26 دی 1394 : 09:03
درس خارج جهاد و دفاع استاد مهدی طائب/ جلسه 3

جهاد سلاح برداشتن و جنگیدن با کفار برای اعزاز دین است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب در جلسه سوم از درس خارج فقه جهاد و دفاع گفت: کتاب‌ الجهاد، متصدی بیان احکامی است که مربوط است به اقداماتی که به نوعی سلاح و نبرد در آن مفروض است و هدفش هم اعلاء کلمةالله است.
15 دی 1394 : 21:42
درس خارج جهاد و دفاع استاد مهدی طائب/ جلسه 2

جهاد، جنگ در راه خدا به هدف گسترش دین خدا در دنیاست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین طائب در دومین جلسه درس خارج فقه جهاد و دفاع گفت: هرگاه کلمه جهاد در شریعت به کار می‌رود، یعنی خصوص جنگ در راه خدا به هدف این که حرف خدا در دنیا در قوت قرار بگیرد، دین عزت پیدا کند و مشرکین ذلیل و خوار شوند. پس کلمه جهاد یعنی جنگ فی سبیل الله.
14 دی 1394 : 21:02
درس خارج جهاد و دفاع استاد مهدی طائب/ جلسه 1

امام راحل در جهاد ساختار نوینی ارائه کرد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در اولین جلسه درس خارج جهاد و دفاع گفت: امروز بحث دفاع، یکی از مباحث ضروری در بحث فقه حکومتی است. چون بحثی است که گستره مسائل آن با بسیاری از احکام و موضوعات مرتبط است. بنابراین بسیاری از مسائل که امروز مبتلابه قرار گرفته است به دلیل این که ما دارای حکومت هستیم، تبیین و بیان احکام آن‌ها در گرو بحث از دفاع است.
09 آذر 1394 : 20:13
درس خارج امر به معروف استاد مهدی طائب/ 103

با تحقق عنوان مصالحه، دفاع یا دفع دشمن داخلی اقدام عملیاتی برای عموم جایز می شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه صد و سوم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، با بیان این که اقدام عملی برای نهی از منکر توسط عموم جایز نیست گفت: مگر این که این منکر، معنون به عنوانی باشد که آن عنوان برای ما دخالت را واجب کند؛ مثل عنوان دفاع از جان مسلمان، دفع بغی یا مصالحه.
08 آذر 1394 : 18:11
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، 101 و 102

برقراری مصالحه در نزاع های شخصی واجب است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه 101 و 102 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیر از نزاع بین دو مسلمان و ایجاد مصالحه بین آنها را واجب دانست و گفت: اگر یکی از طرفین حاضر به مصالحه نشد، مقابله با او برای پذیرش صلح به عنوان امر به معروف وجوب پیدا می کند.
07 آذر 1394 : 12:55
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، ج 100

جلوگیری از ارتکاب معاصی فردی منوط به تشخیص و اقدام حاکم اسلامی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه صدم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، تحریج در معصیت بسیط را وظیفه‌ای بر عهده حاکم دانست و گفت: در تنگنا قرار دادن کسی که هنوز مرتکب معصیت نشده ولی قصد انجام آن را دارد، وظیفه مکلفین نمی باشد.
02 آذر 1394 : 22:58
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، 99

تعدی از حد نهی از منکر، حرام و ضمان آور است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه نود و نهم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، تعدی از حد نهی از منکر یدوی را حرام و موجب ضمان دانست.
01 آذر 1394 : 20:46
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، 98

ناهی از منکر در صورت اتلاف اموال ضامن است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه 98 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، ناهی از منکر را در صورت استناد عرفی تلف اموال فاعل منکر به فعل ناهی ضامن دانست و گفت: اگر استناد تلف مال غیر به ناهی از منکر نباشد، دیگر او ضامن نیست.
30 آبان 1394 : 17:24
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، 97

در صورت وقوع قتل، جنایت یا استعاثه مظلوم، می توان در ملک دیگران تصرف کرد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه نود و هفتم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، جواز تصرف در ملک و مال اشخاص برای امر و نهی را مقید دانست: امور مهمه ای که شارع راضی به ترک آنها نیست و در صورت وقوع آنها اجازه تصرف در ملک و مال دیگران را می دهد، عبارتند از: قتل، جنایت بر نفس و استغاثه مظلوم.
29 آبان 1394 : 00:50
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، 96

امام راحل در فرمان 8 ماده ای از نظرشان در تحریر عدول کردند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه نود و شش درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، علت عدول امام راحل از نظر تحریر در فرمان 8 ماده ای را عدم امکان اقدام عملیاتی بدون اذن امام دانست.