vasael.ir

22 مرداد 1396 : 16:20
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 20 (93-92)

وقوف به مباحث معرفت شناسی از ضروریات اجتهاد است

وسائل- آیت الله اعرافی گفت: در معرفت‌شناسی از طرفی شاخه هرمنوتیک، از طرفی فلسفه تحلیل زبانی و از طرفی شاخه پر اهمیّت روان شناسی زبان مطرح است و شکی نیست اگر اجتهاد می‌خواهد با مبانی تامّی باشد، باید وقوف بر این علوم در دستور کارش قرار بگیرد، چرا که مثلاً نتایج یکی از مباحث هرمنوتیک تصویب است که باید از آن پاسخ داد.
14 مرداد 1396 : 13:05
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 19(93-92)

اخلاق از پایه های اجتهاد است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی در رابطه با دخالت اخلاق در اجتهاد گفت: اخلاق از چند جهت می تواند در اجتهاد مؤثر باشد، یکی از حیث فقه الاخلاق که در جلسه قبل مطرح شد، یکی از حیث اخلاق عملی و یکی هم از حیث پایه و بنیان بودن اخلاق برای فقه الاخلاق و فقه الصفات که فقه از فعل اختیاری اکتساب و اجتناب آن بحث می‌کند.
03 مرداد 1396 : 18:54
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 18 (93-92)

عالم بودن به علم منطق باعث اتقان بیشتر مجهتد می شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی گفت: طرفداران احتیاج اجتهاد به علوم عقلی گفته اند: هر چند ممکن است فردِ منطق نخوانده بتواند اجتهاد کند امّا داشتنِ دانشِ منطق منجر به اتقان بیشتری می‌شود و با آن شخیص موردیِ فرد تقویت می‌شود.
31 تير 1396 : 12:55
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 17 (93-92)

بررسی روانشناسی اجتهاد از مقدّمات ضروری اجتهاد است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی در خصوص روانشناسی اجتهاد تصریح کرد: جدای از ملزومات علمی مجتهد باید بررسی شود که آیا در باب اجتهاد، مقدّمات عملی، اخلاقی، روحی و دیگر مقدّمات هم شرط است یا خیر؟ نقش این مقدّمات چیست؟ که می توان بحث از این نوع سؤالات را روانشناسی اجتهاد نامید که محل مطالعه و مداقّه می‌باشد.
05 خرداد 1396 : 23:19
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 16 (93-92)

حکم ولایی بر دو پایه مصلحت و صدور از طرف مجتهد استوار است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی در خصوص احکام ولایی تصریح کرد: حکم ولایی در واقع یک حکم واقعی است و نه حکم ظاهری و هرگاه موضوع حکم ولایی احراز شده و حکم صادر شود، این حکم یک حکم واقعی است به این معنا که واقع دیگری در اینجا باقی نمانده و موضوع تغییر می‌کند که واقعی شدن حکم ولایی بر دو پایه مصلحت و صدور حکم استوار است.
29 ارديبهشت 1396 : 23:01
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 15 (93-92)

احکام صادره از ولی فقیه از مصادیق احکام واقعیه هستند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه در شمول احکام واقعی، مقصود احکام واقعی اوّلی می‌باشد گفت: گرچه اصل و اساس قاعده، همان وجود حکم اوّلی در همه‌ی وقایع می‌باشد، اما اگر عنوان ثانوی یا عنوان ولایی بیاید این حکم اوّلی تبدّل پیدا می‌کند و هنگامی که این حکم ثانوی پدیدار شد خودش مصداق آن حکم و قاعده کلی می‌باشد که این عنوان جدید ثانوی که دلیل هم برای آن وجود دارد، یک حکم واقعی است.
27 ارديبهشت 1396 : 16:46
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی / جلسه 14 (93-92)

حل و فصل تصویب و تخطئه در محدوده اشعری و اعتزالی تنها با روش نقلی امکان پذیر است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به روش شناسی در مسائل تصویب و تخطئه گفت: بحث تصویب و تخطئه در محدوده اشعری و اعتزالی یک بحث عقلی نمی‌باشد، بلکه یک بحث لفظی شرعی است و بایستی دید که ادله چه می‌گویند، اما تصویب‌های جدیدی که حاصل هرمنوتیک و نسبیّت فهم متن می‌باشد را بایستی با روش عقلی حل و فصل کرد.
23 ارديبهشت 1396 : 17:00
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی / جلسه 13 (93-92)

بحث مصوبه و مخطئه سنتی شامل احکام عقلیه و گزاره های توصیفی نمی شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه مبحث تصویب و تخطئه امروزی خاستگاهی در مباحث جدید هرمنوتیک دارد گفت: تصویبی که در سنّت و گفتمان اسلامی ما دارای سابقه است ناظر به قلمرو احکام فرعیه می‌باشد و در محدوده فقه جریان دارد؛ و در محدوده گزاره‌های توصیفی که در کتاب و سنّت وارد شده است، و نیز در احکام عقلیه بحث تصویب مطرح نیست.
18 ارديبهشت 1396 : 12:22
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 12 (93-92)

نقد تفکر هرمنوتیک تنها به وسیله روش عقلی و فلسفی امکان پذیر است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی درباره کسانی که به مباحث عقلی و فلسفه اعتراض می کنند خاطر نشان کرد:اینکه عده ای دائماً با ملاصدرا و تفکر او به مخاصمه برخیزند در اینجا که اجتهاد سمت و سوی دیگری پیدا می‌کند و گفته می‌شود تمام اجتهادهایی که بر اساس قرائت‌های مختلف می‌باشد، معتبر است، این ادعا را چگونه جواب می‌دهند؟ این ادعا را با آیه و روایت نمی‌توان پاسخ داد بلکه باید از راه‌های عقلی استفاده شود.
13 ارديبهشت 1396 : 16:13
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 11 (93-92)

طرح شکل جدیدی از تصویب و تخطئه در قالب بحث از هرمنوتیک

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی در مقدمه پنجم از مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید شکل جدیدی از تصویب و تخطئه در میان علمای شیعه و سنی را در قالب بحث از هرمنوتیک مطرح کرد.
۱
آخرین اخبار