29 فروردين 1395 : 11:34
درس خارج فقه نظام اقتصادی اسلام آیت الله اراکی/ 24

موارد اختلاف برانگیز در بازار باید توسط دولت کنترل شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه بیست وچهارم خارج فقه نظام اقتصادی اسلام به ادامه مباحث وظایف کنترلی دولت در بازار پرداخت و یکی دیگر از وظایف دولت را منع از معاملات اختلاف بر انگیز در بازار دانست.
24 فروردين 1395 : 11:34
درس خارج فقه نظام اقتصادی اسلام آیت الله اراکی/ 23

دولت وظیفه دارد محدودیت هایی را در بازار اعمال کند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه بیست سوم خارج فقه نظام اقتصادی اسلام ضمن توضیحات تکمیلی در رابطه با وظیفه دوم دولت در بازاربه سومین وظیفه آن اشاره کرد و اعمال برخی از محدودیت ها در بازار را از وظایف دولت دانست.
21 فروردين 1395 : 11:43
درس خارج فقه نظام اقتصادی اسلام آیت الله اراکی/ 22

احراز صلاحیت ورود به بازار از وظایف دولت است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه بیست دوم خارج فقه نظام اقتصادی به دومین وظیفه دولت در قبال بازار اشاره کرد و احراز صلاحیت برای ورود به بازرا را از وظایف دستگاه حکومتی دانست.
17 بهمن 1394 : 23:04
در جلسه بیستم درس خارج فقه «اقتصاد» آیت الله محسن اراکی بیان شد:

از اصول اقتصاد اسلامی، مدیریت و تنظیم بازار توسط دولت است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه بیستم درس خارج اقتصاد اسلامی، به بحث درباره چگونگی نظارت و مدیریت بازار توسط دولت، به عنوان یک اصل و قاعده اقتصاد اسلامی پرداخت.
17 بهمن 1394 : 22:21
در جلسه نوزدهم درس خارج فقه« اقتصاد» آیت الله محسن اراکی مطرح شد

بیان خصوصیات بازار خرده فروشی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه نوزدهم درس خارج اقتصاد اسلامی در ادامه بحث جلسات پیشین، به بیان ویژگیهای بازار خرده فروشی در اقتصاد اسلامی پرداخت.
17 بهمن 1394 : 21:51
هجدهمین جلسه درس خارج فقه « اقتصاد» آیت الله محسن اراکی مطرح شد

بازار نوع سوم در اقتصاد اسلامی، بازار کلان فروشی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه هجدهم درس خارج اقتصاد اسلامی در ادامه بحث جلسه پیش، نوع سوم بازار در اقتصاد اسلامی را مطرح کرده و به بیان خصوصیات این نوع بازار پرداخت.
09 بهمن 1394 : 13:25
در هفدهمین جلسه درس خارج «فقه اقتصاد» آیت الله محسن اراکی مطرح شد

در روایات دو نوع بازار عمومی و شخصی در اقتصاد اسلامی وجود دارد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه هفدهم درس خارج فقه اقتصاد به بیان خصوصیات دو نوع بازار در اقتصاد اسلامی پرداخت و تأکید کرد: اگر ما چنین سیستمی داشته باشیم، درجامعه آدم بیکار نخواهیم داشت.
09 بهمن 1394 : 13:17
در شانزدهمین جلسه درس خارج «فقه اقتصاد» آیت الله محسن اراکی مطرح شد

محل کسب نباید مانند کالا خرید و فروش شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه شانزدهم درس خارج اقتصاد اسلامی در ادامه مساله عناصر اخلاقی بازار اسلامی، به دومین قاعده از قواعد اقتصاد اسلامی پرداخت و در این راستا نکاتی مهم را حول معضلات جاری اقتصاد کشور مطرح کرد و گفت: محل کسب و کار نباید مانند یک کالای تجاری خرید و فروش شود. حمایت از تولیدکننده با کاهش هزینه تولید انجام می شود. نظام عمران شهری در اسلام مبتنی بر خط افقی است و نه خط عمودی و بالا بردن.
21 دی 1394 : 01:47
درس خارج «فقه اقتصاد» آیت الله محسن اراکی/ جلسه 15

ترک سوگند در معامله، کراهت شب بیداری و استخاره و استشاره مع الله از دیگر ویژگی های بازار اسلامی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه پانزدهم درس خارج اقتصاد اسلامی به تبیین سه عنصر دیگر اخلاقی حاکم بر فرهنگ اقتصاد اسلامی پرداخت.
15 دی 1394 : 23:19
درس خارج «فقه اقتصاد» آیت الله محسن اراکی/ جلسه 14

وفای به وعد و امانت داری از عناصر مهم اخلاقیات بازار اسلامی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه چهاردهم درس خارج اقتصاد اسلامی با استناد به روایات باب به بررسی دو مورد دیگر از عناصر اخلاقی حاکم در فرهنگ بازار اسلامی پرداخت.
۲