vasael.ir

09 ارديبهشت 1399 : 16:41
عصر کلبه دیجیتال و رسالت تمدنی رسانه
به قلم علیرضا محمدلو؛

عصر کلبه دیجیتال و رسالت تمدنی رسانه

اگر بخواهیم سراشیبی هوشمند شدن دنیا را کنترل کنیم و متناسب با فرهنگ خودی، از ابزار و سیستم‌های دیجیتال بهره حداکثری ببریم بایستی مرزهای مجازی خود را در سطح راهبردی پررنگ کنیم و مغز دیجیتال خود را با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تحقق ببخشیم.
آخرین اخبار