20 مهر 1394 : 21:49
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 85

استثنای امر به معروف و نهی از منکر از حرمت ایذای مؤمن

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در هشتاد و پنجین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، با اشاره به حکم حرمت ایذای مومن گفت: در مقام نهی از منکر، حرمت ایذای مومن استثنا شده است.
15 مهر 1394 : 10:10
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب/ جلسه 84

مدیران منصوب، در صورت خروج از صفت عدالت، غیر ماذون هستند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه 84 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، درباره استمداد از ظالم برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر گفت: اگر دفع منکر، متوقف بر کمک گرفتن از ظالم باشد، جایز؛ بلکه واجب است؛ البته مشروط به این که کمک گرفتن از ظالم، مستوجب عمل حرامی نشود.
14 مهر 1394 : 13:20
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 83

لزوم جمع بین مراتب در صورت تأثیر

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه 83 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، با اشاره به مراتب سه گاه این واجب در قلب، زبان و ید، گفت: اگر شخص احتمال دهد که زمانی امر و نهی او اثر بخش است که بین بعضی از مراتب، جمع کند، وظیفه دارد که این کار را انجام دهد.
14 مهر 1394 : 12:38
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 82

دلیل لزوم مراعات مراتب قلبی، زبانی و یدی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه هشتاد و دوم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، با بیان این که فقهای امامیه سه مرتبه قلبی مُظهر، لسانی و یدی را برای این وظیفه الهی قرار داده اند، گفت: امر به معروف و نهی از منکر خودش موضوعیت ندارد، بلکه وصول به اثر موضوعیت دارد؛ یعنی خدای متعال در امر و نهی، به دنبال این است که در عالم خارج منکر تحقق پیدا نکند و معروف جریان پیدا کند.
13 مهر 1394 : 11:01
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 81

اگر در جایی گفتار نرم در فرد اثر می‌کند، سخن تند حرام است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه هشتاد و یک درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، با بیان این که اگر امر و نهی در تحقق معروف و جلوگیری از منکر موثر نبود، نوبت به تهدید، وعید و تشدید در گفتار می رسد، گفت: اگر در جایی گفتار نرم در فرد اثر می‌کند، قول غلیظ به خاطر ایذاء مومن حرام می‌شود.
12 مهر 1394 : 22:34
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 80

امر به معروف و نهی از منکر باید با موعظه و جدال احسن انجام شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در هشتادمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه دوم این وظیفه الهی را زبانی عنوان کرد و گفت: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جایی با وعظ و ارشاد حاصل می‌شود، مکلف اجازه ندارد به مرحله سخت‌تر گذر کند.
12 مهر 1394 : 20:28
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 79

مرتبه اول؛ دوست داشتن معروف و نارضایتی از منکر

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در هفتاد و نهمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به مرتبه اول امر به معروف و نهی از منکر، گفت: انسان باید قلباً امر به معروف و نهی از منکر کند؛ یعنی معروف را دوست داشته و منکر را ناشایست بداند.