02 اسفند 1396 : 19:51
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه97

تبیین تفاوت ماهوی انفساخ با طلاق

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی در توضیح تفاوت ماهوی میان انفساخ و طلاق، گفت: با انفساخ عقد کأن لم یکن تلقّی می شود و هر یک از طرفین باید عوضین را که با عقد مالک شده بودند به یکدیگر برگردانند.
26 بهمن 1396 : 18:53
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه96

بررسی صور مختلف ارتداد یکی از زوجین

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی ضمن تبیین صورت‌های مختلف در مسأله ارتداد یکی از زوجین، گفت: یک وقت کسی از همان اول مسیحی یا یهودی بود؛ در این صورت مرد بنا به فتوای برخی می‌تواند با او ازدواج کند، اما ارتداد بدتر از کفر ابتدایی است و احکام در این زمینه تفاوت دارد.
23 بهمن 1396 : 16:28
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی تبیین کرد/ جلسه95

تفاوت حکم نکاح با کتابی و تزویج با کتابیه

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به تفاوت بین تزویج با کتابیه و تزویج کتابی با مسلمه، گفت: ممکن است کسی نکاح کتابیه را حلال بداند، اما زن دادنِ به کتابی را احتیاط می‌کنند.
23 بهمن 1396 : 14:19
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه 90

اصل عملی و اماره بر جواز ازدواج با کافره دلالت دارند

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به مسئله ازدواج با کافره گفت: اصل اولی در مسئله، جواز است؛ هم «اصالة الحلِّیة» که اصل عملی است و هم مسئله عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ مطرح است که آن أماره است، فوق اصل است و مقدم بر اصل است. «اصل» که در این‌جا گفته می‌شود یعنی قاعده اوّلی؛ خواه به وسیله أماره ثابت شده باشد، خواه به وسیله اصلی از اصول عملیه.
14 بهمن 1396 : 18:28
در درس خارج فقه نکاح آیت الله جوادی آملی مطرح شد/ جلسه94

پیروان مسیح اهل جهاد بودند| مجوسیان اهل کتاب هستند

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی در نود و چهارمین جلسه درس خارج فقه، با بیان اینکه مسیحیت امروز در دست پاپ گرفتار شده و بسیاری از أحکام آن تحریف شده است، گفت: قرآن در سوره صف، از مسلمانان می خواهد که مثل پیروان مسیح اهل جنگ باشند، در حالی که امروزه می گویند مسیحیت دین صلح و دوستی است و با جنگ هیچ میانه ای ندارد.
07 بهمن 1396 : 19:17
در درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه93

صعوبت مباحث مربوط به «أهل کتاب»- تبیین معنای فقهی «أهل کتاب»

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه بررسی مبحث حکم ازدواج با اهل کتاب، گفت: آنچه که هنوز هم در حوزه‌ها حل نشده است و نمی‌شود، مسأله "اهل کتاب" است. مرحوم محقق می‌فرماید که «و کذا» در مجوس هم "أشبه روایتین" همین است که با یهودی‌ها و مسیحی‌ها یک حکم دارند.
04 بهمن 1396 : 19:42
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی تبیین کرد/ جلسه 73

تقدّم رتبی قاعده "إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ" بر ادلّه ای مثل اجماع مدرکی

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی در خصوص اجماع مدرکی گفت: اجماع مدرکی فقط مخصوص جایی نیست که مدرک اجماع روایات باشد بلکه اگر قاعده ای که مورد اتّفاق فقهاء است از مدارک یک قول باشد و اجماع نیز بر آن قول قائم شده باشد، این قاعده می تواند به عنوان مدرک اجماع لحاظ شود و در ما نحن فیه قاعدۀ قوی و مستندی مثل «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ» وجود دارد لذا با وجود این دلیل که ادله متضافره و صحیحه پشتوانه آن هستند نباید به سراغ اجماع مدرکی رفت.
02 بهمن 1396 : 18:46
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه92

ازدواج دائم با اهل کتاب بنابر احتیاط واجب جائز است

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی حکم نکاح با اهل کتاب را روشن دانست و گفت: بر فرض ما بتوانیم جمع‌بندی بکنیم از این آیه به جواز برسیم یا نتوانیم، مرجع همان عموم ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ است؛ لکن احتیاط را نمی‌شود در چنین شرائطی و اوضاعی از دست داد. البته در نکاح دائم احتیاط آن وجوبی است، در نکاح منقطع احتیاط آن ندبی است.
28 دی 1396 : 18:42
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه91

مهم‌ترین دلائل قائلین به جواز و عدم جواز نکاح کتابیه

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی ضمن رد قول عدم جواز نکاح کتابیه، گفت: بهترین و مهم‌ترین وجهی که قائلان به منع و حرمت نکاح کتابیه ذکر کردند آیه 10 سوره مبارکه «ممتحنه» است که با آیه 5 سوره مائده نسخ شده است.
16 دی 1396 : 20:37
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه 89

نفی مردسالاری و زن سالاری در اسلام

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی به نظام مردسالاری در جاهلیّت اشاره کرد و گفت: در اسلام نه مردسالاری وجود دارد و نه زن سالاری و آنچه مهم است، حفظ حقوق طرفین است که باید از جانب هر دو طرف رعایت شود در حالی که در جاهلیّت زمان پیامبر و جاهلیّت کنونی، زن هیچ ارزشی نداشته و به او دید یک کالا نگاه می شود و الآن هم با نام و عنوانی دیگر در جوامع غربی و مدّعی حقوق بشر، همین روند ادامه دارد.
۴