21 آذر 1398 : 15:35
آیت الله شهیدی / ۷

فقه معاملات ربوی | تحلیل اقتصادی ماهیت پول برای موضوع شناسی فقیه بی‌فایده است

وسائل ـ آیت الله شهیدی گفت: اگر یک اقتصاددان بگوید من بر اساس علم اقتصاد نقش پول در جامعه نقش سند است و پول ثروت نبوده بلکه کاغذی است که سند ثروت ملی است، این نظر ارزشی ندارد، چراکه وی از جهات اقتصادی بحث را دنبال می‌کند، حال آنکه فقیه به دنبال بحث از جهات عرفی است.
04 آذر 1398 : 17:09
آیت الله شهیدی / ۶

فقه معاملات ربوی | امکان سنجی جمع بین مالیت و سندیت اوراق نقدیه

وسائل ـ آیت الله شهیدی به ذکر شواهدی در اثبات مالیت اوراق نقدیه پرداخت و گفت: ما در مقامِ ارائه‌ شواهدی بر مالیت داشتن اسکناس‌ها بودیم اما باید بررسی کنیم که آیا جمع بین سندیت و مالیت اسکناس ـ یعنی این‌که اسکناس در عین داشتن مزایای مال، حقیقتش سند است ـ امکان دارد یا خیر؟
14 آبان 1398 : 17:31
آیت الله شهیدی / ۵

فقه معاملات ربوی | اثبات مالیت عرفیه ارواق نقدیه و ردّ قول به سندیت آنها

وسائل ـ آیت الله شهیدی گفت: ادعای مشهور فقهاء معاصر این است که در دوره‌ چهارم خود اوراق نقدی مالیت پیدا کرده و از سندیت خارج شده است. و اینکه برخی هنوز هم قائل به «سندیتِ اسکناس‌ها برای ذخائری که دولت‌ها دارند» شده‌اند، اشتباه است.
08 آبان 1398 : 17:35
آیت الله شهیدی / ۴

فقه معاملات ربوی | مالیت حقیقیه یعنی تنافس العقلاء فی تحصیل الشیء

وسائل ـ آیت الله شهیدی با طرح بحث مالیت در اوراق نقدیه گفت: به طور کلی برخی از اوراق بهادار قطعا مال هستند. برخی دیگر قطعا صرف سند می‌باشند. و قسم سومی نیز وجود دارد که محل اختلاف است به این‌که مال است یا سند. در مورد اسکناس‌ها در این زمان معمولا اختلافی بین فقهاء نیست و مشهور این است که پول های اعتباری مال هستند و نه سند، که این مطلب مستلزم آثاری فقهی‌ است.
31 شهريور 1398 : 18:10
آیت الله شب زنداه دار / ۱۹

فقه امر به معروف | بررسی آیات و روایات دارای عناوین محرمه نسبت به والدین

وسائل ـ آیت الله شب زنده دار در ادامه بحث استثناء والدین از مراتب خشن امر به معروف، به بررسی آیات و روایات دارای عناوین محرّمه رفتار فرزندان در ارتباط با والدین پرداخت.
31 شهريور 1398 : 16:03
آیت الله شهیدی / ۲

فقه معاملات ربوی | جریان احکام مثلیات در بیع اوراق نقدیه

وسائل ـ آیت الله شهیدی با طرح بحث ربا در اوراق نقدیه (اسکناس) و با ذکر اقسام آن یعنی ربای معاوضی و ربای قرضی، ماهیت پول و اوراق نقدی را کلام برخی فقهاء بررسی کرد و در ادامه به بررسی پاسخ این سوال پرداخت که آیا فروش پول در ازای پول همچون تبدیل پول رسمی یک کشور به ارز کشور مقابل، معامله ربوی است.
26 شهريور 1398 : 18:01
آیت الله شب زنداه دار / ۱۷

فقه امر به معروف | جواز ضرب و قتل در عزائم امور برای عموم مردم

وسائل ـ آیت الله شب زنده دار گفت: در عزائم امور که شارع به هیچ وجه به ترک یا تحقق آنها راضی نیست، ضرب و بلکه قتل هم جائز است و حتی فقها فرموده اند اگر انسان‌های زیادی هم در این راه کشته بشوند اشکالی ندارد.
17 خرداد 1397 : 16:54
آیت الله جوادی آملی/ 110

نکاح| اختیار علی التعلیق در ازدواج و طلاق نافذ نیست

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به جائز نبودن اختیار علی التعلیق در نکاح و طلاق، گفت: یکی از ملزومات نکاح، تنجیزی بودن آن است؛ بنابراین اگر مرد تازه مسلمان خطاب به همسرانش بگوید هر کدام از شما در این زمان اسلام آوردید آن ها را به عنوان همسر قبول می‌کنم، چنین اختیاری باطل است.
10 خرداد 1397 : 17:51
آیت الله جوادی آملی/ 108

نکاح| تبیین تفاوت‌های «ملک یمین» با «عقد»

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی در رابطه با تفاوت بین اسباب حلّیت روابط زناشویی گفت: در بین اسباب حلّیت، مسأله «مِلک یمین» کاملاً از مسأله «عقد» جدا است. در ملک یمین سخن از عقد و ایجاب و قبول و مانند آن نیست بلکه صِرف ملکیت موجب حلیّت است.
10 خرداد 1397 : 17:41
آیت الله جوادی آملی/ 109

نکاح| دوستی با جنس مخالف؛ رسم منسوخ دوران جاهلیت

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی در توضیح آیه 25 سوره نساء گفت: در این آیه آمده است ﴿وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾، به این معنا که دختر، دوست پسر نداشته باشد، پسر دوست دختر نداشته باشد که این کار، یکی از کارهای مرسوم در جاهلیّت بوده و حرام است.