26 آذر 1396 : 12:19
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 7

بررسی موضوع حرمت هجو، تشهیر و تعییر مومن در رسانه

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در هفتمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: تبری از ظالمین و مستکبرین از فروع دین است همان طور که تولی جزء فروع دین است و این از منابع دینی و عقل أخذ شده است.
19 آذر 1396 : 12:52
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 5

بررسی حرمت مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم در رسانه

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی : یکی دیگر از مصادیق تقارن پیام رسانه با فعل حرام بسیاری از برنامه های تبلیغاتی رسانه ای به خصوص در شبکه های اجتماعی است که در حمایت از کاندیدای مورد نظرشان توصیفی برای وی دارند که در او وجود ندارد یا این که صفات بدی دارد که باید بیان شود و مستحق مذمت است مانند این که اختلاس گر، بی عدالت یا ظالم است و بر عکس بگوییم او عادل و پاک دست است و اگر به حاکمیت برسد دولت پاک دستان را تشکیل می دهد.
04 آذر 1396 : 10:46
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 2

خبر آمدن مک فارلین دروغ نبود ولی از اسرار نظام بود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در دومین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: انتشار برخی اخبار در رسانه گاهی سبب اضرار به فرد است و گاهی سبب اضرار به جامعه یا نهاد رسمی و حقوقی است یعنی در قسم دوم نظام زیر سوال می رود.
22 خرداد 1396 : 19:08
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 63

بررسی روایی و فقهی حرمت شوخی کذب در رسانه ها

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در شصت و سومین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: اشاعه اکاذیب در رسانه حتی اگر به میزان کم باشد، بسیار بزرگ تلقی می شود زیرا افراد زیادی این دروغ را می شنوند و باور می کنند یا بر اساس آن تصمیم می گیرند که خود این مساله سبب تبدیل به گناه کبیره می شود.
19 خرداد 1396 : 20:48
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه62

نشر اکاذیب توسط رسانه ها قطعاً از گناهان کبیره است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در شصت و دومین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: مشهور می گویند کذب گناه کبیره است و غیر مشهور می گویند برخی از کذب ها گناه کبیره نیست و برخی از کذب ها گناه کبیره نیست اما کسی قائل نیست که مطلق کذب از گناهان کبیره نیست.
19 خرداد 1396 : 19:56
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 61

یکی دیگر از مقارنات حرام پیام رسانه کذب است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در شصت و یکمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: سومین مقارن حرام پیام رسانه که بسیار کاربرد دارد، بحث کذب در پیام رسانه است که مبتلی به تمامی رسانه ها اعم از رسانه ملی، کانال ها، روزنامه ها، شبکه های اجتماعی و غیره است.
16 خرداد 1396 : 20:27
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 60

بهتان به کاندیداها توسط رسانه های مختلف مجوز شرعی ندارد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در شصتمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: اگر در غیبت یا دروغ مسوغ و مجوز برای این دو ذکر می شود دلیل خاصی وجود دارد و باید به همان مقدار عمل کرد و این مساله قاعده کلی نیست و نباید بهتان را با مساله غیبت قیاس کرد.
13 خرداد 1396 : 20:13
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 57

شور انتخابات نباید تبدیل به اشاعه فحشا و هتک حرمت مومنین شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در پنجاه و هفتمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: هتک حرمت مومن فی نفسه از گناهان کبیره است و علاوه بر این مسئولیت حقوقی دارد و آبرویی که از مومن ریخته باید اعاده کند و هم کیفر دنیوی و هم عقاب اخروی دارد.
13 خرداد 1396 : 19:34
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 56

موسیقی طرب انگیز محلی در حرمت تفاوتی با سایر موسیقی ها ندارد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در پنجاه و ششمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: شنیدن شعر خوانی خوانندگانی که در ضدیت آشکار با اسلام و نظام اسلامی هستند در صورتی که خود شعر ماهیتاً اشکال نداشته باشد اگر محرمات دیگری به عناوین اولیه یا ثانویه در آن وجود نداشته باشد اشکال ندارد.
01 فروردين 1396 : 15:03
 درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 43

غنای محرم  صدایی است که زیبا، طرب انگیز و متناسب با مجلس اهل فسوق باشد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در چهل و سومین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: متعارف مردم در غنای محرم دچار طرب و دگرگونی روحی می شوند و حس و حال شهوانی پیدا می کنند اما شخصی که بی توجه  و یا پیر است به هیچ وجه تحریک نمی شود و این افراد متعارف مردم نیستند.
۵