10 دی 1394 : 20:52
درس خارج «فقه اقتصاد» آیت الله محسن اراکی/ جلسه 13

کراهت دخالت در معامله دیگران، حرام بودن نَجَش و وجوب وفای به عهد از عناصر اخلاقی بازار اسلامی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه سیزدهم درس خارج اقتصاد اسلامی با ادامه بحث ممیّزات فرهنگ اقتصاد اسلامی، به بررسی سه عنصر دیگر از مقوّمات این فرهنگ پرداخت.
10 دی 1394 : 20:47
درس خارج «فقه اقتصاد» آیت الله محسن اراکی/ جلسه 12

التزام به راستگویی و ذکر خدا در بازار و در حین معامله از دیگر ممیّزات فرهنگ اقتصاد اسلامی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه دوازدهم درس خارج اقتصاد اسلامی در ادامه بحث اخلاقیات حاکم بر فرهنگ اسلامی بازار، سه عنصر اخلاقی دیگر که از مشخصه های فرهنگ اقتصاد اسلامی است را از منظر روایات بیان کرد.
08 دی 1394 : 00:19
درس خارج «فقه اقتصاد» آیت الله محسن اراکی/ جلسه 11

مهلت دادن به بدهکار مُعسر، اهتمام به فرائض و شروع کسب با دعاهای مأثور از دیگر ویژگیهای فرهنگ بازار اسلامی است.

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی دریازدهمین جلسه درس خارج اقتصاد اسلامی با ادامه بحث عناصر اخلاقی در فرهنگ اقتصاد اسلامی به تبیین سه عنصر دیگر با استناد به آیات و روایات باب پرداخت.
06 دی 1394 : 20:10
درس خارج «فقه اقتصاد» آیت الله محسن اراکی/ جلسه 9

در فرهنگ اقتصاد اسلامی، تلاش برای کسب ثروت باید معتدل و دور از افراط و تفریط باشد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه نهم درس خارج اقتصاد اسلامی با ادامه بحث اخلاقیات بازار اسلامی، سومین عنصر و اصل را لزوم میانه روی در کسب مال دانست و تأکید کرد: اقتصاد اسلامی، اقتصادی است که شخص در آن تلاش معتدلی دارد و به گونه ای نیست که همه وقت خود را صرف کار اقتصادی کند.
04 دی 1394 : 19:03
درس خارج «فقه اقتصاد» آیت الله محسن اراکی/ جلسه 8

در اسلام بر خلاف فرهنگ سرمایه داری به اخذ سود کم سفارش شده است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی درهشتمین جلسه درس خارج اقتصاد اسلامی با ادامه بحث عناصر و اخلاقیات بازار اسلامی، اکتفاء به سود کم در معاملات را از عناصری دانست که برخلاف فرهنگ سرمایه داری در فرهنگ بازار اسلامی حاکم است.
13 آذر 1394 : 18:20
درس خارج نظام اقتصادی اسلام استاد اراکی/ 4

ایجاد انحصار صنفی ناشی از فرهنگ سرمایه داری است- شبکه بازار و رسانه ملی فرهنگ اقتصاد اسلامی را تبلیغ کنند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – موضوع چهارمین جلسه درس خارج نظام اقتصادی اسلام، نتایج ایمان به آخرت در فعالیت اقتصادی بود و آیت الله محسن اراکی دو انتقاد در این جلسه مطرح کرد؛ یکی انتقاد از ایجاد انحصار صنفی با عناوینی مانند نظام صنفی و پرداخت سوبسید بود که آن را برگرفته از نظام سرمایه داری غرب و مانع پیشرفت عامه مردم خواند. انتقاد دیگر وی از رسانه ملی به خصوص شبکه تلویزیونی بازار بود که فرهنگ اقتصاد اسلامی را ترویج نمی کنند.
03 آذر 1394 : 23:56
درس خارج نظام اقتصادی اسلام استاد اراکی/ 7

قناعت در کسب سود از اصول اخلاقی بازار اسلامی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در هفتمین جلسه درس خارج نظام اقتصادی اسلام، دومین اصل اخلاقی حاکم بر بازار اسلامی را قناعت در کسب سود دانست.
03 آذر 1394 : 23:49
درس خارج نظام اقتصادی اسلام استاد اراکی/ 6

فعالیت اقتصادی برای افزایش تولید ثروت ملی عبادت است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در ششمین جلسه درس خارج نظام اقتصادی اسلام با استناد به آیات و روایات، به بحث پیرامون هدفمندی اخلاق مدارانه در کسب ثروت پرداخت و تاکید کرد: کسی که کار اقتصادی می کند تا ثروت ملی را بالا ببرد و اقتصاد ملی را تقویت کند، این کار او عبادت است.
02 آذر 1394 : 15:19
درس خارج نظام اقتصادی اسلام استاد اراکی/ 5

وجوب یادگیری و التزام به احکام شرعی و فنون بازار برای کاسبان

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در پنجمین جلسه درس خارج نظام اقتصادی اسلام، یادگیری احکام داد و ستد، التزام به احکام شرعی بازار و آشنایی با فنون کسب و کار را از اصول فرهنگ اسلامی بازار برشمرد و گفت: نتیحه عدم آشنایی با فنون کسب و کار، ارتکاب حرام، خسارت و اختلال در بازار است.
۳