vasael.ir

22 شهريور 1397 : 10:14
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه29 (97-96)

فقه سیاسی| بررسی جاِیز بودن پیوند عضو و اختیارات حاکم

وسائل ـ شرع بین حیات نباتی و روحانی فرق می گذارد، مثل جنین که تا قبل از 4 ماهگی حیات جسمانی دارد؛ ولی حیات روحانی ندارد یا در مرگ مغزی که دیگر رشدندارد، ولی حیات روحانی دارد، از این‌رو می‌توان عضو مقطوعه را قبل از اینکه سرد شود و عنوان میته بر آن صدق کند پیوند زد.
21 تير 1397 : 13:00
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه28 (97-96)

فقه سیاسی| بررسی روایات مختلف در بحث پیوند عضو

وسائل ـ بحث ما در مورد بدن انسان بود که چه عضوی از بدن انسان زنده است و چه عضوی مرده است؟ ملاک در میته بودن چیست؟ و اما بحث ما در این جلسه در مورد قسم دوم از روایات است که حکم به نجاست عضو مقطوع از بدن انسان می کنند.
19 تير 1397 : 14:12
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه27 (97-96)

فقه سیاسی| بررسی اختیارات حاکم در بحث پیوند عضو

وسائل ـ هر عضوی که از بدن انسان جدا می شود آیا نجس است؟ و بعد از اینکه به بدن وصل می‌شود آیا نجس است یا خیر؟ آیا فرقی بین اعضای بدن مسلمان و اعضای بدن، ذاتا نجس مثل کافر وجود دارد یا خیر؟ آیا حاکم می‌تواند جلوی آن را بگیرد یا خیر؟
16 تير 1397 : 17:41
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه26 (97-96)

فقه سیاسی| بررسی اقوال مختلف در موضوع پیوند عضو

وسائل ـ بحث در عضو قطع شده است؛ به این عنوان که اگر عضو قطع شده بخواهد پیوند بخورد حکمش چیست؟ عمدتا می گویند وقتی خون در آن جریان پیدا کرد و درد احساس کرد و عصب پیوند خورد و روح در آن آمد از حیثیت نجاست بیرون می آید؛ ولی برخی استصحاب کرده اند و گفته اند که نجس است.
13 تير 1397 : 18:21
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه25 (97-96)

فقه سیاسی| عدم جواز پیوند عضو در بحث قصاص

وسائل ـ مسأله نخست این که با توجه به شرایط جوی و فاصله زمانی باید این مجنی علیه باشد که برای بار دوم به قاضی مراجعه کرده است و ادعا می کند که قصاص ناتمام مانده است و امیرالمؤمنین(ع) حکم به دفن گوش جانی می‌دهد و مسأله بعد این که در روایت مسأله و دلیل اصلی قصاص است نه نجاست.
11 تير 1397 : 16:37
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه24 (97-96)

فقه سیاسی| بررسی موضوع پیوند عضو در بحث قصاص

وسائل ـ آیا همراه داشتن عضو مقطوعه ای که ملصوقه شده جایز است یا خیر؟ با استناد به روایتی که از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده، استدلال شده است: که به دلیل مشابهت در قصاص و به جهت اینکه عضو نجس نباید با شخص باشد که حاکم باید دستور به جدا کردن مجدد عضو ملصوقه را صادر کند.
04 تير 1397 : 14:39
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه23 (97-96)

فقه سیاسی| تبیین موضوع پیوند عضو پس از قصاص

وسائل ـ یکی از بحث‌هایی که در آن رجوع به حاکم زیاد آمده جایی است که اگر عضوی از بدن انسان جدا شود و دوباره به بدن پیوند بزنند، چون وقتی جدا می شود تبدیل به میته می شود و نجس، وقتی دوباره پیوند می‌خورد، آیا می شود عضو نجس به بدن متصل باشد، وظیفه چیست و چکار باید کرد؟
02 تير 1397 : 13:15
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه22 (97-96)

فقه سیاسی| بررسی مراحل اولویت بندی در اقامه نماز میت

وسائل ـ بحث در اولویت نماز بر میت است که مراتبی نیز دارد؛ اما به صورت کلی اولویت با امام و نماینده امام است، امامت مراتبی دارد و ملاک‌هایی مطرح شد که بعد از امام و نماینده ایشان جهت جذب مردم و استقبال بیشتر مردم، نوبت به کسی می‌رسد که از دیگران اقرأ است و افقهیت در مراتب بعدی قرار دارد.
29 خرداد 1397 : 14:52
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه21 (97-96)

فقه سیاسی| لزوم مراجعه به حاکم در مسائل اجتماعی

وسائل ـ قانون این است که در مسائل عمومی به حاکم مراجعه شود، نماز میت هم چون نوعی کرامت و بزرگی با خود می آورد و اثر اجتماعی دارد به امام ربط دارد؛ ثبوت حق نماز بر میت برای اولیاء میت، یعنی اینکه باید مباشرتا این کار را انجام دهند و یا اینکه شخصی را اجیر کنند و در صورت حضور امام حق ایشان است ولا غیر و امام نمی‌تواند انصراف بدهد؛ چرا که امام نمی‌تواند مأموم باشد.
28 خرداد 1397 : 15:35
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه20 (97-96)

فقه سیاسی| اقوال حق یا تکلیف بودن تجهیز میت

وسائل ـ گفتیم که آیا تجهیز میت حق برای اولیاء است یا تکلیفی بر عهده آنان است؟ اگر حق باشد می‌توانند صرف نظر کنند، فقط حق تقدم دارند مثل صف نماز جماعت؛ برخی‌ گفته‌اند با بقیه مساوی می‌شوند؛ برخی گفته‌اند اگر بکشند کنار مساوی نمی‌شوند، ولی باید اذن بدهند.
آخرین اخبار