23 آبان 1394 : 00:40
درس خارج نظام اقتصادی اسلام استاد اراکی/ 3

خمس، زکات، کفاره و خراج از منابع درآمدهای دولت اسلامی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در سومین جلسه درس خارج نظام اقتصاد اسلامی به تبیین دومین عنصر از مقوّمات اصلی فرهنگ بازار اسلامی پرداخت و گفت: این کار غلطی است که از مردم مالیات گرفته شود. مالیات همان حقوق مالی یعنی خمس و زکات است. ما از مردم خمس و زکات نمی گیریم و بعد می گوییم مالیات بده.
21 آبان 1394 : 23:25
درس خارج نظام اقتصادی اسلام استاد اراکی/ 2

نظام حاکم بر بازار به خواست الهی به سود تاجر مخالف هوای نفس می شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در دومین جلسه درس خارج نظام اقتصاد اسلامی، هفت میثاق و عهد الهی را برشمرد و گفت: تجارت تجار، یک نظامی بر بازار حاکم است که اگر خداوند بخواهد، این نظام به نفع آن تاجری خواهد شد که خواست الهی را بر هوای خود ترجیح داده است.
21 آبان 1394 : 22:46
درس خارج نظام اقتصادی اسلام استاد اراکی/ 1

ایمان به خدا و تسلیم حاکمیت الهی اولین مقوّم فرهنگ بازار اسلامی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در اولین جلسه درس خارج نظام اقتصاد اسلامی به تبیین اولین عنصر از مقوّمات اصلی فرهنگ بازار اسلامی پرداخت و گفت: رسانه ها و دستگاه های تربیتی و تعلیمی باید عنصر مهم "ایمان به خدا و تسلیم به حاکمیت بلامنازع او" را به گونه ای تعلیم دهند که فرد از رزق غیر حلال دست بکشد.
۴