مسائل مستحدثه
آیت الله سیفی مازندرانی/ 8
 مسائل مستحدثه| مسلمان منافقی که نوکر کفار شود پلیدی اش از کافر بیشر است
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در جلسه هشتم درس خارج فقه مسائل مستحدثه در سال 1395، لفظ نجس را مورد بررسی قرار داد و چهار معنی برای لفظ نجس بیان کرد.
مسائل مستحدثه| استدلال به شیطانی بودن اصلاح ژنتیک، دلیل محکمی از آیات ندارد
آیت الله غرویان /12
 مسائل مستحدثه| استدلال به شیطانی بودن اصلاح ژنتیک، دلیل محکمی از آیات ندارد
وسائل - آیت الله غرویان گفت: استدلال به شیطانی بودن عمل تراریختگی مربوط به دیگر ادیان بوده مثلا در عالم غرب و مسیحیت کتب و تألیفاتی در زمینه منع استفاده از آنچه در خلقت خدا تصرّف می کند نوشته شده نظیر کتاب «بازی در نقش خدا» و همچنین کتاب «قرن بیوتکنولوژی» که در همان راستا به رشته تحریر در آمده است.
معرفی کتاب | پوشش در آیینه فقه‏
 معرفی کتاب | پوشش در آیینه فقه‏
وسائل- از مسائل مهم درباره بانوان، «مسئله پوشش» است. این مسئله در نگاه کلان، چنان اهمیتى دارد که گاه، صبغه فرهنگى و ملى هم به خود مى‏ گیرد و مى ‏توان با عنایت به آن، نگرش فکرى و اعتقادى افراد و گروه‏ها را تعیین نمود.

مسائل مستحدثه| مسلمان منافقی که نوکر کفار شود پلیدی اش از کافر بیشر است
آیت الله سیفی مازندرانی/ 8
 مسائل مستحدثه| مسلمان منافقی که نوکر کفار شود پلیدی اش از کافر بیشر است
1397/05/20
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در جلسه هشتم درس خارج فقه مسائل مستحدثه در سال 1395، لفظ نجس را مورد بررسی قرار داد و چهار معنی برای لفظ نجس بیان کرد.
مسائل مستحدثه| استدلال به شیطانی بودن اصلاح ژنتیک، دلیل محکمی از آیات ندارد
آیت الله غرویان /12
 مسائل مستحدثه| استدلال به شیطانی بودن اصلاح ژنتیک، دلیل محکمی از آیات ندارد
1397/05/20
وسائل - آیت الله غرویان گفت: استدلال به شیطانی بودن عمل تراریختگی مربوط به دیگر ادیان بوده مثلا در عالم غرب و مسیحیت کتب و تألیفاتی در زمینه منع استفاده از آنچه در خلقت خدا تصرّف می کند نوشته شده نظیر کتاب «بازی در نقش خدا» و همچنین کتاب «قرن بیوتکنولوژی» که در همان راستا به رشته تحریر در آمده است.
معرفی کتاب | پوشش در آیینه فقه‏
 معرفی کتاب | پوشش در آیینه فقه‏
1397/05/20
وسائل- از مسائل مهم درباره بانوان، «مسئله پوشش» است. این مسئله در نگاه کلان، چنان اهمیتى دارد که گاه، صبغه فرهنگى و ملى هم به خود مى‏ گیرد و مى ‏توان با عنایت به آن، نگرش فکرى و اعتقادى افراد و گروه‏ها را تعیین نمود.
مسائل مستحدثه| قول خبره در موضوع تراریخته و اصلاح ژنتیک حجت است
آیت الله غرویان /11
 مسائل مستحدثه| قول خبره در موضوع تراریخته و اصلاح ژنتیک حجت است
1397/05/18
وسائل - آیت الله محسن غرویان به بررسی روش شناسی قول خبره در موضوعاتی که شناخت آن ها به مکلّف واگذار شده پرداخت و گفت: ما به طور کلّی قول خبره در هر کاری را حجّت شرعی می دانیم و در بحث موضوع تراریخته و اصلاح ژنتیک نیز همینطور است.
مسائل مستحدثه| عدم منع استفاده از کارشناس کافر و نابالغ در تشخیص منفعت و ضرر
آیت الله غرویان /10
 مسائل مستحدثه| عدم منع استفاده از کارشناس کافر و نابالغ در تشخیص منفعت و ضرر
1397/03/21
وسائل - آیت الله غرویان گفت: به حکم عقل و عقلاء اگر انسان باید در صدد دفع ضرر محتمل باشد و با ضمیمه کردن قاعده کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع به این قاعده می توان از حکم عقل به حکم شرع نیز دسترسی پیدا کرد.
 مسائل مستحدثه|بررسی حکم سقط جنین
حجت الاسلام آل بویه / 2
  مسائل مستحدثه|بررسی حکم سقط جنین
1397/03/21
وسائل ـ سقط جنین از منظر شرع مبین اسلام حرام بوده و تنها موارد خاصی همچون عسر و حرج، بیماری منجر به فوت مادر و نیز ناراحتی های روانی و مشقت فراوان آن موجب رافع این حرمت خواهد بود.
مسائل مستحدثه| برخی از والدین فرزندان خود را به خاطر جنسیت سقط می کنند
حجت الاسلام آل بویه/1
 مسائل مستحدثه| برخی از والدین فرزندان خود را به خاطر جنسیت سقط می کنند
1397/03/21
وسائل _ طبق ادله قرآنی و روایی، سقط جنین (رویان) حرمت داشته و نظر مشهور فقها بر این است که با دمیده شدن روح، حتی در صورت عسر و حرج، امکان سقط جنین نیست.
مسائل مستحدثه| پلیدی دولت‏هایی مثل سعودی و داعش، از پلیدی کفّار بیشتر است
آیت الله سیفی مازندرانی/ 7
 مسائل مستحدثه| پلیدی دولت‏هایی مثل سعودی و داعش، از پلیدی کفّار بیشتر است
1397/03/08
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در تبیین معانی چهارگانه واژه نجِس گفت: لفظ نجس ممکن است در چهار معنای به کار برده شوند که عبارتند از: نجاست عرفیه (مقابل تمیزی)، پلیدی، نجاست حدثی و نجاست خبثی که متعیّن از معنای نَجس در آیه انما المشرکون نَجس، اشتراک معنوی بین دو معنای اخیر است.
مسائل مستحدثه| در تعارض قدماء و متأخرین از اهل لغت، قول قدماء مقدم است
آیت الله سیفی مازندرانی/ 6
 مسائل مستحدثه| در تعارض قدماء و متأخرین از اهل لغت، قول قدماء مقدم است
1397/02/29
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در ضرورت مراجعه به اقوال قدمای اهل لغت در تفسیر قرآن و احادیث گفت: در بین لغویون قول افرادی مثل خلیل و ابن اعرابی و لیث و ... بر لغویّین متأخّر، مقدّم است.
نشست علمی| امروزه طیف گسترده‌ای از جامعه درگیر مسائل تغییر جنسیت هستند
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول مطرح شد
 نشست علمی| امروزه طیف گسترده‌ای از جامعه درگیر مسائل تغییر جنسیت هستند
1397/02/27
وسائل – حجت الاسلام محمد مهدی کریمی‌نیا، مسئله تغییر جنسیّت را یکی از مسائل مستحدثه عنوان کرد و گفت: امروزه طیف گسترده‌ای از جامعه نظیر خنثی‌ها، ترانس‌ها، مراکز قضائی و پزشکی درگیر این مسئله هستند و برخی از فقهاء که در این مسئله ورود کرده‌اند به فتوای حرمت یا جواز بسنده کرده‌اند در حالی‌که احکام وضعی حول این موضوع بسیار گسترده است و لازم است به آن پرداخته شود.
فقه مستحدثه| بنابر قول تحقیق صابئین ملحق به نصاری و اهل کتاب نیستند
آیت الله سیفی مازندرانی/ 5
 فقه مستحدثه| بنابر قول تحقیق صابئین ملحق به نصاری و اهل کتاب نیستند
1397/02/27
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در تبیین ادلّه نجاست صابئین به آیاتی از قرآن و برخی از روایات استدلال کرد و گفت: ضرورت مراجعه به اقوال قدمای اهل لغت در تفسیر قرآن و احادیث گفت: برخی از آیات نهایتاً إشعار بر طهارت صابئین دارد و إشعار حجّت نیست.
فقه مستحدثه | تقلید از مجتهدی که مبنای فقهی و اصولی نداشته باشد جایز نیست
سیفی مازندرانی / 7
 فقه مستحدثه | تقلید از مجتهدی که مبنای فقهی و اصولی نداشته باشد جایز نیست
1396/12/20
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در جلسه پنجم درس خارج فقه مسائل مستحدثه در سال 1395، به ضرورت توجّه به نکات اجتهاد در روند استنباط پرداخت.
فقه به مسائل تراجنسی‌ها پاسخ مناسب داده است
مدیر گروه فقه مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی:
 فقه به مسائل تراجنسی‌ها پاسخ مناسب داده است
1396/12/21
وسائل - مدیر گروه فقه مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی گفت: مسائل فقهی و شرعی بسیاری درباره افراد ترا جنسی (ترنس‌ها) و عمل تغییر جنسیت مطرح است که فقه اسلامی در کشور به آنها پاسخ مناسب داده است.
موضوع شناسی پزشکی از لوازم پاسخ‌ گویی به احکام شرعی است
مدیر گروه فقه مرکز ملّی پاسخگویی به سوالات دینی:
 موضوع شناسی پزشکی از لوازم پاسخ‌ گویی به احکام شرعی است
1396/12/08
وسائل - روحانیون و مشاورین دینی باید توجه داشته باشند در امر پاسخ به سوالات شرعی مراجعین مراکز درمانی و بیماران، موضوع شناسی پزشکی بسیار حائز اهمیت است.
قول جمع بین اتمام و قصر در سفرهای شغلی، خلاف تسهیلی بودن احکام سفر است
درس خارج / سیفی مازندرانی / جلسه 14
 قول جمع بین اتمام و قصر در سفرهای شغلی، خلاف تسهیلی بودن احکام سفر است
1396/12/07
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در جلسه چهاردهم درس خارج فقه مسائل مستحدثه در سال 1395، به بررسی و تحلیل روایات مربوط به شرائط قصر در نماز مسافر پرداخت.
RSS
1 2 3 4... 15