vasael.ir

28 ارديبهشت 1398 : 18:19
ژست مضاف با فقه مضاف
اندر معایب خوداستادپنداری؛

ژست مضاف با فقه مضاف

وسائل ـ گاهی یک خود استادپندار در مقوله‌های متنوع و مختلفی ورود پیدا می‌کند که هیچ علامه‌ای را یارای کسب تخصص در جمیع آن نیست.
18 فروردين 1398 : 14:28
انقلاب اسلامی پنجره‌ای رو به فهم‌های جدید فقهی
به قلم«مهدی خدایی»؛

انقلاب اسلامی پنجره‌ای رو به فهم‌های جدید فقهی

به قلم شما ـ در دورانی که غرب، عمق حرکت انقلاب اسلامی را از همان روز‌های اول تا حدودی درک کرده عده‌ زیادی از داخل نتوانسته‌اند موضع مشخصی را در قبال آن اتخاذ کنند.
17 فروردين 1398 : 15:41
فلسفه سیاسی فارابی و جمهوری اسلامی
به قلم «احمدرضا یزدانی‌مقدم»؛

فلسفه سیاسی فارابی و جمهوری اسلامی

به قلم شما ـ فارابی برای فقیه مجموعه‌ای از دانش‌ها را برمی‌شمارد و بر پایه این دانش‌هاست که فقیه می‌تواند در راستای مقاصدی که پیامبر داشته، احکام متناسب را در شرایط زمانی و مکانی خودش استنباط کند.
آخرین اخبار