vasael.ir

فقه الاجتماع|گاهی حکم موضوعات مشترک در فقه الاجتماع و فقه سنتی با یکدیگر مخالفت دارند
آیت الله مبلغی/ 106

فقه الاجتماع|گاهی حکم موضوعات مشترک در فقه الاجتماع و فقه سنتی با یکدیگر مخالفت دارند

وسائل ـ آیت الله مبلغی ادله استنباطی در فقه الاجتماع را کامل‌تر از ادلّه فقه سنّتی دانست و گفت: هر چند برآیند استنباطی در فرآیند فقه الاجتماع، لزوماً مغایر با نتایج موجود در فقه سنّتی نیست ولی چه بسا در یک مسئله به نتیجه متفاوت برسیم و این امکان نیز وجود دارد که حکم مشترک باشد ولی تفاوت در اجمال و تفصیل پیرامون آن باشد.
مسائل مستحدثه| سرعتِ سیر در سفر، دخلی در قصر و اتمام ندارد
آیت الله سیفی مازندرانی/ 16 

مسائل مستحدثه| سرعتِ سیر در سفر، دخلی در قصر و اتمام ندارد

وسائل ـ قول به تقصیر عند الإسراع فی السیر را به جز شیخ و کلینی کسی دیگر تفوّه نکرده، شیخ هم فقط در تهذیب آورده و در سایر کتبش نیاورده و به همین دلیل برخی گفته‌اند که این قول غیر وجیه است و در بین متأخرین هم کسی قائل به این قول نیست و صاحب جواهر در بین متأخرین این قول را منتسب به صاحب سند می‌کند و این نسبت نیز غیر وجیه است چون ایشان نیز روایات جد بالسیر را حمل بر مواردی می‌کند که سفر جدید در اثناء سفر شغلی بر او عارض شود.
آیت الله مبلغی/ 105

فقه الاجتماع| اغلب موضوعات اجتماعی موجود در فقه سنّتی زاویه جامعه‌شناسی ندارند

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین معیارهای موضوعات فقه الاجتماع به زاویه جامعه‌شناسی موضوعات اشاره کرد و گفت: برخی از موضوعات فقه الاجتماع مانند نژاد و نَسَب در فقه سنّتی نیز وجود دارد ولی وزن بحث به خاطر در نظر نداشتن زوایه اجتماعی، کم است و به همین جهت موضوع خوب منقّح نشده و عمیق نیست و در صورتی که همین موضوعات در فقه الاجتماع مطرح شوند به راهبردهایی دست می‌یابیم که در مباحث فقه خانواده بسیار راه‌گشا خواهد بود.
خارج فقه امر به معروف| دلیل شرعی بر تالیم بدنی در مراتب امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد
آیت الله شب زنده دار/ 1

خارج فقه امر به معروف| دلیل شرعی بر تالیم بدنی در مراتب امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد

وسائل ـ تألیم بدنی‌‌ای که یکی از مراتب امربه معروف و نهی از منکر است و منجر به قطع و کسر و امثال این‌ها بشود مثلا چشمش را کور کنند یا پایش راشکنند ، دستش را قطع کنند و به طور کلی اذیت های بدنی که منجر به قتل نشود دلیل شرعی برای آن وجود ندارد.
آیت الله کعبی/ 99

جهاد| بررسی آراء معتقدین به وجوب جهاد ابتدائی در عصر غیبت

وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بررسی دلایل عقلی وجوب جهاد ابتدایی گفت: اگر ادله منع و عدم مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت ثابت شود، آنگاه ادله منع، عمومات و اطلاقات آیات و روایات جهاد را تخصیص می زند. ما یک عمومات و اطلاقاتی از قرآن داریم که فرازمان و فرامکان است و می گوید جهاد واجب است.
یادداشت| مولّفه های اقتدار نیروی انتظامی از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی / اخلاق گرایی و تامين امنيت اجتماعي؛ رویکرد اقتدارآفرین نیروی انتظامی

یادداشت| مولّفه های اقتدار نیروی انتظامی از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی / اخلاق گرایی و تامين امنيت اجتماعي؛ رویکرد اقتدارآفرین نیروی انتظامی

وسائل- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای موفق انقلابی است که مدیریت مطلوب توأم با اقتدار در انجام رسالت‌ها و وظایف خود، فعالیت های ناجا در انجام رسالت های ذاتی خود به ویژه در مقابله با توطئه های قدرت های استکباری ، از دیگر نهادها متمایز کرده است.
جهاد| بررسی دلالت عمومات ولایت فقیه بر وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 98

جهاد| بررسی دلالت عمومات ولایت فقیه بر وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت

وسائل- باید بررسی کرد اگر متن و روایتی وجود نداشته باشد که جهاد ابتدایی در عصر غیبت جایز است ، آیا می توان بعد از اثبات عموم ولایت فقیه، بگوییم جهاد ابتدایی در عصر غیبت، از شئون ولی فقیه است الا ما خرج بالدلیل. یعنی اگر دلیل بر نهی از جهاد در عصر غیبت نداشته باشیم، عمومات و اطلاقات ولایت فقیه، جهاد ابتدایی را از مصادیق ولایت محسوب می کند.
پیش اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه| بخش دوم

امنیت متعالیه| عدم انسجام درونی بحران اصلی امنیت متعالیه است

وسائل- در بحث مبانی یک پراکندگی را مشاهده می‌کنیم، مثلاً در یک نوشته‌ای از نظریه دو فطرت به عنوان بحث‌های خود نظریه استفاده شده است درجایی دیگر تیتر نظریه دو فطرت خورده است و درجایی دیگر فرا نظریه دو فطرت آورده شده است، که نا هماهنگی است و مشخص نمی‌کند که این بحث‌های دو فطرت خودش نظریه است یا فرا نظریه است.

معرفی کتاب | امنیتی شدن و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

وسائل ـ در کتاب " امنیتی شدن و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران " ضمن بررسی نظری مفهوم امنیتی سازی در روابط بین الملل، سه مساله و موضوع مهم در امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل مدنظر قرار داده و به ارزسابی چگونگی این اقدام پرداخته شده است.
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها