vasael.ir

فقه فرهنگ و اجتماع
گزارش| نظام‌مندی فقه شیعه از ضروریات مذهب است
نشست«ظرفیت‌شناسی علم اصول در استنباط احکام مسائل مستحدثه»؛

گزارش| نظام‌مندی فقه شیعه از ضروریات مذهب است

وسائل ـ آیت الله سیفی مازندرانی نظام‌مندی فقه شیعه را از ضروریات مذهب عنوان کرد و گفت: شکی نیست که فقه شیعه نظام‌مند است و وقتی این همه قواعد فقهی وجود دارد که همه باهم مرتبط‌ هستند نشان از نظام‌مند بودن فقه دارد. اگر امام معصوم فرموده‌اند«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»، ناظر به نظام‌مند بودن فقه است و الّا تفریع امکان نداشت چون تفریع، فرع بر نظام‌مندی است.
تحلیل و بررسی تفاسیر مختلف پیرامون واژه «وضربوهن»
بخش اول/ نشست «چالش‌های حقوق زنان در فقه»؛

تحلیل و بررسی تفاسیر مختلف پیرامون واژه «وضربوهن»

وسائل ـ پژوهشگر حوزه زنان با تأکید بر اینکه قرآن خشونت بر زنان را بر نمی‌تابد به بررسی معانی و تفاسیر چندگاه متفکران مسلمان در این زمینه پرداخت، گفت: در فرهنگ جامعه عصر نبوی، زدن نرم خشونت تلقی نشده و با کرامت انسانی مغایرت نداشته است؛ در فرهنگ اجتماعی زمان پیامبر(ص) این نوع خشونت امر وحشتناکی نبود و امری تلطیف شده بود. ما نمی‌توانیم در فهم دین به عقلانیت و روح زمان خود بی‌توجه باشیم.
یادداشت| فرهنگ شهروندی و فضای مجازی

یادداشت| فرهنگ شهروندی و فضای مجازی

وسائل ـ سرعت تغییرات و ارتباطات گسترده باعث اتفاقات دیگری نیز شده که از آن جمله می‌توان به فردگرایی افراطی انسان ها اشاره کرد. مردم در کلبه های دیجیتالی زندگی می‌کنند و حداقل ارتباط را با فضای خارج می‌خواهند و می‌توانند داشته باشند.
حکومت می‌تواند شهروندان را ملزم به رعایت حجاب کند
گزارش نشست «رویکرد شناسی حقوقی حجاب»؛

حکومت می‌تواند شهروندان را ملزم به رعایت حجاب کند

وسائل ـ حجت الاسلام هدایت نیا اصل حجاب را از واجبات اجتماعی دانست و گفت: حکومت می‌تواند از روش‌های مختلف برای نهادینه‌سازی آن استفاده کند و شهروندان را ملزم به رعایت حجاب در معابر کند، ولی عدم رعایت آن نمی‌تواند همراه با مجازات کیفری باشد چراکه به لحاظ فقهی دلایل قوی در این زمینه وجود ندارد و از طرفی پیامد‌های اجتماعی این مسأله به نفع نظام نیست.
مفهوم‌شناسی فرهنگ از دیدگاه رهبر انقلاب
در نشستی علمی تبیین شد؛

مفهوم‌شناسی فرهنگ از دیدگاه رهبر انقلاب

وسائل ـ قائمی راد گفت: مقام معظم رهبری به اقتصاد نگاه فرهنگی دارند چون اقتصاد و فرهنگ در عرض یک دیگر نیستند بلکه اقتصاد ذیل فرهنگ است. نتیجه اصلاح اقتصادی نیز رسیدن به فرهنگ است. چه بسا فرهنگ، وزن محک افراد در جهان آخرت باشد.
تحلیل و بررسی تفاسیر مختلف پیرامون واژه «وضربوهن»
بخش اول/ نشست «چالش‌های حقوق زنان در فقه»؛

تحلیل و بررسی تفاسیر مختلف پیرامون واژه «وضربوهن»

وسائل ـ پژوهشگر حوزه زنان با تأکید بر اینکه قرآن خشونت بر زنان را بر نمی‌تابد به بررسی معانی و تفاسیر چندگاه متفکران مسلمان در این زمینه پرداخت، گفت: در فرهنگ جامعه عصر نبوی، زدن نرم خشونت تلقی نشده و با کرامت انسانی مغایرت نداشته است؛ در فرهنگ اجتماعی زمان پیامبر(ص) این نوع خشونت امر وحشتناکی نبود و امری تلطیف شده بود. ما نمی‌توانیم در فهم دین به عقلانیت و روح زمان خود بی‌توجه باشیم.
گزارش| نظام‌مندی فقه شیعه از ضروریات مذهب است
نشست«ظرفیت‌شناسی علم اصول در استنباط احکام مسائل مستحدثه»؛

گزارش| نظام‌مندی فقه شیعه از ضروریات مذهب است

وسائل ـ آیت الله سیفی مازندرانی نظام‌مندی فقه شیعه را از ضروریات مذهب عنوان کرد و گفت: شکی نیست که فقه شیعه نظام‌مند است و وقتی این همه قواعد فقهی وجود دارد که همه باهم مرتبط‌ هستند نشان از نظام‌مند بودن فقه دارد. اگر امام معصوم فرموده‌اند«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»، ناظر به نظام‌مند بودن فقه است و الّا تفریع امکان نداشت چون تفریع، فرع بر نظام‌مندی است.
حکومت می‌تواند شهروندان را ملزم به رعایت حجاب کند
گزارش نشست «رویکرد شناسی حقوقی حجاب»؛

حکومت می‌تواند شهروندان را ملزم به رعایت حجاب کند

وسائل ـ حجت الاسلام هدایت نیا اصل حجاب را از واجبات اجتماعی دانست و گفت: حکومت می‌تواند از روش‌های مختلف برای نهادینه‌سازی آن استفاده کند و شهروندان را ملزم به رعایت حجاب در معابر کند، ولی عدم رعایت آن نمی‌تواند همراه با مجازات کیفری باشد چراکه به لحاظ فقهی دلایل قوی در این زمینه وجود ندارد و از طرفی پیامد‌های اجتماعی این مسأله به نفع نظام نیست.
فقه مستحدثه| طبیق احکام مسافر با مسأله گردشگری
آیت الله سیفی مازندرانی/ ۱۷

فقه مستحدثه| طبیق احکام مسافر با مسأله گردشگری

وسائل ـ آیت الله سیفی مازندرانی با اشاره به اینکه صاحب شرایع شغل را ملاک صدق عنوان مسافر نمی داند، گفت: ملاک ایشان این است که سفر فرد بیشتر از حضر باشد؛ بنابراین گردشگر و سیّاح و دوره‌گرد هر چند شغل هم حساب نمی‌شود ولی یکی از ملاک‌ها اتمام که «سفره اکثر من حضره» را دارا است. صاحب جواهر با این نظر مخالف است و ملاک استادش کاشف الغطاء را که دائر مدار شغل بودن یا شغل نبودن سفر است را اولی دانسته است.
یادداشت| فرهنگ شهروندی و فضای مجازی

یادداشت| فرهنگ شهروندی و فضای مجازی

وسائل ـ سرعت تغییرات و ارتباطات گسترده باعث اتفاقات دیگری نیز شده که از آن جمله می‌توان به فردگرایی افراطی انسان ها اشاره کرد. مردم در کلبه های دیجیتالی زندگی می‌کنند و حداقل ارتباط را با فضای خارج می‌خواهند و می‌توانند داشته باشند.
ظرفیت‎شناسی علم اصول در استنباط احکام مسائل مستحدثه

ظرفیت‎شناسی علم اصول در استنباط احکام مسائل مستحدثه

وسائل ـ آیت الله سیفی مازندرانی نظام‎مندی فقه شیعه را از ضروریات مذهب عنوان کرد و گفت: شکی نیست که فقه شیعه نظام‎مند است و وقتی این همه قواعد فقهی وجود دارد که همه با هم مرتبط ‎اند نشان از نظام‏ مند بودن فقه دارد. اگر امام معصوم فرموده‎اند: علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، ناظر به نظام‏مند بودن فقه است و الّا تفریع امکان نداشت چون تفریع، فرع بر نظام‏ مندی است.
فقه و اصول سنتی ظرفیت پاسخگویی به تمام چالش‌های فقهی معاصر را دارد
گزارشی از نشست «چالش‌های حقوق زنان در فقه»؛

فقه و اصول سنتی ظرفیت پاسخگویی به تمام چالش‌های فقهی معاصر را دارد

وسائل ـ حجت الاسلام مهدی مهریزی به بیان راهکار‌های سه گانه در مواجه با چالش‌های فقهی معاصر پرداخت، گفت: در این بین راهکاری که ترجیح دارد، بهره گیری از قرآن و شواهد درون دینی است که در این روش به فهم جدیدی از دین می‌رسیم؛ در این راستا فهم و تعامل ما باید جدید باشد به شکلی که مکانیزم‌های رایج حفظ شوند. بنابراین خراب کردن بنیان‌ها در حوزه‌های مختلف توصیه نمی‌شود چراکه با همین علم اصول و فقه سنتی می‌توان همه چالش‌ها را پاسخگو بود.
نشست «رویکرد شناسی حقوقی حجاب» در مشهد برگزار شد

نشست «رویکرد شناسی حقوقی حجاب» در مشهد برگزار شد

وسائل ـ نشست «رویکرد شناسی حقوقی حجاب» از سلسله نشست‌های چهارشنبه‌های عفاف با حضور حجت الاسلام هدایت نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سالن شورای دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
اوقات شرعی
۲۷ / ۰۹ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۳۷:۲۵
طلوع افتاب
۰۷:۰۷:۴۴
اذان ظهر
۱۲:۰۳:۳۱
غروب آفتاب
۱۶:۵۸:۰۴
اذان مغرب
۱۷:۱۶:۵۸