24 خرداد 1397 : 11:51
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه19 (97-96)

فقه سیاسی| بررسی حق یا تکلیف بودن تصدی امور میت

وسائل ـ در بحث نماز میت وقتی امام آمد؛ او متعین و مشروع است و نمی‌تواند کناره گیری کند، صرف نظر نمی‌تواند بکند، می‌تواند بگوید نمی‌خواهم مباشر باشم؟ یا مثلا زوج می‌تواند بگوید از حق خودم صرف نظرکردم؟ نه، نمی‌توانند بگویند اولی و احق به معنای اختصاص است.
22 خرداد 1397 : 14:50
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه18 (97-96)

فقه سیاسی| عدم سازگاری واجب کفایی با ملاک تکریم میت

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به ادامه بحث وجوب کفایی در تجهیز میت پرداخت و گفت: مذاق شارع را نگاه کنیم؛ آیا تعبدیات است و یا چیز دیگری، آیا این را می توانیم بفهمیم که غرض این است که میت روی زمین نماند، روح غالب شرع و مذاق شارع اینجا حکم می کند که ملاک تکریم میت است و اگر واجب کفایی باشد با تکریم میت سازگار نیست.
20 خرداد 1397 : 13:06
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه17 (97-96)

فقه سیاسی| بررسی بحث وجوب کفایی در تجهیز میت

وسائل ـ بحث ما در جمع بین دو دسته روایات بود، روایاتی که می‌گوید واجب کفایی است و روایاتی که می‌گوید اولیاء میت اولی بالمیت هستند، وجوب کفایی که بحثی در آن نیست، اقارب که اولی هستند را چکار کنیم؛ آیا بر اذن حمل کنیم؟ آیا اگر اذن بدهند می شود که واجب کفایی هم باشد؟
19 خرداد 1397 : 14:24
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه16 (97-96)

فقه سیاسی| تشکیل حکومت اسلامی مقدمه واجب حداکثری شدن دین است

وسائل ـ حکومت اسلامی واجب است، بنابراین از باب مقدمه واجب باید برویم، مقدمات آن را فراهم کنیم، چون لازم است برای تحقق حدود و حداکثری شدن دین، حکومت داشته باشیم، مقدمه آن این است که باید تلاش کرد و طاغوت را از بین برد.
06 خرداد 1397 : 15:02
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه15 (97-96)

فقه سیاسی| بررسی شرایط امام جماعت در نماز میت

وسائل ـ در نماز میت، فرض تنهایی و فرادی، اصلا تصور خارجی ندارد، پس جماعت اثبات می‌شود و اوصاف امام جماعت در آن شرط است؛ بنابراین لازم است، کسی امام بایستد که شرایط امام جماعت را داشته باشد.
05 خرداد 1397 : 12:20
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه14 (97-96)

فقه سیاسی| بررسی جایگاه واجب کفایی در تجهیز میت

وسائل ـ واجب کفایی را قبول نداریم؛ بلکه بر اولیاء میت واجب است، اما دلیل اجماع را نپذیرفتیم، روایات را که درخصوص واجب کفایی به آن استناد کردند ما اطلاق و عموم آن را نپذیرفتیم و گفتیم که اطلاق و عموم در این جور موارد کفایت نمی‌کند.
02 خرداد 1397 : 14:10
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه13 (97-96)

فقه سیاسی| بررسی گستره اختیارات حاکم اسلامی در مرسله صدوق

وسائل ـ پیامبر(ص) در عرصه عمومی، در قضا، در تقنین و در امور شخصیه که قابلیت ارجاع به امور عمومی دارد و خیلی دیگر از موارد که به حاکم ارجاع داده شده است، اختیار دارد؛ اما در مواردی هم تخصیص خورده است و می‌گوید که حاکم اختیار ندارد، همانند زندگی شخصی مردم، اخبار خصوصی مردم، نوع تعامل همسران با همدیگر، در این موارد پیامبر اختیار ندارد.
01 خرداد 1397 : 14:57
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه11 (97-96)

فقه سیاسی| دستور مراجعه به ولی فقیه در اموری که نیاز به تدبیر و حکومت است

وسائل ـ مراد از حوادث واقعه در روایت، مطلق اموری است که عقلا، شرعا، عرفا و نقلا باید به فقیه و رییس مراجعه کرد؛ بنابراین ولایت فقیه در هر چیزی که نیاز به تدبیر و حکومت دارد، حتمی است.
31 ارديبهشت 1397 : 16:48
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه10 (97-96)

بررسی احتمالات چهارگانه در توقیع شریف «حوادث واقعه»

وسائل ـ بحث ما در اختیارات ولی فقیه بود در حوزه اختیارات ولی فقیه یک دلیل عقلی داشتیم اجمالا سیره هم داشتیم، روایاتی که غایات اسلام را مد نظر قرار می‌دهد، با این توضیح که غایات با گستره اختیارات یک تلازم جدی دارد؛ هر چقدر غایت اسلام بزرگتر و گسترده تر باشد، حاکم اسلامی هم برای تحقق آن باید اختیارات گسترده تری داشته باشد.