27 بهمن 1394 : 18:00
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 16

عدم جواز اعانت ظالم به اسم جهاد دفاعی

وسائل- روایات در صدد بیان این هستند که شرکت در جنگ‌هایی که به نفع حکام جور تمام می‌شود، باطل است، نه در صدد بیان این نکته که جهاد و نبرد دفاعی حتماً به اذن خاص امام نیاز دارد. جهاد ولو دفاعی، به اذن نیاز دارد؛ اما اصل اولیه‌اش این است که این جهاد برای امام عادل باشد و نه برای سلطان غیر حق.
26 بهمن 1394 : 18:00
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 15

جایگاه امام الجهاد در فرماندهی جبهه حق

وسائل- مراد از روایاتی که برای جهاد، وجود امام را شرط می‌کنند، امام الحق است و نه امام المعصوم چرا که حتی جهاد دفاعی هم بدون امام امکان ندارد و تالی فاسد دارد. امام ‌الحق کسی است که در جهاد حرف آخر را می‌زند و میزانی برای حل این اختلافات است.
25 بهمن 1394 : 18:00
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 14

وجوب وجود امام الجهاد

وسائل- مشکل این است که زمانی که معصوم حضور ندارد، امام الجهاد کیست؟ سؤال اول این است که آیا امام الجهاد باید شخص معصوم باشا مأذون از او هم کافی است؟ جواب این است که مأذون از او هم کافی است؛ چون امام نمی‌تواند در همه صحنه‌ها خودش حضور داشته باشد.
21 بهمن 1394 : 18:00
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 11

عنوان وجوب کفایی نمی تواند دلیلی برای فرار از انجام جهاد شود

وسائل- اگر کسی در یک منطقه‌ای است که در آن منطقه جنگی وجود دارد و شرکت در آن هم واجب کفایی است، ولی این فرد چون واجب کفایی است به جنگ نمی‌رود، سو استفاده می‌کند و علی‌الدوام از زیر بار جنگ فرار می‌کند تا نوبت جنگ به دیگران بیفتد؛ بنابر روایات موجود در زمره منافقین قرار دارد.
20 بهمن 1394 : 09:59
درس خارج جهاد و دفاع استاد مهدی طائب/ جلسه 9 و 10

بر اساس آیه انفِرُوا خِفَافًا وَ ثِقَالًا جهاد علمی و نظامی واجب کفایی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب در ادامه درس خارج فقه جهاد و دفاع گفت:طبق بیان امیرالمؤمنین(ع) ما برای جهاد علمی آمده‌ایم؛ ولی اگر متوجه شدیم که حمله دشمن در خط طوری شده است که اگر برای جهاد علمی بمانیم، خط از دست می‌رود، باید برای دفع حمله عده ای بروند؛ زیرا حضرت فرمود:«و إن دهم أمر یحتاج فیه إلى جماعتهم نفروا کلهم؛ اگر مورد حمله قرار گرفتید و به همه نیاز شد، همه باید بروند.
11 بهمن 1394 : 09:15
درس خارج جهاد و دفاع استاد مهدی طائب/ جلسه 8

مفاد آیات دلالت کننده بر وجوب جهاد، اولا و بالذات دالّ بر وجوب جهاد دفاعی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب در جلسه هشتم از درس خارج فقه جهاد و دفاع گفت: جهاد دفاعی معنایش این است که تهدیدی آمده است، ما می‌خواهیم رفع التهدید کنیم . هر آیه‌ای هم که در قرآن کریم دالّ بر وجوب الجهاد هست، اولاً و بالذات منظور وجوب جهاد دفاعی است.
07 بهمن 1394 : 23:16
درس خارج جهاد و دفاع استاد مهدی طائب/ جلسه 7

نبردهای پیامبر مبین و مفسر آیات جهاد است- شرکت در انتخابات مصداق جهاد دفاعی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب در جلسه هفتم از درس خارج فقه جهاد و دفاع گفت: نبردهای پیامبر(ص) مبین و مفسر آیات جهاد است. نبرد خندق، احد و بدر برای ما آیات جهاد را در قرآن تفسیر می‌کند. می‌گوید اگر دشمن به شما حمله کرد و شما برای دفع تجاوز و به نیت یاری دین خدا رفتید، این جهاد است
06 بهمن 1394 : 21:35
درس خارج جهاد و دفاع استاد مهدی طائب/ جلسه 6

جهاد؛ به کارگیری همه توان مالی و جانی برای حفظ و پیشرفت اسلام است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب در جلسه ششم از درس خارج فقه جهاد و دفاع گفت: جهاد لزوماً ملازم با قتال نیست. ممکن است به قتال بیانجامد و ممکن است نیانجامد. بحث این است که جهاد دو نوع است؛ یک، آنجایی که به ما حمله شده است و می‌خواهند اسلام را از بین ببرند و ما بخواهیم از نابودی اسلام جلوگیری کنیم. نامش را جهاد دفاعی گذاشتند.
05 بهمن 1394 : 10:03
درس خارج جهاد و دفاع استاد مهدی طائب/ جلسه 5

در موضوع جهاد، دفاع اصل و جهاد ابتدایی فرع است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب در جلسه پنجم از درس خارج فقه جهاد و دفاع گفت: اگر جهاد دفاعی، جهاد باشد، هر دلیلی که در قرآن، دال بر وجوب ‌الجهاد باشد، دلیل مکفی است و لازم نیست به تنقیح مناط و اینکه دفاع را ملحق به جهاد کنید.
30 دی 1394 : 00:10
درس خارج جهاد و دفاع استاد مهدی طائب/ جلسه 4

وجوب جهاد از ضروریات دین است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب در جلسه چهارم از درس خارج فقه جهاد و دفاع گفت: وجوب جهاد از ضروریات است و کسی که وارد حوزه اسلام شود، همان اول به او می‌گویند که اسلام یعنی نماز، روزه، زکات،‌ جهاد، حج و... این‌ها همه از ضروریات است؛ پس وجوب جهاد از ضروریات است و ضروریات بالاتر از اجماعیات است.