vasael.ir

ژست مضاف با فقه مضاف
اندر معایب خوداستادپنداری؛

ژست مضاف با فقه مضاف

وسائل ـ گاهی یک خود استادپندار در مقوله‌های متنوع و مختلفی ورود پیدا می‌کند که هیچ علامه‌ای را یارای کسب تخصص در جمیع آن نیست.
فلسفه سیاسی فارابی و جمهوری اسلامی
به قلم «احمدرضا یزدانی‌مقدم»؛

فلسفه سیاسی فارابی و جمهوری اسلامی

به قلم شما ـ فارابی برای فقیه مجموعه‌ای از دانش‌ها را برمی‌شمارد و بر پایه این دانش‌هاست که فقیه می‌تواند در راستای مقاصدی که پیامبر داشته، احکام متناسب را در شرایط زمانی و مکانی خودش استنباط کند.
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها