مصلحت و فقه سیاسی
یادداشت/ بخش دوم
مصلحت و فقه سیاسی
    تاریخ› سه شنبه 10 بهمن 16:24

وسائل ـ عالی‌ترین سطح معنایی و کاربردی «مصلحت» را می‌توان در اندیشه و عمل امام خمینی(ره) مشاهده نمود؛ آنجا که از مصلحت به مثابه اصلی راهبردی در مقام تصمیم‌گیری برای حکومت اسلامی تعبیر می‌نماید؛ بسان قاعده‌ای برای حل و فصل تزاحم در سطح راهبردی که امکان تعیین تکلیف مصداق را در فضای «حرمت ـ حلیت» و یا «حلیت ـ حلیت» می‌دهد.

شرایط ولی فقیه در دیدگاه محقق سبزواری
نظام سیاسی اسلام/ آیت الله اراکی/ جلسه 17
شرایط ولی فقیه در دیدگاه محقق سبزواری
    تاریخ› چهارشنبه 22 آذر 15:54

آیت الله اراکی به شرایط ولی فقیه در دیدگاه محقق سبزواری اشاره کرد و گفت: ایشان در کتاب الجهاد آورده است؛ فقیه جامع الشرایطی که ولایت مطلقه معصوم برای او ثابت است که مبسوط الید بوده و قدرت داشته باشد؛ حکم شرع را بشناسد و هم توان تشخیص مورد انطباق حکم را داشته باشد؛ به دین و اهل دین اهتمام بورزد و برای او مهم باشد که دین در چه وضعی قرار دارد؛ در تقوا و ورع اهل جدیت و تلاش باشد؛ بنابراین عملاً باید اختیارات حکومتی ولو از باب امور حسبیه در دست فقیه باشد.

متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 24 (96-95)
متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:32

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون گستره اختیارات حاکم فقیه گفت: در صورت شک نسبت به ولایت حاکم در هر مورد بنا به قاعده ولایت حکم به ثبوت ولایت او می‌شود؛ به عنوان یک دلیل می‌توان گفت حاکمی که دارای اختیار و ولایت است یا معصوم است و یا اگرچه معصوم نیست؛ ولی عدالتی در طول عصمت دارد؛ چون اگر طبق هوی و هوس و منافع شخصی یا گروهی خود حکم کند اساساً از ولایت ساقط است.

سیاست‌ مالی اسلام در جهت تکافل اجتماعی و عدم تجمیع ثروت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 23 (96-95)
سیاست‌ مالی اسلام در جهت تکافل اجتماعی و عدم تجمیع ثروت است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:30

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی ادلّه روایی اختیارات واسع حاکم اسلامی گفت: سیاست مالی حاکم در اسلام گویا مبتنی بر این منطق است که از تجمیع ثروت در یک نقطه ممانعت شود؛ به این معنا که اگر پول در یک نقطه مثلاً بانک تجمیع شود بی آنکه از آن استفاده شده و وارد چرخه تولید شود لازم است مالیات آن پرداخت شود؛ چنین سیاستی در راستای هدف «تکافل اجتماعی» است؛ هدفی که در جوامع غربی وجود ندارد.

همسان بودن گستره اختیارات ولی فقیه و امام معصوم
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 22 (96-95)
همسان بودن گستره اختیارات ولی فقیه و امام معصوم
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:26

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی ضمن همسان دانستن اختیارات حاکم فقیه و امام معصوم گفت: اختیارات حاکم تابع غایات و اهداف حکومت است و غایت حکومت اسلامی نیز تحقق سعادت افراد جامعه است؛ از این‌رو اختیارات ولی فقیه همان اختیارات امام معصوم است؛ اگرچه اوصاف امام معصوم علیه السلام را به تمامی ندارد؛ اما اختیارات حاکم فقیه به معنی جواز دخالت بی‌قید و شرط در همه امور فردی و اجتماعی نیست و مواردی که شارع به آن ورود نکرده است را اجازه ورود ندارد.

تفکیک مرجعیت دینی و حاکمیت سیاسی بدعت بنی امیه بود
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 21 (96-95)
تفکیک مرجعیت دینی و حاکمیت سیاسی بدعت بنی امیه بود
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:18

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به بحث روایی پیرامون اختیار فراگیر حاکم اسلامی گفت: دخالت در امور نوعی و حکومتی از اختیارات هر حاکمی است و هیچ نظام سیاسی چنین اختیاری را از حاکم سلب نمی‌کند؛ تفکیک دین از سیاست و جدایی مرجعیت دینی از حاکمیت سیاسی از زمان حکومت معاویه آغاز شد و تا به امروز جز ایران در جوامع مختلف اسلامی دوام داشته است.

گستره اختیارات حاکم اسلامی در راستای مصالح پنجگانه است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه20 (96-95)
گستره اختیارات حاکم اسلامی در راستای مصالح پنجگانه است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:15

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی روایی اختیارات واسع حاکم فقیه گفت: از جمله وظایف حاکم اسلامی اداره حکومت در راستای مصالح خمسه است؛ یعنی حفظ جان، حفظ مال، حفظ دین، حفظ نسل و حفظ عقل؛ به عبارت دیگر حاکم اسلامی در جهت سوق مردمان به سوی سعادت لازم است به گونه‌ای عمل کند که تمام موارد فوق تأمین شود؛ از این‌رو کتب ضلال، ماهواره، آزادی جنسی به مفهوم بی بندوباری جنسی، تغییر دین و بسیاری موارد دیگر که در دین ما با آن برخورد می شود، بر اساس همین ملاک تغایر و تنافی با سعادت افراد است.

وحدت مرجعیت دینی و سیاسی در اسلام| اختیارات حاکم اسلامی همچون وظایفش گسترده است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه18 (96-95)
وحدت مرجعیت دینی و سیاسی در اسلام| اختیارات حاکم اسلامی همچون وظایفش گسترده است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:06

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث اختیارات فراگیر حاکم اسلامی گفت: سیره ثابته در صدر اسلام بر وحدت مرجعیت سیاسی و مرجعیت دینی مستقر بود، ضمن اینکه حاکم اسلامی علاوه بر دخالت در امور عامّه جامعه، بر اساس اختیار گسترده خود به مسائل شخصی مردم نیز ورود پیدا می‌کرد و این روش حاکمیتی یک امر پذیرفته شده‌ای در میان مردم بود؛ به گونه‌ای که هیچگاه مورد اعتراض واقع نمی‌شد.

اختیارات فراگیر حاکم اسلامی مستند به قرآن است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 17(96-95)
اختیارات فراگیر حاکم اسلامی مستند به قرآن است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:04

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به بررسی غایات و اهداف حکومت از منظر آیات کریمه پرداخت و گفت: هدایت عملی مردم، اجرای احکام شرع و اقامه عدل در جامعه از اهداف حکومت اسلامی و از وظایف حاکم است که نیل به آن جز با اختیارات واسع حاکم و دخالت در امور عمومی و خصوصی جامعه و افراد آن میسّر نمی شود.

اختیارات حکومتی ولی فقیه متناسب با نیاز جامعه اسلامی است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 16(96-95)
اختیارات حکومتی ولی فقیه متناسب با نیاز جامعه اسلامی است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:01

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به وظایف حاکم و حکومت و اختیارات حاکم در دو نظام سیاسی اسلامی و سکولار غربی اشاره کرد و گفت: اگر هدف حکومت تأمین حداکثری نیاز افراد جامعه اعم از نیازهای مادی و معنوی باشد متناسب با آن، حاکم نیز در چنین جامعه‌ای می بایست اختیارات حداکثری داشته باشد؛ این بیان همان دلیل عقل مستقل بر اثبات اختیارات حکومتی و ولایت فراگیر حاکم فقیه در جامعه اسلامی است که غایات حکومت دینی حداکثری است، طبعاً اختیارات حاکم نیز می باید حداکثری باشد.

حکم فقیه منصوب از جانب امام در دوران ظهور هم نافذ است| تفاوت حاکم و قاضی در اجرای قوانین
نظام سیاسی اسلام/ آیت الله اراکی/ جلسه2
حکم فقیه منصوب از جانب امام در دوران ظهور هم نافذ است| تفاوت حاکم و قاضی در اجرای قوانین
    تاریخ› سه شنبه 25 مهر 16:47

وسائل ـ دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت با بررسی کتاب «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة» مرحوم نایینی گفت: همان‌گونه که در موارد غیبت مکانی، معصوم ولایت خود را به‌وسیله نمایندگان خود اجرا می‌کند، در موارد غیبت زمانی هم به همین شکل است و فرقی بین غیبت مکانی و زمانی نیست.

نظریه ولایت فقیه مبتنی بر مبانی دینی است
فقه سیاسی اسلام/ استاد ایزدهی/ جلسه 14(96-95)
نظریه ولایت فقیه مبتنی بر مبانی دینی است
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 17:55

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، تبعات جدی تخصیص غیرموجه قرآن به روایات را متذکر شد و نتیجه محوریت روایات در استنباط احکام و عدم توجه به نقش اساسی قرآن در این زمینه را موجب صدور فتاوای حِیَل شرعی در ربا و عدم اعتناء به ریشه دار بودن نظریه ولایت فقیه در مبانی دینی قرآنی دانست.

عدم جواز تخصیص آیات قرآن با خبر واحد
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه13 (96-95)
عدم جواز تخصیص آیات قرآن با خبر واحد
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 17:51

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به بحث اصولی تخصیص آیات قرآن به خبر واحد پرداخت و گفت: برخلاف رأی مشهور در این زمینه، به دلیل وجود روایات جعلی فراوان در میان روایات صحیح، امکان وثوق به صدور خبر واحد از معصوم وجود ندارد؛ از این‌رو نمی‌توان به چنین روایتی به عنوان مخصص آیات قرآن استناد کرد.

رفتار عرفی مردم در خطابات ملاک اخذ به ظواهر است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 12 (96-95)
رفتار عرفی مردم در خطابات ملاک اخذ به ظواهر است
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 17:48

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، ملاک در اخذ به ظواهر را رفتار عرفی مردم خواند و گفت: الفاظ و متون مهم تدوین شده در مسائل اساسی، برخلاف عبارات ساده، چون مورد تشکیک و اختلاف قرار می گیرد برای ظهور خود در معنایی که بر همگان حجّت باشد نیازمند اجرای اصول لفظی عدمی همچون اصل عدم قرینه است.

فهم مراد آیات محکمه قرآن با اجرای اصالة‌الظهور ممکن است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه11
فهم مراد آیات محکمه قرآن با اجرای اصالة‌الظهور ممکن است
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 17:43

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث از ظواهر قرآنی و حجیّت آن به بحث پیرامون اصالة الظهور و طرح و نقد دیدگاه‌های مختلف در این زمینه پرداخت و در پایان چنین نتیجه گرفت که برای فهم مراد ظواهر قرآنی نیازی به اِعمال هیچ اصلی جز اصالة الظهور نیست و تنها ظهور نفس آیات برای فهم معنای آن کفایت می‌کند.


1 2 3 4... 7