27 آبان 1394 : 18:45
درس خارج امر به معروف استاد طائب، 95

اقدام عملیاتی وظیفه حکومت اسلامی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه نود و پنجم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، اقدام عملیاتی در امر و نهی را به دلیل پرهیز از هرج و مرج و لزوم حفظ نظام و امنیت اجتماع مسلمین، منوط به اذن حاکم دانست.
24 آبان 1394 : 18:02
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 94

ضعف سند و بروز هرج و مرج، اشکال التزام به جواز مطلق اقدام عملی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه 94 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، با اشاره به اختلاف فتاوای فقیهان امامیه در حد مرتبه یدوی گفت: بعضی معتقد بودند این واجب، وظیفه خاص امام و نائب امام است. او باید سازمان تشکیل بدهد و افرادی را برای امر به معروف و نهی از منکر، تربیت کند.
22 آبان 1394 : 17:31
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 93

روایت امیر المومنین (ع)، دلالت بر جواز ضرب در مرتبه یدوی دارد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در 93 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، روایت امیر المومنین (ع) درباره امر و نهی بالید را موجب انقلاب نسبت عام و خاص من وجه به عام و خاص مطلق دانست.
20 آبان 1394 : 15:30
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 92

دلیل مانعین اقدام عملی، ظهور امر و نهی در قول است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه نود و دوم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، به تبیین ادله مانعین امر و نهی در مرتبه یدوی و پاسخ آنها به ادله قائلین به جواز پرداخت.
15 آبان 1394 : 12:46
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 91

اقوال فقیهان امامیه در امر به معروف و نهی از منکر عملی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه نود و یک درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، اقوال مختلف فقیهان امامیه را درباره امر به معروف و نهی از منکر عملی برشمرد و نظر شیخ طوسی در تبیان مبنی بر جواز قتل در مرتبه یدی را موافق نظر عامه توصیف و حمل بر تقیه کرد.
12 آبان 1394 : 20:24
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 90

بر اساس نظر سید مرتضی، مرتبه یدوی، غیر مقید به اذن امام است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه 90 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه یدی در این واجب را طبق فتوای سید مرتضی منوط به اذن امام ندانست و بیان داشت: بر اساس نظر سید مرتضی، کتک کاری در مرتبه یدی مقصود بالذات و از باب اجرای تعزیرات، حدود و تأدیبات نیست که متوقف بر اذن امام باشد؛ بلکه مقصود بالعرض و از باب تدافع است و شامل عمومات قرآنی و روایی می شود.
07 آبان 1394 : 10:42
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 89

الگوی عملی و اقدام عملی، دو تفسیر از مرتبه یدوی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در هشتاد و نهمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، دو دیدگاه متفاوت فقیهان امامیه از امر به معروف و نهی از منکر یدی را مد نظر قرار داد و گفت: تفسیر شیخ طوسی این است که به نحوی در جامعه رفتار کنیم که معروف، الگوی دیگران شود؛ تفسیر دوم، ضرب، تأدیب، جرح و حتی قتل است.
03 آبان 1394 : 12:30
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب/ جلسه 88

ادله مشروعیت اقدام عملی- امر و نهی در ادله، طریق وقوع معروف و ترک منکر است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه هشتاد و هشتم درس خارج فقه «امر به معروف و نهی از منکر»، درباره ادله مشروعیت اقدام عملی برای اجرای این وظیفه الهی گفت: عمومات ادله موجبه امر به معروف و نهی از منکر اعم از آیات و روایات، شامل مرتبه یدوی با همه مراحل آن می‌شود.
27 مهر 1394 : 16:12
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب/ جلسه 87

استفاده از راه های غیر مستقیم، بر اقدام عملی تقدم دارد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه هشتاد و هفتم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، به تبیین دو تفسیر شیخ طوسی از مرتبه عملی این وظیفه الهی پرداخت و گفت: به دلیل عقلی، اگر آمر یا ناهی به گونه‌ای عمل کند که تارک معروف و عامل منکر از او الگو گرفته، اتیان واجب کند و دست از ارتکاب معصیت الهی بردارد، این راه نسبت به اقدام عملی خشونت آمیز، تقدم دارد.
25 مهر 1394 : 14:22
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب/ جلسه 86

مراعات مراحل اقدام، لازم است!

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه 86 درس خارج فقه «امر به معروف و نهی از منکر»، با تأکید بر لزوم مراعات مراحل اقدام به این وظیفه الهی گفت: اگر اقدام اول ممکن نباشد، اقدام دوم واجب است.