06 تير 1397 : 11:38
استاد رفعتی نایینی / 40

فقه رسانه| ایجاد غفلت حرام و مکروه در جامعه از اهداف رسانه های غربی است

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی گفت: اگر برنامه ها و پیامهای رسانه، بزرگ‌نمایی و جلوه دادن به دنیا و غفلت از شیطان و هوای نفس باشد، سبب غفلت است که کارکرد مکروه رسانه است و به میزان زیادی شاهد این غفلت در کارکرد رسانه هستیم و امروزه رسانه ما را مشغول به دنیا می کند و از آخرت غافل می شویم.
04 تير 1397 : 17:19
استاد رفعتی نایینی/ 39

فقه رسانه| القای غفلت به مخاطب در مراتب مختلف آن توسط رسانه امر مذمومی است

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی گفت: یکی دیگر از مکروهاتی که در کارکرد رسانه فراوان مشاهده می شود و جزء موارد مذموم است، «غفلت» است و باید دانست گاهی در برخی تعابیر به جای اینکه غفلت را معنا کنند ضد آن را بیان کرده اند به طور مثال گفته اند غفلت ضد توجه و التفات است و در برخی تعابیر برای غفلت تمثیل صورت گرفته است تا تعریف آن مشخص شود.
04 تير 1397 : 10:04
استاد رفعتی / جلسه 38

فقه رسانه | القای "ما نمی توانیم" یکی از جنگ های روانی دشمن است

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی گفت: امروز رسانه ای القا کند که ایرانی نمی تواند کالای مرغوب تولید کند و فقط خارجی ها موفق هستند خطای بزرگی انجام داده است و شرائط تحریم ایران را نادیده گرفته است. دشمن فهمیده که اگر از لحاظ اقتصادی مردم را تضعیف کند دیگر افراد جامعه دین و فرهنگ خود را محافظت نخواهند کرد.
03 تير 1397 : 17:47
استاد رفعتی / جلسه 37

فقه رسانه| شبکه های اجتماعی و برخی برنامه های رسانه عمر افراد را تلف می کنند

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی گفت: مصداق دیگری از مکروهات که در بحث رسانه مصادیق زیادی دارد اتلاف وقت است که بسیاری از برنامه های رسانه به دنبال وقت گذرانی هستند و با تأمل در واژه فوق می توان ابعاد جدیدی از پیام مکروه رسانه را مورد دقت قرار داد مانند اینکه شخص با گذراندن یک ساعت وقت در شبکه های اجتماعی به میزان پنج دقیقه هم مطالب سودمند به دست نمی آورد.
03 تير 1397 : 16:35
استاد رفعتی نایینی / 36

فقه رسانه| نباید برنامه رسانه فقط به دنبال خوشگذرانی مخاطب باشد

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی گفت: اگر کسی لهو را حرام دانست جزء محرمات پیام رسانه است و خیلی کار سخت می شود زیرا طبع کارهای رسانه ای به غیر از رسانه های مذهبی اقتضا می کند که برنامه های مفرح داشته باشند اما فقهای معاصر که لهو را بررسی می کنند می گویند بزرگانی که لهو را حرام دانسته اند تعریف درستی از آن ارائه نداده اند و سبک قدما این نبوده که مفهوم شناسی داشته باشند و لهو نیز در این حد گسترش نداشته است.
21 خرداد 1397 : 16:54
استاد رفعتی نایینی / 35

فقه رسانه| از آیاتی که واژه لهو در آن آمده است استفاده حرمت نمی شود

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی گفت: برخی از کتب لغت، لعب و لهو را یکی دانسته اند در حالی که اینها یکی نیست گرچه اگر با هم به کار رفتند شاید به یک معنا باشند ولی اگر جداگانه به کار گرفته شوند لعب یک واژه و معناست و لهو کار دیگری است و در اصطلاح فقهی برخی گفته اند لهو کاری است که صرفاً به جهت لذت آن انجام شود و توجه ای به نتیجه نداشته باشیم لذا سفر لهوی را این گونه معنا کرده اند که صرفا به قصد لذت است و کاری به نتیجه و آثار معنوی و مادی آن ندارد.
10 خرداد 1397 : 12:48
استاد رفعتی نایینی /34

فقه رسانه | بررسی فقهی پیام های مکروه رسانه

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در سی و چهارمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: گاهی نفس پیام رسانه مکروه است مانند اینکه پیام لهوی باشد و گاهی پیام مکروه نیست ولی مقارن با مکروهات مانند لهو است و گاهی پیام غیر مستقیم و بازتاب آن مکروه است و خود پیام مکروه نیست ولی این پیام مکروه را به مخاطب القا می کند.
05 خرداد 1397 : 16:47
استاد رفعتی نایینی / 33

فقه رسانه | رسانه امروز مخالفت با فرمایشات رهبری دارد

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی گفت: رسانه امروز مخالفت با فرمایشات رهبری دارد مانند اینکه برخی موسیقی ها را پخش می کنند که مخالف نظر رهبری است البته منظورمان فقط رسانه ملی نیست.
01 خرداد 1397 : 11:44
استاد رفعتی نایینی /32

فقه رسانه| مقابله جدی دشمن با حجاب و ضرورت ترویج رسانه ای احکام

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی گفت: اگر پیام ما واجب است ولی انتشار آن پیامد منفی داشته باشد و به هنجارهای اجتماعی آسیب می رساند، رسانه ای شدن این پیام واجب است و لازم است فعل واجب را انجام دهیم مگر اینکه آثار منفی بیش از آثار مثبت باشد.
30 ارديبهشت 1397 : 16:57
استاد رفعتی نایینی / 31

فقه رسانه| طنز رسانه ای در مورد اصناف اثرات سازنده و مثبت دارد

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی گفت: در بسیاری موارد، عرف در تشخیص مصادیق و موضوعات، ملاک تشخیص است البته این سخن بدین معنا نیست که بگوییم موضوعات احکام فقهی در اختیار فقیه نیست ولی بسیاری از موارد، خود فقیه از دیدگاه عرف استفاده می کند و نظر عرف را می بیند مخصوصاً این مساله در تشخیص موضوعات عرفیه و اجتماعیه است که برخی موارد عرف خاص و برخی موارد عرف عام ملاک است.