vasael.ir

14 فروردين 1399 : 17:07
پاشنه آشیل کشور، ضعف دروازه بانی خبر در سطح دولتی

پاشنه آشیل کشور، ضعف دروازه بانی خبر در سطح دولتی

دولت محترم و مسئولان مربوطه از سازمان هلال احمری که رئیس ندارد و از وزارتخانه ها و مدیران علوم پزشکی تمامی استان های درگیر، همگی در مدیریت و دروازه بانی خبر، پیشگام باشند و اخبار و آمار و پیش بینی ها را بطور هماهنگ و مدیریت شده و از مرجعی مشخص به اطلاع عموم برسانند.
12 فروردين 1399 : 16:44
عصر جدید، تشنه یک قهرمان ‌واقعی

عصر جدید، تشنه یک قهرمان ‌واقعی

دیگر انسان های معمولی سینما و تلویزیون، کم خاصیت شده اند و راه برون رفت از بن بست های ذهنی و بی معنایی و کسالت حاکم بر زندگی بشر امروز را نمی فهمند. آنچه که مایه آرامش بشر بوده و در عین آرامش، عشق و هیجان را به همراه دارد، حضور یک قهرمان واقعی بدون جلوه های ویژه و بدون پرده سبز سینماست.
16 آبان 1398 : 15:57
نسخه اشتباهی پدیده چند همسری عامل تزلزل خانواده است
به قلم «فاطمه ترزفان»؛

نسخه اشتباهی پدیده چند همسری عامل تزلزل خانواده است

به قلم شما ـ بهتر آن است که به جای ارائه و پیچیدن نسخه‌های اشتباهی که آسیب‌های فراوان تری در جامعه ایجاد خواهد کرد و از طرفی سبب افسردگی جامعه زنان و ولنگاری وهرزگی مردان و حتی سقوط دختران وپسران جوان آینده ساز خواهد شد علت یابی ریشه مشکلات آسیب‌های اجتماعی در قالب طرح «سلامت روانی و بهداشت خانواده» با ضمانت‌های اجرائی کارآمد و نه کاغذی و فرمایشی با کمک روانشناسان ومشاوران عملی شود.
26 فروردين 1398 : 15:04
شلختگی پوششی یا بی‌هویتی اجتماعی به اسم مدرنیته!
به قلم «فاطمه ترزفان»؛

شلختگی پوششی یا بی‌هویتی اجتماعی به اسم مدرنیته!

وسائل ـ در این بازار رنگارنگ پوشش‌های زنانه و مردانه استفاده از رنگ‌های جیغ و زننده روز به روز برشلختگی بافت اجتماعی در امر پوشش دامن می‌زند و از آنجا که نظارت خاصی وجود ندارد سلیقه و عرف جایگزین نظم پوششی شده اند و از طرفی حتی در شرایطی این سلیقه و عرف در تضاد با شرع و فتوا‌های مراجع و بزرگان است.
23 اسفند 1397 : 09:45
زمین بازیِ مسایل را فلسفه معین می‌کند و نه فقه!
به قلم «مریم منصوری»؛

زمین بازیِ مسایل را فلسفه معین می‌کند و نه فقه!

به قلم شما ـ هرچند معتقدم که فقه جداً می‌تواند وارد حل مسایل شود، لیکن باید قبول کرد که زمین بازیِ مسایل را فلسفه معین می‌کند و نه فقه! و بازی در زمین رقیب، بازی در زمین رقیب است با ملاحظات خاص خود! اینکه حضرت آقا در تناظر فلسفه و فقه بیان می‌کنند، ناظر به خمودی نسبی هر دو حوزه است. فقهی که موظف است شرایط موجود را سامان بخشد و فلسفه ای که موظف است عملا وارد عرصه‌های حیات انسانی شود و در حد نظریه باقی نماند. سخن از تقابل و تنازع نیست.
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها