21 اسفند 1395 : 15:23
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 41

رعایت نبایدهای رسانه مربوط به تمامی رسانه هاست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در چهل و یکمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: نبایدهای بحث رسانه مختص رسانه دینی نیست و هر رسانه ای اگر بخواهد بر اساس فقه شیعه عمل کند، باید به نبایدهای بحث عمل کند ولو این که رسانه صرفاً به سرگرمی و وقت گذرانی بپردازد.
01 اسفند 1395 : 12:15
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 36

تفرقه افکنی و تهدید از حربه های رسانه های معاند در برخورد با دین است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در سی و ششمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: یکی دیگر از روش های مهم، کاربردی و مورد استفاده در طول زمان ها و قرن ها در جنگ نرم که بسیار برنده است، بحث تفرقه افکنی است که از روش های معمول دشمنان است.
01 اسفند 1395 : 11:12
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 35

رسانه های معاند همواره درصدد تخریب، تضعیف و تحقیر رهبران دینی بوده اند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در سی و پنجمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: تضعیف، تحقیر و تمسخر رهبری از شگردهای مقابله فرهنگی و جنگ نرم دشمن است که در تمام اعصار از آن استفاده کرده اند.
25 بهمن 1395 : 13:46
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 34

رسانه دینی باید با استهزاء و شایعه پراکنی مقابله جدی کند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در سی و چهارمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: اصول کلی شیوه ها و روش های دشمن همان مواردی است که در صدر اسلام و در جنگ نرم با پیامبر گرامی اسلام اعمال می کردند و در عصر ما با ابزار جدید از آن بهره می برند.
23 بهمن 1395 : 13:26
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 32

باید رسانه دینی در جنگ نرم با اقتدار عمل کند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در سی و دومین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: از اهداف دیگر رسانه دینی بحث «جنگ رسانه ای با رسانه های معاند اسلام و ضد دین» و «ترویج و نهادینه کردن اخلاق دینی در جامعه» است.
23 بهمن 1395 : 12:16
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 31

بینش رسانه ملی در جریان رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در سی و یکمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: گاهی تظلم خواهی که امر واجب رسانه است با حکم ثانوی تزاحم پیدا می کند مانند مصالحی که افشای آن سبب تشویش اذهان و کشف اسرار مهم مملکتی است.
20 بهمن 1395 : 14:01
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 30

تظلم خواهی رسانه دینی اگر منجر به تضعیف نظام شود اصلاً جایز نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در جلسه سی ام درس خارج فقه رسانه گفت: تظلم خواهی و احقاق حقوق مردم برای رسانه دینی از مسائل واجب شرعی و تکلیف است و لذا باید از طریق مسلمانان انجام شود و نباید غیر مسلمانان در این مساله دخالت داشته باشند.
20 بهمن 1395 : 13:47
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 29

باید پیرایه حرام از برنامه های رسانه دینی زدوده شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در بیست و نهمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: نباید در برنامه تظلم خواهی، خودمان ظلم کنیم و با دروغ پردازی، تهمت و کارهای خلاف بخواهیم افشاگری کنیم.
09 بهمن 1395 : 08:51
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 27

نصح و انتقاد سازنده رسانه دینی سبب تقویت نظام اسلامی خواهد بود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در بیست و هفتمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: فقهای عظام در تزاحم بین وجوب و حرمت، جانب حرمت را گرفته اند اما در تزاحم وجوب یاری مظلوم و رساندن صدای مظلوم در تعارض با یک حرام جانب وجوب را گرفته اند و این اهمیت واجب اجتماعی را می رساند.
04 بهمن 1395 : 11:13
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 26

اجماع محصل برای حمایت رسانه دینی از مظلومین

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در بیست و ششمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: با تتبع و بررسی فتاوای فقها در حمایت از مظلوم و اعانه در مقابل ظالم می توان به اجماع محصل در این رابطه دست یافت.
۶