29 مرداد 1396 : 19:33
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 102:

در بسیاری از مباحث وقف باید به سراغ ولی فقیه رفت

وسائل- فقه دارای قوانین و ضوابطی است که نیاز به حافظ، مبین و مجری می‌خواهد و این امور سه‌گانه از وظایف ولی فقیه است؛ بنابراین فقه بدون ولایت فقیه ناقص است.
25 مرداد 1396 : 14:40
وقف/آیت‌الله نوری‌همدانی/جلسه 100:

وقف با وصف خاص به حبس بر می گردد

وسائل_ بر اساس نظر صاحب جواهر اگر وقف از عنوان وقف بودن خارج شود بیع آن بلامانع است.
21 مرداد 1396 : 17:49
در نودوهشتمین جلسه درس خارج آیت‌الله نوری‌همدانی مطرح شد :

موارد جواز بیع وقف بنا بر نظر حضرت امام (ره)

وسائل-سه نوع وقف وجود دارد؛ اول وقف بر جهات عامه مثل وقف مساجد، دوم وقف بر عناوین کلی مثل وقف بر علماء و فقراء و سوم وقف بر عناوین خاصه مثل وقف بر اولاد
21 مرداد 1396 : 16:05
در نودوهفتمین جلسه درس خارج آیت‌الله نوری‌همدانی مطرح شد:

حکم بیع وقف در صورت انتفاع بیشتر

وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه نودوهفتم درس خارج فقه خود، ضمن ادامه بررسی بیع وقف به بیان موارد جواز و عدم جواز بیع وقف پرداخت.
21 مرداد 1396 : 15:05
در نودوششمین جلسه درس خارج آیت‌الله نوری‌همدانی مطرح شد:

اصل اولی عدم جواز بیع وقف است

وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه نودوششم درس خارج فقه خود، به بررسی بیع وقف پرداخت و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
21 مرداد 1396 : 12:42
در نودوپنجمین جلسه درس خارج آیت‌الله نوری‌همدانی مطرح شد:

معیار ظهور الفاظ است نه حقیقت و مجاز

وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه نودوپنجم درس خارج فقه خود، به ادامه بررسی معنای «ولد» در وقف پرداخت و مصادیق آن‌را بیان کرد.
20 مرداد 1396 : 22:26
در نودوچهارمین جلسه درس خارج آیت‌الله نوری‌همدانی مطرح شد :

در صدق معنای ولد بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه نودوچهارم درس خارج فقه خود، به بررسی اهمیت توجه به الفاظ استفاده شده در وقف پرداخت و در همین رابطه لغت «ولد» را در وقف مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
20 مرداد 1396 : 21:49
در نودوسومین جلسه درس خارج آیت‌الله نوری‌همدانی مطرح شد :

ارتباط وقف با استظهارات لفظی و اطلاقات عرفی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه نودوسوم درس خارج فقه خود، به ادامه بحث از اولاد و انتساب آن‌ها به پدر و مادر پرداخت و همچنین به سوالاتی نیز درباره مطالب گذشته پاسخ گفت.