23 بهمن 1396 : 19:29
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 48

بررسی نقدهای چهارگانه محقق خوئی به روایت مفضل بن عمر

وسائل ـ آیت الله خاتمی در پاسخ به نقدهای چهارگانه محقق خوئی به روایت حرمت اکل میته، برای اثبات حرمت اضرار به نفس گفت: اولا ضرر حکمت است علت نیست؛ ثانیا ما علم به همه ضررهای مادی نداریم؛ ثالثا ضرر محدود به ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی را هم شامل می شود و رابعا مراد از ضرر، ضرر کلان است نه ضرر کم.
17 بهمن 1396 : 16:10
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 47

بررسی طائفه چهارم روایات حرمت اضرار به نفس

وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به طائفه چهارم از روایات که دلالت بر حرمت مأکولات مضر دارد، گفت: خداوند در حلال ها و حرام ها مصالح روح و جسم انسان ها را لحاظ کرده است؛ بنابراین از این روایات استفاده می شود که اضرار به نفس حرام است لذا شارع برای اینکه ما به نفس خود ضرر نزنیم این موارد را حرام کرده است.
05 بهمن 1396 : 15:33
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی بررسی کرد/ جلسه 45

ادله روایی حرمت اضرار به نفس

وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به ادله حرمت اضرار به نفس گفت: شش طائفه روایات در حرمت اضرار به نفس وجود دارد که اولین آن روایت مشهور لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام است و طایفه دوم روایاتی است که روزه گرفتن در سفر و یا در حالت مریضی را نهی کرده است.
04 بهمن 1396 : 16:40
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ 46

ادامه بررسی ادله روایی حرمت اضرار به نفس

آیت الله خاتمی با اشاره به طایفه سوم از روایاتی که بر حرمت اضرار به نفس دلالت داشت، گفت: روایات متعددی از وضو گرفتن و غسل کردن کسی که آب برایش ضرر دارد نهی کرده اند و نهی در عبادات موجب فساد است بنابراین این دسته از روایات هم بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارند.
24 دی 1396 : 17:13
قواعد فقه حکومتی، آیت الله خاتمی/ جلسه ۴۴

آیه ۱۷۳ سوره بقره بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارد

وسائل- آیت الله خاتمی به آیه 173 سوره بقره در خصوص حرمت اضرار به نفس اشاره کرد و گفت: یک حکم این است که عند الاضطرار می شود از حرام استفاده کرد. اما مراد از اضطرار چیست؟ آیه در مقام بیان آن نیست لذا موردی که ضرر قابل تحمل است مثلا اگر دکتر گفت اگر یک لیوان شراب بخورید، خوب می شوید و الا باید یک هفته یا یک ماه بستری بشوید، آیه چنین مواردی را شامل نمی شود.
25 آذر 1396 : 19:34
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 43

مشهور فقها ضرر رساندن به بدن به هر نحوی را حرام می دانند

وسائل- آیت الله خاتمی با بیان قول مشهور فقها از جمله امام خمینی(ره) مبنی بر حرمت ضرر رساندن به نفس اظهار داشت: خودکشی نمونه بارز اضرار به نفس است که حرمت آن از مسلمات است و در موارد پایین‌تر از خود کشی، مانند سیگار کشیدن، محل اختلاف است.
09 آذر 1396 : 18:20
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 42

ضرر شخصی ملاک در قاعده لاضرر است

وسائل- آیت الله خاتمی در بحث تعارض ضررین که یکی جان و دیگری دین انسان را تهدید می کند، گفت: شرع و عقل می گویند مال را فدای جان و جان را فدای دین کنید.
14 آبان 1396 : 16:20
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 41

ضرر رساندن به دیگران برای دفع ضرر از خود جایز نیست

وسائل- آیت الله خاتمی در باب تعارض دو ضرر گفت: نمی شود با استفاده از قاعده لاضرر برای دفع ضرر از خود به دیگری ضرر رساند همانطور که تحمل ضرر برای دفع ضرر از دیگری هم جایز نیست.
10 آبان 1396 : 18:51
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 40

زنی که از زندگی با شوهر متضرر می شود حق تقاضای طلاق دارد

وسائل- آیت الله خاتمی با بیان این که قاعده لا ضرر احکام عدمیه را هم شامل می شود، گفت: اگر زنی در زندگی با شوهر خود گرفتار مشقت شدید باشد قاعده لا ضرر، عدم طلاق زوجه را رفع می کند.
07 آبان 1396 : 20:13
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 39

قاعده لاضرر قاعده ای اضطراری است

وسائل ـ آیت الله خاتمی با بیان این که قاعده لاضرر احکام عدمی را هم شامل می شود، گفت: حکم عدمی مانند جایی است که انجام ندادن کاری سبب ضرر رساندن به فرد دیگری شود که در اینجا هم قاعده لاضرر جاری می شود.