vasael.ir

یادداشت | شکاف نسلی؛ عامل انحرافات اجتماعی

یادداشت | شکاف نسلی؛ عامل انحرافات اجتماعی

وسائل ـ تحقیقاتی که در سی و نه کشور جهان انجام شده است، ارتباط ارزش‌های مشترک با نرخ پایین جرائم را نشان می دهد. اما این ارزش‌های مشترک چه ارتباطی با گسست نسل‌ها پیدا می‌کند؟ فرضیه علمی این است که ارزش‌های مشترک در خانواده که به صورت هنجار از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، به سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.
یادداشت| نگاه راهبردی به دین، مهندسی تحول در سبک زندگی

یادداشت| نگاه راهبردی به دین، مهندسی تحول در سبک زندگی

وسائل ـ اسلامی بودن آداب و توحیدی بودن شیوه زندگی به این معناست که سبک زندگی بتوانند بسترساز عبودیت الهی در حیات انسانی باشد. به گفته علامه طباطبایی ادب الهی انجام عمل بر هیئت توحید است. به این ترتیب آداب اسلامی عمدتاً آداب بندگی است، یعنی جلوه های ظاهری عبودیت و تصویر توحید در ظواهر انسان. از این روست که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند «توحید صرفاً یک نظریه فلسفی و فکری نیست. بلکه یک روش زندگی برای انسان‌ها است».
بنیان‌های کنش اجتماعی و چیستی آن
در کرسی «روش شناخت مسائل اجتماعی» تبیین شد؛

بنیان‌های کنش اجتماعی و چیستی آن

وسائل ـ سیدی فرد در تبیین چیستی و بنیان‌های کنش‌های اجتماعی، گفت: اگر ما می‌خواهیم از یک کنش اجتماعی درآمد و تحلیلی داشته باشیم، ابتدا باید محتوای داخلی انسان را بررسی کنیم که در این مورد می توان به عوامل درونی معرفتی، عوامل درونی غیر معرفتی، عوامل بیرونی مشهود، عوامل بیرونی غیر مشهود و عامل دیگر برساخته های اجتماعی درونی شده(گزاره های هنجاری تقارن یافته با یک عنوان خاص در یک بافت خاص هستند) و... اشاره کرد.
معرفی کتاب| سبک زندگی، عامل تشابهات و تمایزات هویتی در جهان امروز

معرفی کتاب| سبک زندگی، عامل تشابهات و تمایزات هویتی در جهان امروز

وسائل ـ مفهوم سبک زندگی جایگزینی است برای مفاهیم طبیعی نظیر طبقه اجتماعی که بر ساختن هویت های فردی و اجتماعی را بر اساس اراده، انتخاب و ترجیهات افراد مطرح می‌ سازد. سبک زندگی را در یک صورت بندی ابتدایی می‌توان مجموعه ای از شیوه های رفتاری یا انتخاب‌های الگومند تلقی کرد که افراد در صددند از طریق آنها تمایزات و تشابهات هویتی شان را ابراز کند.
فقه الاجتماع| اجتهاد با خروج از انحصار و تمرکز بعدالتشریع کارآمد می‌شود
آیت الله مبلغی/ ۵۳

فقه الاجتماع| اجتهاد با خروج از انحصار و تمرکز بعدالتشریع کارآمد می‌شود

وسائل ـ آیت الله مبلغی با اشاره الزامات فقه پویا، گفت: اگر مقوله اجتهاد از انحصار و تمرکز بر بعد التشریع خارج شود و به دنیای ما قبل التشریع قدم بگذارد و نظریه پردازی‌های اجتهادی را آغاز کند بی‌شک و تردید شاهد پویایی و شکوفایی و کارآمدی اجتهادهای بعد التشریع هم می‌شویم.
یادداشت| سبک زندگی؛ عادت واره یا انتخاب

یادداشت| سبک زندگی؛ عادت واره یا انتخاب

وسائل ـ سبک زندگی شامل نظام ارتباطی، نظام معیشتی، تفریحی و شیوه‌های گذران اوقات فراغت، الگوی خرید و مصرف، توجه به مد،جلوه‌های عینی شأن و منزلت، استفاده از محصولات تکنولوژیک، نحوه استفاده از صنایع فرهنگی، نقاط تمرکز علاقه مندی در فرهنگ مانند دین، خانواده، میهن، هنر، ورزش و امثال آن می‌شود.
فقه روابط اجتماعی| نقش فقه در مدیریت روابط انسانی
آیت الله اعرافی/ ۳

فقه روابط اجتماعی| نقش فقه در مدیریت روابط انسانی

وسائل ـ آیت الله اعرافی با بیان اینکه مدیریت و مهندسی و سامان دادن روابط خود با دیگران، یک مقوله اختیاری است، گفت: فقه خوب می‌تواند در مورد آن سخن بگوید، بخش زیادی از فقه هم همین است، بیع و اجاره و نکاح و امثالهم، همه انواعی از روابط انسانی است که فقه برایش ابواب و کتاب‌هایی تولید کرده است.
یادداشت| سبک زندگی؛ انعکاس مرتب و نظام وار اخلاق و فقه در زندگی

یادداشت| سبک زندگی؛ انعکاس مرتب و نظام وار اخلاق و فقه در زندگی

وسائل ـ برای اسلامی شدن زندگی کافی نیست که از حرام پرهیز شود ممکن است تمام زندگی از حلال پر باشد مثلاً از صبح تا به شام را به سرگرمی‌های حلال بپردازیم اما زندگی ما اسلامی نباشد از این جهت در ترسیم سبک زندگی اسلامی نباید صرفاً به دنبال حلال و حرام باشیم بلکه باید به کشف راهبردهای زندگی اهتمام بورزیم.
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها