14 دی 1396 : 12:15
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه 88

سهم تعیین کننده دو عنصر دوستی عاقلانه و گذشت از اشتباهات در بنیان خانواده

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی به سهم تعیین کننده دو عنصر «دوستی عاقلانه» و «گذشت از اشتباهات» در بنیان خانواده اشاره کرد و گفت: درست است که جهیزیه و مهریه و سایر مادّیات در ازدواج لازم است، امّا اینها اساس خانواده نیستند، بلکه اساس خانواده طبق آیه شریفه ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾ دوستی و گذشت از اشتباهات توسّط زوجین است.
10 دی 1396 : 15:20
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه87

عدم لزوم احراز عدالت در شاهد بر لعان

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به عدم لزوم احراز عدالت در شاهد بر لعان گفت: در اینجا شهادت، چون شهادت محض نیست و ضمیمه ادّعا آمده است، لذا عدالت شاهد شرط نیست و کمبود عدالت با قسم جبران می شود.
05 دی 1396 : 17:25
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه 86

جانمایی علم غیب امام در علوم اسلامی

وسائل ـ آیت الله جوادی آملی یکی از ضرورت‏های علم اصول را تقویت جایگاه «عقل» در آن دانست و گفت: اگر بحث عقل جایگزین بحث علم در اصول می شد و حوزه می‌دانست که علم غیب اشرف از آن است که در بحث‌های فقهی بیاید، دیگر ما مسئله شهید جاوید و امثال آن را نداشتیم.
04 دی 1396 : 15:04
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه 85

ادله لعان مخصِّص ادله قذف است

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در خصوص ادله لعان گفت: ادلّه زیادی مثل قرآن و سنّت و اجماع بر صحّت لعان قائم شده که این ادلّه مخصّص ادلّه قذف هستند لذا اگر شخصی همسرش یا هر کس دیگری را متّهم به زنا کند و نتواند شهود دیگری بر این امر اقامه کند حدّ قذف می‏خورد ولی در لعان که موضوعش رمی به زنا از طرف زوجین نسبت به یکدیگر است و شاهدی هم در کار نیست، اگر همه ضوابط آن رعایت شده باشد، حدّ قذف که هشتاد ضربه شلّاق باشد، منتقی است.
30 آذر 1396 : 16:53
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه 84

بررسی نسبت بین طلاق عدّی با طلاق بائن و سنت

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در خصوص طلاق بائن و عّده گفت: طلاق عدّه با طلاق بائن مباین هم هستند، طلاق عدّه با طلاق سنّت عموم و خصوص مطلق هستند و آنچه که در سه طلاقه معتبر است «اصل الطلاق» است؛ چه عدّه چه سنّت، اما آنچه در نُه طلاقه معتبر است، طلاق عدّه است نه طلاق سنّت به معنای خاص، و اگر در بعضی از روایات طلاق سنّت باعث حرمت ابدی می‌شود، آن بخشی از طلاق سنّت است که قابل تطبیق بر طلاق عدّه است.
25 آذر 1396 : 14:39
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه 82

معیار استیفای عدد طلاق زن است

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در بررسی روایات طلاق گفت: معیار در استیفای عدد طلاق زن است نه مرد لذا اگر زن آزاد بود استیفای عدد حرمت‌آورش سه طلاقه است، چه شوهر آزاد باشد چه عبد و اگر زن کنیز بود استیفای عدد حرمت‌آورش دو طلاقه است، چه شوهر آزاد باشد چه عبد.
21 آذر 1396 : 15:59
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه81

تبیین دلالت آیات 229 و 230 سوره بقره بر نصاب طلاق

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در تفاوت بین مخصّص متّصل و مخصّص منفصل بیان داشت: فرق مخصص متصل و منفصل یا مقید متصل و منفصل این است که متصل مانع انعقاد اصل ظهور است ولی منفصل مانع انعقاد اصل ظهور نیست بلکه از انقعاد حجیت ظهور جلوگیری می کند، لذا در آیه شریفه 229 سوره نساء به قرینه عبارت ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ مراد از نکاحی که محلّل عهده دار انجام آن است، نکاح دائم است و نکاح موقّت از این بحث خارج است.
20 آذر 1396 : 16:14
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه80

تفاوت بین قواعد عقلی و قواعد اعتباری

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به تفاوت قواعد عقلی با قواعد اعتباری گفت: قواعد اعتباری بر خلاف قواعد عقلی، مطلقاً تخصیص بردارند و قواعد عقلی نیز بر دو قسم‌اند یا ناظر به «استحاله» هستند که این نوع از قواعد مطلقاً تخصیص بردار نیستند و یا در مواردی مثل ما نحن فیه که به ترجیح مرجّح نیاز داریم و نمی دانیم کدام صحیح است، قابل تخصیص اند.
13 آذر 1396 : 17:29
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه 78

بررسی روایات استیفای عدد در زوجات

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در خصوص مبحث استیفای عدد زوجات به دو نکته اشاره کرد و گفت: اول این که موضوع این مبحث ازدواج دائم است و استیفای عدد در متعه جریان ندارد و ثانیاً منظور از نگه داشتنِ عدّه در این مبحث، فقط مختصّ به زوجه نیست بلکه زوج را نیز شامل می‏شود لذا عدّه در استیفای عدد یا مختصّ به زن است در جایی که طلاق بائن باشد، یا مشترک بین مرد و زن است، در جایی که طلاق رجعی باشد.
11 آذر 1396 : 18:14
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه 77

بررسی حکم تکلیفی و وضعی شرط عدالت در تعدد زوجات

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در بررسی حکم تکلیفی و وضعیِ صورت عدم رعایت شرط عدالت در گرفتن بیش از یک زن، بیان داشت: اگر کسی نتواند نسبت به زوجات متعدّد عدالت را رعایت کند گرفتن بیش از مقداری که رعایت عدالت برایش ممکن نیست، حرام است چه این عقد بالمباشره باشد یا بالتصویب و حکم بطلان آن نیز محل بحث است.
۵