vasael.ir

29 مرداد 1397 : 11:27
آیت الله مبلغی / 98

فقه الاجتماع| با اکتفاء به قواعد اصولی نمی‌توان فقه را به سرانجام رساند

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین جایگاه نظریه فقه حقوقی گفت: برخی گمان می‌کنند که با قواعد اصولی و بدون نظریه فقهی می‌توان فقه را به سرانجام رساند در حالی‌که قواعد اصولی ابزاری بیش نیستند و آن ‌که محرّک مجتهد در استنباطات است، ذهنیّات اوست که برای سروسامان دادن به این ذهنیّات باید آن ها شناسایی شوند و به جای آن نظریّات قرار داده شوند.
16 مرداد 1397 : 14:19
آیت الله مبلغی/ 97

فقه الاجتماع| تعبّد باید به عنوان هدف أعلی در همه نظریه‌پردازی‌ها مورد توجه باشد

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین آسیب‌های تجربه کنونی اجتهاد گفت: ما الآن با فقهی روبرو هستیم که نزدیک به هزار و اندی سال است که مدام بر روی یک احکام مکرّری کار می‌کند و این هم خوب است ولی در این حدّ که یک عدّه‌ای بانیان این نوع از فقه بشوند نه اینکه کلّ سرمایه فقهی ما معطوف به این فقه باشد.
14 مرداد 1397 : 10:48
آیت الله مبلغی / 96

فقه الاجتماع| تعبّد باید به عنوان هدف أعلی در همه نظریه‌پردازی‌ها مورد توجه باشد

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین مراحل نظریه‌پردازی، به چهار عنصر هدف، ساختار، روح و ارتباط بین اجزاء در نظریه اشاره کرد و گفت: در یک موضوع حقوقی مثل حریم خصوصی با تجمیع روایات به این نتیجه می‌رسیم که اگر به حرز اشخاص و حریم اشخاص اهمّیت داده شده به این دلیل است که راه‌های تعبّد و ارتباط شخص با خدا حفظ شود کما اینکه هدف أعلی در همه شئونات زندگی تعبّد است.
07 مرداد 1397 : 14:10
آیت الله مبلغی/ 95

حریم خصوصی یک موضوع فقهی حقوقی با خاستگاه اجتماعی است

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین مراحل نظریه‌پردازی، موضوع «حریم خصوصی» را به عنوان نمونه انتخاب کرد و در تطبیق مراحل نظریه‌پردازی بر این موضوع گفت: ابتدائاً باید تعاریف حریم خصوصی را از مکاتب و نظام‌های مختلف حقوقی جمع‌آوری کنیم و سپس با حذف پیش‌فرض‌ها و نگاه‌های ارزش‌محور از آن، تعریف را به یک تعریف خنثی تبدیل کنیم و در مرحله بعد آن را در یک نظام حقوقی به کار گیریم.
26 تير 1397 : 12:49
درس خارج فقه الاجتماع / 94

فقه الاجتماع| فقه سنّتی در پاسخگویی به موضوعات مستحدثه کارایی لازم را ندارد

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین ضرورت نظریه‌پردازی در موضوعات مستحدثه گفت: امروز اگر به یک فقیه سنّتی بگویند که در رابطه با حریم خصوصی فتوایی صادر کن، این شخص ممکن است فتوا بدهد که تجسّس نکنید و دو سه فقره حکم ذکر کند ولی آنچه که در جامعه امروز صورت می‌گیرد بسیار گسترده‌تر از آن است که یک فقیه با چند فتوا بحثش را جمع کند.
05 تير 1397 : 18:27
آیت الله مبلغی/ 93

موضوع‌شناسی در فقه باید بر اساس علوم تخصّصی مربوطه باشد

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین روش موضوع‌شناسی در فقه گفت: اکتفاء به متون دینی برای شناخت موضوع روشی ناصواب است و باید برای دست‌یابی به شناخت موضوع به علوم تخصّصی مربوط به آن موضوع مراجعه شود.
31 خرداد 1397 : 10:22
آیت الله مبلغی / 92

فقه الاجتماع| قابلیت تغییر فقه نظریه ای در مواجهه با واقعیات اجتماعی

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین تفاوت‌های استنباط کلاسیک با نظریه‌پردازی فقهی گفت: استنباط توصیف صِرف است و آن‌هم در یک سطح خُرد و بدون هیچ‌گونه تحقیق در رابطه با چیستی‌ها و چرایی‌های موجود در احکام در حالی‌که در نظریه‌پردازی علاوه بر پرداختن به وصف (کشف حکم) به تفسیر احکام در سطح خُرد و کلان پرداخته می‌شود.
29 خرداد 1397 : 09:17
آیت الله مبلغی / 91

فقه الاجتماع| حرکت به سمت نظریه حوزه را از استنباط بی‌نیاز می‌کند

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تشریح فوائد نظریه به برخی از فوائد و کاربردهای نظریه اشاره کرد و گفت: بر خلاف نظریات موجود در علوم طبیعی که عمدتاً یا توصیفی هستند و یا تفسیری، نظریه فقهی حقوقی این دو وصف را توأمان دارا است و به همین دلیل، کارآمدی استنباط را نیز پوشش می‌دهد.
17 خرداد 1397 : 17:55
آیت الله مبلغی/ 90

فقه الاجتماع| مفاد قانون باید مطابق با روح و منطق اسلام باشد

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین مراتب دست‌یابی به قانون گفت: اگر پذیرفتیم که در یک جامعه قانون ضرروت دارد، در مرحله بعد این را نیز باید بپذیریم که قانون نیاز به یک نظام دارد و در آن نظام، همه زوایای یک موضوع مدّ نظر قرار گرفته شده و با تبصره‌ها و موادّ کافی تغذیه می‌شود تا حالت شکنندگی نداشته باشد و نکته قابل توجّه این است که مَشی قانون باید بر طبق منطق و نظام واحد باشد نه اینکه هر تبصره و مادّه آن از یک مکتب اخذ شده باشد.
13 خرداد 1397 : 12:28
آیت الله مبلغی / 89

فقه الاجتماع| جهان اسلام در ایجاد نظام حقوقی اسلامی ظرفیّت بالایی دارد

وسائل ـ آیت الله مبلغی در آسیب‌شناسی عدم وجود، نظام حقوقی مدوّن در جهان اسلام گفت: نظام حقوقی اسلام، راهش از نظامات خُرد می‌گذرد و آنچه وظیفه دارد که نظامات حقوقی خُرد را سر و سامان دهد، نظریه است که متأسفانه فقه ما در این بخش نیز فعّال نیست پس در نتیجه نظام حقوقی خرد نداریم و در نتیجه نظام حقوقی اسلامی هم نداریم و این یک خلاء در جهان اسلام است و به همین جهت، هنوز نتوانسته‌ایم به یک نظام حقوقی دست پیدا کند.
آخرین اخبار