24 خرداد 1399 : 18:50
الگوی پیشرفت: پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق
نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد؛

الگوی پیشرفت: پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق

وسائل ـ نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با موضوع «الگوی پیشرفت: پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و به همت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دانشگاه تهران به صورت مجازی برگزار شد.
24 خرداد 1399 : 16:04
در مکتب امام خمینی (ره) «عدالت» مطلوب بالذات است، «فقه» مطلوب بالعرض 
مکتب امام خمینی / ۲۵

در مکتب امام خمینی (ره) «عدالت» مطلوب بالذات است، «فقه» مطلوب بالعرض 

وسائل ـ حجت الاسلام مرادی پیرامون نگاه امام خمینی (ره) به عدالت و فقه اظهار داشت: امام اسلام را حکومت تعریف می کند (الاسلام هو الحکومه) و فقه را یکی از شئون حکومت می داند. امام فقه را مطلوب بالعرض معرفی می کند. مطلوب بالذات در مکتب امام عدالت اجتماعی است. فقه برای این است که بسط عدالت در جامعه اتفاق بیفتد و در نهایت هم جامعه، یک جامعه توحیدی شود. بنابراین قرائت ناقص از نظریه ولایت مطلقه فقیه قطعا تحریف امام است.
22 خرداد 1399 : 16:47
مسائل کلامی مکتب امام خمینی (ره)؛ اصل توحید
مکتب امام خمینی / ۲۴

مسائل کلامی مکتب امام خمینی (ره)؛ اصل توحید

وسائل ـ تاکنون براهین مختلفی برای وحدانیت و یکتایی خدا اقامه شده است؛ یکی از مهم‌ترین آن ها، «برهان فطرت» است که مبدع طرح آن، امام خمینی (ره) است. ایشان در صحیفه خود در این خصوص می‌فرماید «شاید یکى از بزرگ‏ترین ادله بر توحید همین فطرت باشد».
21 خرداد 1399 : 18:26
تزاحم قواعد حفظ الصحه و حفظ الشعائر و رفع آن در شرایط بیماری مسری
در نشستی علمی بررسی شد؛

تزاحم قواعد حفظ الصحه و حفظ الشعائر و رفع آن در شرایط بیماری مسری

وسائل ـ حجت الاسلام دکتر سید علی هاشمی در جمع‌بندی بحث «تزاحم قواعد حفظ الصحه و حفظ الشعائر» اظهار داشت: اگر «حفظ الصحة» با «حفظ شعائر دین» تزاحم داشته باشد، حفظ اصل دین و شعائر آن مقدم است. اما اگر حفظ الصحة با تعظیم (بزرگ‌داشت) شعائر تزاحم داشته باشد، حفظ الصحة مقدم است. حالت سوم این است که حفظ الصحة با اتیان (انجام) شعائر تزاحم داشته باشد، در این فرض در موضوعاتی مانند نماز، روزه، حج و... حفظ الصحة مقدم است و خود شارع، سلامتی را یکی از شرایط فعلیت احکام این موضوعات یا شکل خاص آن‌ها دانسته است؛ البته در برخی واجبات مثل جهاد و برخی مراتب امر به معروف و نهی از منکر، حفظ الصحة مقدم نیست.
21 خرداد 1399 : 17:59
گفتگو | تبیین احکام ثابت و متغیر در اندیشه امام خمینی (ره)
مکتب امام خمینی / ۲۲

گفتگو | تبیین احکام ثابت و متغیر در اندیشه امام خمینی (ره)

وسائل ـ حجت الاسلام لیالی با اشاره به ادعای برخی که می‌گویند «اگر امام در قید حیات بود اندیشه ایشان تغییر می‌کرد»، گفت: اولا این سخن ناشی از عدم فهم بحث ثابت و متغیر در اندیشه امام است؛ ثانیا، امام مطابق شرایط زمان و مقتضیات جامعه با اندیشه اصلاح، نهضت را آغاز می‌کنند و با تغییر شرایط، اندیشه براندازی نظام سیاسی را دنبال می‌کنند تا به جایگزینی نظام سیاسی و احیای حاکمیت و نظام اسلامی می‌رسند.
21 خرداد 1399 : 15:59
توسط حجت‌ الاسلام دکتر احمد رهدار مطرح شد؛

زمان و مکان؛ دو عنصر مهم برای جهانگردی دینی

وسائل ـ حجت الاسلام دکتر رهدار گفت: توریسم معنوی، از زیر مسائل توریسم است و نه معنویت. توریسم معنوی به‌مثابه یک اقدام اضطراری و تحمیلی در عصر مدرن است که در ذات آن لذت نهفته است. دو عنصر زمان و مکان برای جهانگردی دینی مهم است و بر محوریّت اقتضای پرستش استوار می باشد.
21 خرداد 1399 : 12:21
معرفی مقاله | منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی

معرفی مقاله | منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی

وسائل ـ عقل فقهی عقل متعبد است و ماهیتی متفاوت از عقل سکولار فلسفی دارد. عقل فقهی علاوه بر شئونی که در فقه رایج دارد، برای ورود فقه به عرصه تمدن سازی اسلامی، لازم است حداقل در این پنج عرصه وارد شود: تحلیل امتداد اجتماعی احکام، درک مصالح تحسینی و حاجی، عدم تعبد در شئون حاکمیتی، درک نظام وار شریعت و کشف نقطه ثقل تصرف.
20 خرداد 1399 : 18:07
تبیین ابعاد مکتب تمدّن ساز امام خمینی (ره)
مکتب امام خمینی / ۲۱

تبیین ابعاد مکتب تمدّن ساز امام خمینی (ره)

وسائل ـ حجت الاسلام خواجوی پیرامون اهمیت تبیین مکتب امام خمینی (ره) اظهار داشت: هر مکتبی دارای اجزائی در ناحیه هستی شناسی، بایدها و نباید ها و نظام معرفت شناختی است که مکتب مرحوم امام (ره) نیز از این مقوله مستثنا نبوده و تمام این شئون را دارا است. باید ابعاد مختلف علمی شخصیتی حضرت امام (ره) جداگانه مرزبندی و تبیین شوند؛ چراکه مجموع این ابعاد منجرّ به حکومت اسلامی شده است.
19 خرداد 1399 : 17:24
زوایای چندگانه فقه سیاسی اسلام در اندیشه امام خمینی (ره)
در نشست علمی بررسی شد؛

زوایای چندگانه فقه سیاسی اسلام در اندیشه امام خمینی (ره)

وسائل ـ حجت الاسلام سید موسی صدر ضمن اشاره به دیدگاه مرحوم امام پیرامون فقه سیاسی اسلام اظهار داشت: در فقه سیاسی اسلام انتخاب دین، فردی اما انتخاب حکومت، یک پدیده اجتماعی است که خواص، لوازم و مختصات آن با پدیده فردی متفاوت است. اگر پس از انتخاب حکومت عده‌ای از آن دست کشیدند آن حکومت ساقط نمی‌شود و تا زمانی که مردم بی دین نشدند حکومت دینی خود را مسؤل اجرای دین می‌داند.