vasael.ir

06 بهمن 1395 : 12:02
فقه جهاد/آیت الله بهجت/جلسه 6

معنای کفایی بودن جهاد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - کفایی بودن امر جهاد و حوزه شمول آن وابسته به تعداد دشمنان، میزان قدرت نظامی و غیره آن است بر همین اساس باید مکلف در هر مصداق از جهاد با بررسی این شرایط تکلیف خود در جهاد مشخص را بررسی نماید.
28 دی 1395 : 10:24
فقه جهاد/آیت الله بهجت/جلسه4

عدم وجوب جهاد بر زن بدلیل شرطیت مرد بودن نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - واجب نبودن جهاد بر زنان از این باب نیست که در ادله وجوب جهاد ذکوریت شرط شده است بلکه ارتکاز عمومی دینی و حتی جوامع غیر دینی بر این است که جنگ بر زنان وجوب ندارد و بر همین اساس زنان از دایره جهاد خارج تلقی می شوند.
19 دی 1395 : 12:33
فقه جهاد/آیت الله بهجت/جلسه 4

بررسی کفایی یا عینی بودن جهاد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - بلوغ، عقل و حریت به عنوان شروط قطعی وجوب جهاد تلقی می شود و در کنار آن عدم وجوب جهاد بر زنان نیز اجماعی است. وجوب جهاد در دیدگاه علماء اصالتاً کفایی است مگر در حالاتی خاص که می توان عینی بودن را برای آن فرض نمود.
15 دی 1395 : 10:19
فقه جهاد/آیت الله بهجت/جلسه 3

بررسی ضرورت اذن مولا در جهاد عبد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله بهجت در بررسی شروط وجوب جهاد به بررسی شرط حریت پرداختند و اقوال علما در اشتراط یا عدم اشتراط اذن مولا در این زمینه را مطرح ساختند.
12 دی 1395 : 10:47
فقه جهاد/آیت الله بهجت/جلسه 2

شرایط جهاد با کافران حربی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - شرط بعد مکانی در وجوب جهاد با کفار ملاحظه شده است الا اینکه دشمن ابعد واجد خطر بیشتری باشد و بنابراین واجب است به جهاد با دشمن ابعد اقدام گردد و جهاد با دشمن اقرب به تاخیر افتد.
02 دی 1395 : 11:03
آیت الله بهجت/ کتاب جهاد/ جلسه1

شرایط وجوب جهاد و دفاع در اسلام

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه قم به شرایط جهاد اشاره کرد و گفت: جهاد شرعی، بذل نفس در پیش متشرعه است یا جهاد اعم از دفاع، یعنی محاربه به طوری که هر خود گذشتگی در آن باشد؛ این شرایطش چیست؟ جهاد بر چه کسی واجب است؛ بنابراین برای وجوب جهاد شرایطی است.
آخرین اخبار