راهکار معنوی و کاربردی برای تقویت همدلی در خانواده
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا مطرح کرد:
راهکار معنوی و کاربردی برای تقویت همدلی در خانواده
    تاریخ› چهارشنبه 18 مهر 11:50

وسائل- حجت‌الاسلام هدایت‌نیا با طرح بحث در زمینه همدلی به‌ویژه در خانواده به ارائه راهکارهای معنوی و عملی در این زمینه پرداخت.

گفت و گو| حجاب برای پاک‌زیستن یک راه‌بُرد است
‌فرج‌الله هدایت‌نیا تبیین کرد:
گفت و گو| حجاب برای پاک‌زیستن یک راه‌بُرد است
    تاریخ› سه شنبه 26 تير 07:56

وسائل- پای بندی بانوان به حجاب، آنان را در رسیدن به مدارج عالی معنوی کمک می کند و از سقوط به پرتگاه هایی که در سر راه آنان قرار دارد مانع می شود. نگاه تک بعدی به حجاب سبب می‌شود که آنرا یا شخصی یا اجتماعی بدانیم اما یک نگاه عام فراگیر می‌تواند حجاب را به عنوان یک پدیده شخصی و حافظ شئون فردی کمالات انسانی بلکه به عنوان یک پدیده اجتماعی هم برای حفظ کرامت نوع انسان‌ها و عفت عمومی جامعه مورد توجه قرار داد.

نشست علمی| تأخر در بیان حکم حجاب دلیل بر کم اهمیت بودن آن نیست
نشست علمی فلسفه و سیر تشریعی حجاب در اسلام/ 2
نشست علمی| تأخر در بیان حکم حجاب دلیل بر کم اهمیت بودن آن نیست
    تاریخ› یکشنبه 03 تير 17:40

وسائل - تأخر در بیان حکم حجاب اگر دلیل بر اهمیت بحث حجاب نباشد، دلیل بر کم اهمیتی آن نیست، بنابراین اگر برخی بخواهند پوشش را درجه دوم بدانند می توانند این مطلب را بیان کنند که حجاب آیات زیادی در قرآن ندارد، ولی تقدم و تأخر صرفا می‌ تواند نقش زیربنا و پایه برای ارزش های بعدی را اثبات کند.

ادبیات تبلیغی متأثر از الگوی خانه نشینی زنان، گزینشی عمل می کند
در نشست "بایسته های الگوی سوم، خانواده محوری، جامعه پذیری" مطرح شد؛
ادبیات تبلیغی متأثر از الگوی خانه نشینی زنان، گزینشی عمل می کند
    تاریخ› یکشنبه 10 دي 13:30

وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه ادبیات تبلیغی و ترویجی ما متأثر از الگوی خانه نشینی، گزینشی عمل می کند، گفت: خانواده گرایی تساوی جنسیتی زن و مرد را نمی گوید چرا که زن و شوهر باید تلاش کنند که فرد گرا نباشند و مسایل خانواده را رعایت کنند چرا که در مسایل خانواده تساوی وجود ندارد و تناسب است.