09 ارديبهشت 1396 : 19:11
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 10 (93-92)

بررسی تفاوت های اخباری گری در شیعه و سنی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به بیان تفاوت جریان اخباری گری در شیعه و سنی گفت: در شیعه هیچ‌گاه اختلافات و امتداد به حدّی نبوده است که به تکفیر و خشونت و... برسد، درحالی‌که در اهل سنّت چنین اتفاقی افتاده است، و این به لحاظ بحث‌های فقهی و اجتماعی و سیاسی است.
02 ارديبهشت 1396 : 16:39
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 9 (93-92)

اندیشه اخباری ها بر محوریت نفی حکم عقل است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی به دیدگاه اخباریون در خصوص حجیت عقل اشاره کرد و گفت: آنها قاعده ملازمه را قبول ندارند، همچنین احکام عقلیه‌ای که ضمیمه به یک حکم شرعی می‌شوند را نیز نفی می‌کنند، در نهایت اندیشه این افراد، بر محوریت نفی حکم عقل است.
30 فروردين 1396 : 17:24
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی مطرح کرد/ جلسه 8 (93-92)

بررسی مبانی فکری اخباری ها

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به مبانی فکری اخباری ها گفت: اولین و مهم‌ترین نکته این نظریه و تئوری در مقابل اصولیین این است که اخبار و احادیثی که از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده است، به صورت مطلق یک جایگاه محوری در فهم معارف، به ویژه در شناخت احکام و پی بردن به آنچه ائمه از ما می‌خواستند، دارند.
24 فروردين 1396 : 22:53
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی مطرح کرد/ جلسه 7 (93-92)

کاربرد عقل در فقه امامیه به عنوان منبع و کاشفیت احکام است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به کاربرد عقل در فقه امامیه گفت: در مکتب اهل‌بیت، عقل کنار زده نشده است اما محدودیت‌های عقل تبیین شده است و طبق آنچه اصول به ما یاد می‌دهد این عقل، هم می‌تواند منبع احکام باشد، هم کاشف احکام باشد اما با چارچوب و ضوابط، و این محدودیت‌ها نیز کم نیستند.
21 فروردين 1396 : 16:19
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی مطرح کرد/ جلسه 6 (93-92)

گزارشی از تاریخ تقابل عقل گرایی و نص گرایی در امامیه و اهل سنت

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی در جلسه ششم درس خارج اجتهاد و تقلید در ادامه مباحث مقدماتی به سیر تاریخی تقابل عقل گرایی و نص گرایی در امامیه و اهل سنت اشاره کرد.
19 فروردين 1396 : 16:42
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی مطرح کرد/ جلسه ۵ (93-92)

بررسی واژه های مترادف اجتهاد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی در جلسه پنجم درس خارج اجتهاد و تقلید به بررسی واژه های مترادف واژه «اجتهاد» از قبیل: «تفقّه، عَرِفَ، افتاء، حَکَمَ» پرداخت.
04 فروردين 1396 : 11:07
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه ۴ (93-92)

بررسی عناصر معنای اصطلاحی اجتهاد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی به نکات نه گانه تعریف اصطلاحی اجتهاد اشاره کرد و گفت: در جایی که موضوع شناسی در استخراج حکم دخیل است داخل در تعریف «اجتهاد» است، که شناخت لغت و امثال اینها همگی برای فرایند رسیدن به حکم کلی است، اما در جایی که حکم مشخص شده و تشخیص موضوع به عهده مکلّف است، این موضوع شناسی از تعریف خارج است.
22 اسفند 1395 : 15:58
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 3 (93-92)

اجتهاد صحیح درگرو استدلال‌های اصولی و منطقی متعارف است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به شیوه های به دست آوردن حجت در مسائل شرعی گفت: اجتهادی که ما می‌گوییم از طرق غیرمتعارف مثل کشف و شهود و یا طرقی مثل علوم غریبه و غیره را شامل نمی‌شود بلکه اجتهاد، تلاش استنباطی و استدلالی است که از مجاری استدلال‌های اصولی و منطقی عبور می‌کند و این مقصود ما از اجتهاد است.
20 اسفند 1395 : 11:02
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی مطرح کرد/ جلسه 2 (93-92)

بررسی معانی لغوی و اصطلاحی اجتهاد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به معانی اصطلاحی اجتهاد گفت: سومین اصطلاح که در اجتهاد و تقلید به کار می‌رود عبارت است از فعالیت اکتشافی یک شخص برای پی بردن به معارف فقهی( احکام فرعیه کلیه) که این عمل را عملیة الاجتهاد یا استنباط می‌گویند و محدود به یک حوزه خاصی از معارف اسلامی می‌شود.
16 اسفند 1395 : 17:08
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی مطرح کرد/ جلسه ۱5(96-95)

بررسی دایره سیره معصومین و سیره عقلاء در احکام شرعی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به محدوده سیره معصومین و سیره عقلاییه گفت: پایه‌ دلالت سیره‌ معصوم و سیره‌ عقلاییه‌ای که با عدم ردع به معصوم نسبت داده می‌شود جواز بمعنی الأعم است، اما تحت شرایطی می‌شود جواز بمعنی العام و تحت شرایطی دال بر ترجیح می‌شود و در یک شرایطی دال بر الزام و در شرایطی دال بر حکم وضعی می‌شود.
۲