vasael.ir

26 فروردين 1398 : 14:36
لزوم بکارگیری شیوه‌های نوین نظارتی مردمی و تئوریزه کردن آن با استفاده از اصول اسلامی
به قلم«هادی ولی پور»؛

لزوم بکارگیری شیوه‌های نوین نظارتی مردمی و تئوریزه کردن آن با استفاده از اصول اسلامی

به قلم شما ـ در نظام هر حکومتی با توجه به تمرکز قدرت و ثروت و وجود زمینه های ایجاد فساد، نظارت یکی از شیوه های کنترل آن محسوب شده که توسط شارع مقدس اسلام به شیوه های مختلف به مکلفین ابلاغ شده است؛ چراکه به حکم عقلا باید سازوکاری برای مهار چنین قدرتی طراحی شود چه آن که قدرت با قدرت مهار می شود و نظارت مردمی بهترین قدرت خارج از سیستم می باشد.
آخرین اخبار