23 بهمن 1396 : 09:33
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 15

نمایش کالای خارجی و رضایتمندی از آن در خانواده ها توسط رسانه حرام است

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در پانزدهمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: اگر در موردی اسراف و تجمل گرایی نباشد بلکه براساس حکم حکومتی کالای خارجی خریداری نشود و در رسانه نشان داده شود که این خانواده کالای خارجی استفاده می کنند و راضی هستند، مصداق حرام است که از احکام ثانوی است.
08 بهمن 1396 : 17:59
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 13

تشهیر برداشت کنندگان از صندوق ذخیره فرهنگیان چه بسا واجب باشد

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در سیزدهمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: افرادی که از صندوق ذخیره فرهنگیان برداشت کردند و فرار کردند از بیت المال نبوده است و جزء اموال مردم است زیرا از حقوق فرهنگیانی که عضو صندوق بوده اند این پول برداشته می شده و در این صندوق ذخیره شده است. تشهیر این افراد جایز بالمعنی الاعم است چه بسا واجب یا مستحب و یا مباح باشد
07 بهمن 1396 : 12:29
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی | جلسه 12

بررسی تشهیر شاهدان زور و مفسدان اخلاقی در رسانه

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در دوازدهمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: از جمله مواردی که تشهیر و افشاگری رسانه ای نسبت به آنان جایز بالمعنی الاعم است شاهدان زور هستند یعنی افرادی که به دروغ شهادت می دهند و متاسفانه در جامعه امروزی ما افرادی از این طریق، کسب درآمد دارند و برای هر امری شهادت می دهند و مبلغی را بابت حضور در دادگاه دریافت می کنند.
03 بهمن 1396 : 16:15
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 11

اختلاس گران از بیت المال سزاوار بالاترین تشهیر هستند

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در یازدهمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: طبق قوانین، برخی جرم های معاملاتی و اقتصادی مصداق کلاهبرداری است و در قانون نیز تصریح شده است که اگر کلاهبردار در دادگاه محکوم شد، می توان طبق فتوای فقها او را تشهیر کرد اما سبک ترین تشهیر مربوط به مفلس اقتصادی است زیرا جرمی مرتکب نشده است.
17 دی 1396 : 13:43
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 9

لزوم رسانه ای کردن حکم اختلاس گران یا موسسات مالی غیر مجاز

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در نهمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: طبق بیان رسول خدا شخصی که زشتی ها و فواحش را پخش و رسانه ای می کند مانند کسی است که مرتکب این گناه شده است و شخصی که عار و ننگی را به مومن نسبت دهد یا واقعیتی را بیان کند، در همین دنیا مرتکب همان عار خواهد شد.
16 دی 1396 : 13:36
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 8

حرمت تحقیر و تعییر مومن در رسانه به ادله اربعه قابل اثبات است

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در هشتمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: برای حرمت تحقیر و تشهیر رسانه ای مومن ادله اربعه وجود دارد که عمده دلیل ما در این مساله روایات است.
29 آذر 1396 : 13:28
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 4

فیلم تبلیغاتی برخی کاندیداها سبب اغرای به جهل و حرام است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در چهارمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: یکی دیگر از مصادیق محرمات پیام رسانه، مدح «من لا یستحق المدح او یستحق الذم» و بالعکس است که به ادله عقلی و نقلی آن خواهیم پرداخت.
29 آذر 1396 : 13:27
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 3

متاسفانه خبرگزاری ها به دنبال فقه و حقوق نیستند و آزادانه فعالیت می کنند

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در سومین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: شارع مقدس در رابطه با بایدها و نبایدها، الزاماتی در نظر گرفته است که اگر شخصی مرتکب حرام شد عقاب اخروی و مجازات دنیوی دارد و در حقوق جزائی اسلام کیفری در نظر گرفته شده است که برای تضمین اجرای احکام اسلامی است.
29 آذر 1396 : 13:26
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 1

دسته بندی پیام های رسانه و ابعاد فقهی آن

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در اولین جلسه درس خارج فقه رسانه در سال تحصیلی جدید گفت: بایدهای بحث فقه رسانه به رسانه دینی اختصاص دارد اما نبایدها فقط به رسانه دینی اختصاص ندارد و محرمات برای تمامی رسانه هایی است که می خواهند به صورت مجاز فعالیت داشته باشند ولو این که رسانه دینی نباشند.
29 آذر 1396 : 12:07
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 6

نهی شدید روایات از مدح رسانه ای غیر واقعی

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در ششمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: طبق روایات اگر شخصی صاحب قدرتی را مورد مدح و تمجید قرار دهد در ردیف قارون است و مصداق آن ساخت کلیپ تبلیغاتی دروغ برای کاندیداها می باشد.
۴