل زن و بچه ای که دشمنان آنها را سپر قرار دادند گفت: آنجائی که کشتن زن و بچه ای که دشمن آنها را به عنوان سپر قرار داده است، جایز است به طریق اولی عملیات استشهادی که دفاع از اسلام است امری جازی خواهد بود.
19 فروردين 1397 : 15:06
آیت الله خاتمی/ 53

قواعد فقهی| بررسی حکم شهید فقهی در عملیات استشهادی

وسائل ـ آیت الله خاتمی در خصوص اینکه آیا شخصی که عملیات استشهادی کرده است همانند شهید در معرکه نیاز به غسل و کفن ندارد یا باید غسل و کفن شود، گفت: انتخاب نظر و قضاوت مشکل است؛ زیرا اکثریت قدماء یک طرف اند؛ جناب ابن زهره وزنه سنگین قدماء نیست بلکه شیخ مفید و شیخ طوسی وزن سنگین است. این بزرگان نظر داده اند که مدافع غسل و کفن دارد و از طرفی روایات اطلاق دارد و شامل مدافع هم می شود.
24 اسفند 1396 : 14:35
آیت الله خاتمی/ 52

قواعد فقهی| مشروعیت عملیات استشهادی از نگاه فقهی

وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به ادله جواز عملیات استشهادی گفت: تنها دلیل مخالفین مشروعیت عملیات استشهادی اصل حرمت قتل نفس است لکن حرمت قتل نفس یا مطلق است و یا عام که در هر صورت با ادله وجوب دفاع تخصیص یا مقید می شود؛ لذا دایره حرمت قتل نفس، عملیات استشهادی را دربر نمی گیرد.
20 اسفند 1396 : 18:46
آیت الله خاتمی/ 51

قواعد فقهی| تفاوت خودکشی با عملیات استشهادی

وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به آیه 29 سوره نساء و روایات شیعه و سنی درباره حرمت خودکشی گفت: اصل اولی حرمت خودکشی است و همچنین اصل مبنایی دیگر بحث دفاع از حوزه اسلام است که هیچ مرزی در دفاع از اسلام وجود ندارد؛ لذا اگر هیچ راهی در دفاع از اسلام نبود جز انجام عملیات استشهادی این عمل مصداق دفاع است و از دایره حرمت خودکشی بیرون است.
09 اسفند 1396 : 20:06
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 50

شاخصه های عملیات استشهادی

وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به شاخصه های عملیات استشهادی گفت: به عملیاتی، استشهادی گفته می شود که انگیزه خالص خدائی، دفاعی داشته باشد و در آن آسیب به بی گناهان، هدف نباشد، با این ویژگی ها عملیات استشهادی خطش از انتحار جدا می شود، لذا عملیات انتحاری موضوعا و حکما از عملیات استشهادی خارج و متفاوت است.
26 بهمن 1396 : 14:01
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 49

بررسی طائفه پنجم و ششم از روایات حرمت اضرار به نفس

وسائل ـ آیت الله خاتمی پس از بیان شش طائفه از روایات گفت: آن چیزی که قدر مسلم است خودکشی و شبیه آن که ضرر کلان محسوب می شود حرام است؛ اما پائین تر از این هر چند به عنوان حکمت حرمت برخی چیزی ها بیان شده است ولی حکمت است، علت نیست لذا نمی شود از آن حرمت مطلق اضرار به نفس را اثبات کرد.
آخرین اخبار