18 تير 1396 : 17:04
آیت‌الله نوری‌همدانی در هشتادودومین جلسه درس خارج :

در بعضی از وقفها عائدات آن به دلیل مجهول المالک بودن عنوان صدقه می یابد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هشتادودوم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی مسئله وقف به تبیین مسئله شک در وقف و شک در موقوف‌علیه پرداخت.
14 تير 1396 : 19:59
آیت‌الله نوری‌همدانی در هشتادویکمین جلسه درس خارج :

مسجد ملک شخصی واقف نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هشتادویکم درس خارج فقه خود، با تاکید بر احکام خاص وقف مسجد به بررسی آن پرداخت.
13 تير 1396 : 20:38
آیت‌الله نوری‌همدانی در هشتادمین جلسه درس خارج :

وقف مسجد برای افراد خاص، برخلاف عقد است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هشتادم درس خارج فقه خود، ضمن معرفی چند نفر از علمای بزرگ شیعه و کتاب‌های ایشان به ادامه بررسی شرایط وقف پرداخت.
12 تير 1396 : 14:04
آیت‌الله نوری‌همدانی در هفتادونهمین جلسه درس خارج:

وقف با قید فی‌ سبیل‌الله شامل تمام موارد ثواب می‌شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هفتادونهم درس خارج فقه خود، در ادامه از بررسی شرایط وقف به قید وقف فی سبیل‌الله اشاره کرد و آن‌را مورد تحلیل قرار داد.
23 خرداد 1396 : 01:57
آیت‌الله نوری‌همدانی در هفتادوهشتمین جلسه درس خارج :

مناظره بسیار مهم است و حقائق را روشن می‌کند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هفتادوهشتم درس خارج فقه خود، ضمن ادامه بحث از وقف در جهات محرم به اهمیت مناظره علمی و توجه علما به این مسئله اشاره کرد.
22 خرداد 1396 : 00:46
آیت‌الله نوری‌همدانی در هفتادوهفتمین جلسه درس خارج:

اهمیت و توجه به مناظره در اثبات حق

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هفتادوهفتم درس خارج فقه خود، ضمن ادامه بحث از جهات محرم در وقف به اهمیت مناظره بین علما اشاره کرد و برخی از کتاب‌ها و مناظره‌های معروف را نیز ذکر کرد.
21 خرداد 1396 : 00:56
آیت‌الله نوری‌همدانی در هفتادوششمین جلسه درس خارج :

در نهج البلاغه مناظرات، جنگ نرم و جهاد نامیده شده

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هفتادوششم درس خارج فقه خود، به ادامه بررسی وقف بر کتابت تورات و انجیل پرداخت و به اهمیت جنگ نرم و مسلح بودن در برابر آن تاکید کرد.
16 خرداد 1396 : 18:18
آیت‌الله نوری‌همدانی در هفتادوپنجمین جلسه درس خارج :

شیخ مفید، پیشتاز در مناظره‌های علمی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هفتادوپنجم درس خارج فقه خود،ضمن ادامه بررسی وقف بر کتابت تورات و انجیل به برخی از مناظره‌های ائمه(علیهم‌السلام) و علمای اسلام با علمای دیگر ادیان اشاره کرد.
16 خرداد 1396 : 17:20
آیت‌الله نوری‌همدانی در هفتادو چهارمین جلسه درس خارج :

یک سری از علماء یهود نشستند و تورات نوشتند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هفتادوچهارم درس خارج فقه خود، در ادامه وقف بر جهات محرمه به بررسی حکم وقف بر کتابت تورات و انجیل پرداخت.
13 خرداد 1396 : 02:41
آیت‌الله نوری‌همدانی در هفتادوسومین جلسه درس خارج:

عدم صحت وقف بر جهات محرم

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هفتادوسوم درس خارج فقه خود، به وقف بر جهات محرم اشاره کرد و مسائل آن‌را مورد بررسی قرار داد.
۴