21 شهريور 1397 : 14:29
حجت الاسلام و المسلمین طائب/ 139

فقه جهاد و دفاع| بررسی ادله وجوب دفاع از حریم خانواده

وسائل- حجت الاسلام طائب در خصوص مسأله چهارم که مربوط به تجاوز به عرض و آبرو مانند چشم چرانی است گفت: اطلاقات روایاتی نظیر موثقه سکونی و صحیحه قیاس بن ابراهیم دلالت بر وجوب دفاع دارد.
16 دی 1396 : 10:20
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 19

تبیین ارتباط جهاد و فتنه در صورت های مختلف جهاد

وسائل- جهاد حرکتی برای اعزاز، تقویت و نشر کلمه اسلام و دفع هجوم به آن است. اگر شما برای تقویت و نشر و اعزاز کلمه اسلام به سوی دشمن حرکت کردید و کار شما به جنگ انجامید، فعل شما عنوان جهاد ابتدایی می‌گیرد؛ ولی اگر قتال شما با دشمن برای دفع دشمن صورت گرفت، عنوان جهاد دفاعی بر آن صدق پیدا می‌کند.
12 دی 1396 : 12:44
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 138

بررسی ادله چهارگانه وجوب دفاع شخصی در برابر تجاوز

وسائل- دفاع یا از نفس است و یا از عرض و آبرو است و یا از مال و در هر سه مورد هدف مهاجم یا به خودش شخص تعلق گرفته است؛ به این صورت که قصد جان همین فرد را کرده است یا قصد آبروی همین فرد را دارد و قصد اموال همین شخص را دارد و یا هدف مهاجم به بستگان آن شخص تعلق گرفته است به این صورت که یا قصد بستگان این شخص را دارد، یا قصد آبروی بستگان او را دارد، یا قصد اموال بستگان او را دارد.
06 دی 1396 : 12:34
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 137

دفاع در برابر ظلم و تعدی به جان و مال واجب است

وسائل- هرگاه یک شخصی به دیگری حمله کرد و قصد جان و یا مال او را کرد، جایز است که از نفس و مال خود دفاع کند؛ اگر چه این دفاع به کشته شدن خود یا طرف مقابل منجر شود؛ البته در صورتی که قصد جان او را کرده، واجب است از خود دفاع کند و با قدرت داشتن بر دفاع، تسلیم شدن جایز نیست.
05 دی 1396 : 14:53
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 13

گروه بندی شرعی مردم در مواجه با جهاد

وسائل- دسته اول آن‌هایی هستند که به جهاد می‌آیند. دسته دوم آن‌هایی هستند که برای عدم شرکت در جهاد، عذری ندارند و به صورت علنی از رفتن به جهاد خودداری می‌کنند. دسته سوم آن‌هایی هستند که برای شرکت نکردن در جهاد عذر دارند، اما از عدم شرکت ناراحت هستند. دسته چهارم هم آن‌هایی هستند که برای عدم حضور در جنگ عذری ندارند و به جنگ هم نمی‌آیند؛ ولی رسماً اعلام نمی‌کنند که نمی‌آیند، ولی در دلشان از عدم شرکت در نبرد، خوشحال هستند.
03 دی 1396 : 15:53
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 12

معنای حد کفایت و حکم فرار از معرکه در جهاد واجب

وسائل- اگر کسی در جهاد شرکت نکند، این حرمت ترک الجهاد را دارد؛ اما اگر کسی در جهاد شرکت کند و فرار کند، به دو جهت عقاب می‌شود؛ اول از جهت ترک الجهاد و دوم فرار از برابر دشمن. فرار از برابر دشمن، ضرر مضاعفی دارد و آن تضعیف روحیه خودی و تقویت روحیه دشمن است از این روی حرمت مضاعف و شدیدتری دارد.
02 دی 1396 : 15:42
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 136

بررسی حکم جواز قتل مهاجم در مقام دفاع از جان و اموال

وسائل- مرحوم امام در تحریر این مسأله را مطرح می فرمایند: اگر به شخصی، دزد یا غیر دزد حمله کند تا او را از روی ظلم بکشد، به هر وسیله ای که ممکن است دفاع واجب است؛ ولو اینکه به کشته شدن مهاجم منجر شود و شخص حق تسلیم شدن و پذیرش ظلم و ستم را ندارد.
29 آذر 1396 : 13:02
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 135

ضرورت دفاع امری فطری است و نیازی به دلیل ندارد

وسائل- بقاء جامعه اسلامی یا هر جامعه دیگری نیاز به امنیت دارد و وقتی امنیت جامعه ای به خطر افتاد، آن جامعه استمرار پیدا نمی کند. در جامعه عاری از امنیت از فرهنگ، اقتصاد و تعلیم خبری نخواهد بود و وجود این موارد در گرو وجود امنیت است.در یک کلام آنچه مهم است امنیت در تمام ابعاد آن است؛ مثل امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی و امنیت اجتماعی.
30 بهمن 1394 : 18:00
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 18

تشخیص کفایت و عدم آن در جهاد بر عهده امام الجهاد است

وسائل- یکی از عواملی که در جهاد موثر است، شرایط دشمن است. فرض می‌کنیم شرایط اقتصادی و فرهنگی دشمن به گونه‌ای است که اگر الآن مورد هجوم قرار بگیرد، در برابر اسلام مقاومت می‌کند. اما همین دشمن در سال آینده بدون قتال به اسلام خواهد گروید؛ در این صورت قتال با آن‌ها جایز نیست.
29 بهمن 1394 : 18:00
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 17

بررسی مفهوم روایات عدم جواز جهاد در زمان غیبت

وسائل- روایاتی که درباره عدم جواز الجهاد به دست ما رسیده‌اند، در صدد بیان عدم الجواز مطلق جهاد نیستند. معنای آن دسته روایات این نیست که ما تا زمان ظهور بقیةالله الاعظم(عج) نباید اقدامی بکنیم؛ بلکه این روایات به صدد بیان عدم جهاد با امام غیر عادل است.