04 آبان 1396 : 14:40
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 38

حکم حکومتی می تواند با توجه به فضای عمومی جامعه تغییر کند

وسائل ـ آیت الله خاتمی، با اشاره به این که قدرت حکومت و فضای عمومی جامعه در احکام حکومتی دخیل هستند؛ گفت: حکم حکومتی از مقولات مشکک است و لذا ممکن است با توجه به شرایط جامعه و حکومت تغییر کند.
30 مهر 1396 : 20:45
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی / جلسه 37

رابطه میان قاعده لا ضرر با ادله اولیه احکام

وسائل ـ آیت الله خاتمی به سه نوع ارتباط میان قاعده لاضرر و ادله اولیه احکام اشاره کرد و گفت: به نظر شیخ انصاری قاعده لاضرر حاکم بر ادله اولیه احکام است.
13 مهر 1396 : 15:31
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 36

بالاترین سرمایه مملکت امنیت است که در سایه قوانین و حدود به دست می‌آید

وسائل ـ آیت الله خاتمی در بررسی تنبیه سوم از تنبیهات قاعده لاضرر گفت: مواردی که به عنوان تخصیص قاعده لاضرر مطرح می‌کنند، حتی با نگاه دنیوی نیز ضرر نیستند بلکه این موارد تخصّصاً از این قاعده خارجند.
05 مهر 1396 : 18:19
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 35

قاعده لاضرر تنها شامل نفی حکم الزامی می‌شود

وسائل- آیت الله خاتمی با بیان تنبیه اول از تنبیهات قاعده لاضرر گفت: قول صحیح، قول محقق خوئی است به دلیل اینکه هدف از قاعده لاضرر برداشتن مانع است و مانع در بحث قاعده لاضرر همان «باید» شارع است که ضرر می رساند و یا حکم «نبایدی» که ضرر می زند؛ اما ترخیص مانع راه نیست؛ کسی که می خواهد به خودش ضرر بزند، قاعده لاضرر آن را برنمی‌دارد.
02 مهر 1396 : 18:17
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 34

تبیین نظریه شیخ انصاری درباره قاعده لاضرر

وسائل- آیت الله خاتمی، با بیان مقدمات هشتگانه، نظریه شیخ انصاری را درباره قاعده لاضرر تبیین کرد و تفسیر این عالِم را درباره این قاعده صحیح دانست و اظهار داشت این قاعده یک قاعده حکومتی است.
30 شهريور 1396 : 16:07
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 33

بررسی ولایت تشریعی کلی برای معصوم و ولیّ فقیه

وسائل ـ آیت الله خاتمی به اشکالی که به نظریه حضرت امام(ره) شده بود که پیامبر خدا ولایت کلی تشریعی ندارد، پاسخ داد و گفت: پیامبر خدا همانگونه که دارای علم غیب و ولایت تکوینی به اذن الهی است، دارای «ولایت تشریعی کلی» نیز است.
02 شهريور 1396 : 14:03
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 32

مشروعیت امامت به رأی مردم نیست

وسائل ـ آیت الله خاتمی، با نقد و بررسی نظریه حضرت امام(ره) درباره حکم مولوی سلطانی در هیئت ترکیبیه «لاضرر» و ناهیه بودن واژه «لا» گفت: ما از ابتدای بحث قاعده لاضرر، نظریه شیخ انصاری که نفی حکم ضرری است را برجسته می دانیم که مرحوم بجنوردی هم این نظر را صحیح می داند.
02 ارديبهشت 1396 : 16:06
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 31

عدالت روح نظام قضائی در اسلام است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به اصول دادرسی امیرالمؤمنین گفت: مهمترین چیزی که برای امیرالمؤمنین(ع) در بحث قضاوت اهمیت داشت عبارت از عدالت بود لذا تمام قضاوتهای امام علی(ع) به «احقاق حق» خلاصه می شود.
29 فروردين 1396 : 19:22
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 30

تفکر سکولاری از منظر حضرت امام در حقیقت تکذیب پیامبراکرم است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه سیره نبوی دلالت بر دخالت پیامبر در سیاست دارد و اینکه این دخالت با انتخاب مردم نبوده است بلکه از باب نصب الهی است گفت: به همین جهت است که امام(ره) طبق این نصوص می فرماید اگر کسی دین را از سیاست جدا بداند، در حقیقت پیامبراکرم را تکذیب کرده است.
20 فروردين 1396 : 16:11
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 29

حکومت دینی طبق قاعده لاضرر جلوی اقدامی که مضر به جامعه باشد را می گیرد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی به کاربرد قاعده لاضرر در فقه اشاره کرد و گفت: قاعده لاضرر در جائی جاری می شود که حاکمیت دینی مشروع وجود داشته باشد و این حاکمیت به واسطه اقدامی متضرر بشود بنابراین با حاکمیت دینی مشروع جلوی هر اقدامی که مضر به جامعه باشد گرفته می شود و لو اینکه حکم اولی درباره آن مساله جواز باشد.
۳