vasael.ir

حجت الاسلام رضائیان/ جلسه 38

فقه سیاسی| جواب به شبهه تضاد جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

وسائل ـ حجت الاسلام رضائیان گفت: مقدم داشتن ملاک اهم است؛ مصلحت حکم ظاهری ناشی از مصلحت حکم واقعی است و چیزی جدا نیست تا تضادی پیش بیاید و بعد در اعتبار و جعل هم که تضاد و تنافی مانعی ندارد پس نه در مبادی و نه در نفس جعل تضادی وجود ندارد.
حجت الاسلام رضائیان/ جلسه 36

فقه سیاسی| نظام اسلامی در همه اموراتش وامدار عالم غیب است

وسائل ـ حجت الاسلام رضائیان گفت: یکی از نکاتی که باید در مبادی فقه سیاسی به آن توجه کرد و از آن ممیزات نظام اسلامی با نظام غیر اسلامی است این است که نظام اسلامی خیلی از امورات آن یا بلکه کل آنها وامدار دست غیب است.
فقه سیاسی| محذورات جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری
درس خارج فقه استاد رضائیان| جلسه 34

فقه سیاسی| محذورات جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

وسائل-در مورد مسالک جمع بین حکم واقعی وحکم ظاهری و یا به تعبیری انواع مسالک جعل حجیت برای اماره، به سه مسلک اشاره کردیم که اماره اگر بخواهد جعل شود چگونه می شود و چه مسلک هایی وجود دارد.
فقه سیاسی| حجیت امارات در زمان عدم حضور معصوم
درس خارج استاد رضائیان| جلسه 33

فقه سیاسی| حجیت امارات در زمان عدم حضور معصوم

وسائل-اگر دسترسی به معصوم داشتیم همه حکم واقع معلوم می شود اما در صورت عدم دسترسی، ما با ادله ای مواجه هستیم که بعضا ما را تا نزدیک واقع می برند. بحث در این است که چگونه شما این امارات را در عصر غیبت خصوصا و البته مال عصر معصوم هم هست حجت می دانید.
فقه سیاسی| جعل حجیت برای اماره و اصل
درس خارج استاد رضائیان|جلسه 32

فقه سیاسی| جعل حجیت برای اماره و اصل

وسائل- مرحوم شهید صدر می فرمایند جعل حجیت برای اماره و اصل محال است و در ادامه سوال بحث ما به وجود می آید که چگونه جمع بین این دو حکم ممکن می شود و میسر می شود، این پرسش چگونه حاصل می شود؟
فقه سیاسی| بیان سیر مباحث
درس خارج استاد رضائیان| جلسه 30

فقه سیاسی| بیان سیر مباحث

وسائل- می خواهیم ببینیم اگر بزرگان در جهتی نظر دارند مکانیزم فهم آنها کجاها شکل گرفته است لذا فارغ از بحثی که داریم دقت بفرمایید چگونه از حیث روش شناسی جلو رفته ایم.
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها