13 دی 1395 : 10:19
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 11

دیه سگ شکاری 40 درهم است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه یازدهم درس خارج فقه دیات، مسئله دیه سگ شکاری را مطرح نمود و به مبانی فقهی و رجالی این بحث پرداخت و روایات مربوط به این بحث را بررسی کرد.
06 شهريور 1395 : 14:04
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 10

پیوند اعضاء در صورت ضرورت جایز است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه دهم درس خارج فقه دیات، با بررسی مبانی موجود در مسئله، پیوند اعضاء را در صورتی جایز دانست که ضرورت اقتضاء کند، اهانت به میت نباشد و اذن ولی امر مسلمین نیز در بین باشد.
31 مرداد 1395 : 11:26
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 9

تشخیص توسط تجهیزات تصویری در پزشکی حجت است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی در جلسه نهم درس خارج فقه دیات، به بررسی فروعی درباره دیه اعضاء پرداخت و استفاده از سونوگرافی در تشخیص تعلق اعضاء به یک یا چند جنین را معتبر دانست و مسئله قطع سر و اعضای میت را علاوه بر مجرمانه بودن، آنرا در آموزش کارآموزان قضایی در سالن تشریح و جهت تشخیص جرم در پزشکی قانونی امری مهم و کاربردی دانست.
30 مرداد 1395 : 10:01
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 8

یقین به دست آمده از آزمایش ژنتیک حجّت است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه هشتم درس خارج فقه دیات، به بررسی فروعی درباره دیه جنین پرداخت و یقین حاصله از آزمایش "DNA" را حجت دانست.
20 مرداد 1395 : 15:44
روتیتر: درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 7

دیه جنینی که با ضربۀ غیر عمدی سقط شود دیۀ قتل خطایی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی در جلسه هفتم درس خارج فقه دیات، با عنایت به این قاعده: «فرزند تابع اشرف والدین است» به بیان حکم سقط کردن زنان اهل کتاب و کافر و مملوک در حالت اسلام و آزادی آنان پرداخت و این فروع را تحت این مطلب کلی جای داد؛ اگر زمان وقوع جنایت با زمان وقوع سقط جنین برای مادر مختلف باشد.
17 مرداد 1395 : 11:23
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 6

رابطه زن و مرد در نگاه اسلام و غرب متفاوت است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه ششم درس خارج فقه دیات، ادله فروع گذشته را برشمرد و حکم سقط ذمیه و حربیه در زمان تشرف به اسلام و تفاوت آن دو را بررسی نمود.
30 تير 1395 : 11:23
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 5

دیه جنین مجهول الحال نصف دیه جنین مذکر و مؤنث است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی در جلسه پنجم درس خارج فقه دیات، به بررسی فروع دیه جنین از جمله قتل جنین به سبب قتل مادر، سقط جنین توسط خود مادر، محاسبه دیه نقص عضو و جراحات وارده بر جنین و برخی مسائل دیگر پرداخت.
22 تير 1395 : 12:53
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 4

حرمت اسقاط جنین پس از استقرار نطفه- اباحه پیشگیری از استقرار منی در رحم

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی در جلسه چهارم درس خارج فقه دیات به بررسی دیه کامل جنین بعد از دمیده شدن روح پرداخت و احکام مترتب بر مراتب جنین را بیان نمود.
05 تير 1395 : 12:52
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 2

ابن جنید در دیه جنین کامل مخالف مشهور است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه دوم درس خارج فقه دیات، به بررسی دیدگاه ابن جنید در حکم دیه جنین کامل، پرداخت و ادله آن را بر شمرد.