مهره‌های اصلی دلالان ارزی به عنوان مفسد فی الارض محاکمه شوند
آیت الله مکارم شیرازی:
مهره‌های اصلی دلالان ارزی به عنوان مفسد فی الارض محاکمه شوند
    تاریخ› چهارشنبه 22 فروردين 16:13

وسائل ـ حضرت آ‌یت الله مکارم خواستار برخورد قاطع با ایجادکنندگان آشوب در بازار ارز شد و گفت: چند نفر از مهره های اصلی دلالان ارزی که سعی دارند کشور را به آشوب بکشند باید به عنوان مفسد فی الارض محاکمه شوند.

دیدار| آیت الله مکارم شیرازی: گریز زدن در درس به مباحث حکومتی کافی نیست/ پیشرفت فقه حکومتی نیاز به کار گروهی دارد
دیدار| آیت الله مکارم شیرازی: گریز زدن در درس به مباحث حکومتی کافی نیست/ پیشرفت فقه حکومتی نیاز به کار گروهی دارد
    تاریخ› دوشنبه 21 اسفند 20:27

وسائل ـ حضرت آیت الله مکارم شیرازی ضمن تأکید بر کار گروهی و نظام مند در عرصه فقه حکومتی، گفت: ما در درس خارج خود، هر کجا که مناسبتی داشته باشد به مباحث فقه حکومتی ورود پیدا می کنیم اما این یک کار فرعی است.

خیار در امثال زنبور و مانند آن منتفی است
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 37:
خیار در امثال زنبور و مانند آن منتفی است
    تاریخ› شنبه 07 بهمن 16:40

وسائل_در تمام حیواناتی که منظور از آن‌ها گوشت آن‌هاست و کاری به وجود زنده آن ندارند خیار حیوان جاری نیست.

هر کسی که حیوان به دستش آمده دارای خیار حیوان است
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 36:
هر کسی که حیوان به دستش آمده دارای خیار حیوان است
    تاریخ› یکشنبه 01 بهمن 20:00

وسائل- اگر مشتری حیوان را خریده باشد، خیار حیوان دارد و همچنین اگر بایع حیوان را به عنوان ثمن گرفته باشد او هم خیار دارد.

اثبات خیار حیوان برای بایع
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 35:
اثبات خیار حیوان برای بایع
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 02:43

وسائل_مبحث معاملات مانند عبادات آنقدر هم تعبدی نیست؛ معاملات غالبا اموری عقلایی است و مانند صلاة و صوم نیست.

در تکوینیات هم اجتماع سببین بر مسبّب واحد وجود دارد
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 34:
در تکوینیات هم اجتماع سببین بر مسبّب واحد وجود دارد
    تاریخ› چهارشنبه 27 دي 00:38

وسائل- مسأله اجتماع ضدین و مثلین و جمع بین نقیضین و ارتفاع آن‌ها مسائلی است که مربوط به واقعیات و تکوینیات است.

به نظر حضرت امام (ره) خیار حیوان از هنگام عقد است
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 33:
به نظر حضرت امام (ره) خیار حیوان از هنگام عقد است
    تاریخ› دوشنبه 25 دي 22:00

وسائل- اگر شروع خیار حیوان از حین تفرق و اتمام خیار مجلس بود می‌بایست به آن در روایات تذکر داده می‌شد.

به نظر صاحب جواهر خیار حیوان از بابت ضرورت فقهیه است
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 32:
به نظر صاحب جواهر خیار حیوان از بابت ضرورت فقهیه است
    تاریخ› یکشنبه 24 دي 23:18

وسائل- خیار حیوان در عرف عام عقلاء وجود ندارد و شارع آن را پایه‌ریزی کرده است و به سبب مصلحتی آن‌را تشریع کرده است.

خیار حیوان مخصوص مشتری است
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 31:
خیار حیوان مخصوص مشتری است
    تاریخ› پنجشنبه 21 دي 15:54

وسائل- اصل اینکه مشتری هنگام خرید حیوان، سه روز خیار دارد اجماعی است. حتی بعضی در آن ادعای ضرورت مذهب کرده‌اند.

تصرف در مال چهارمین مسقط خیار مجلس
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 30:
تصرف در مال چهارمین مسقط خیار مجلس
    تاریخ› دوشنبه 18 دي 19:52

وسائل- جاهل و ناسی اگر در خود مجلس از جهل و نسیان در بیاید می‌تواند از خیار مجلس استفاده کند.

تمامی شروط قطعی در خیار مجلس لازم الاجراء است
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 29:
تمامی شروط قطعی در خیار مجلس لازم الاجراء است
    تاریخ› شنبه 09 دي 17:17

وسائل_عرف تمامی خیارات را از باب حقوق تلقی می‌کند و اصل در حق قابلیت اسقاط است.

درباره لزوم وفاء شروط متقدمه در عقد باید به سراغ سیره ی عقلاء رفت
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 28:
درباره لزوم وفاء شروط متقدمه در عقد باید به سراغ سیره ی عقلاء رفت
    تاریخ› چهارشنبه 29 آذر 00:06

وسائل- شیخ انصاری التزام و وفاء به شروط متقدمه را لازم نمی‌داند به این دلیل که دلیلی بر وجوب وفاء به آن شرط وجود ندارد.

ادله در ابواب شرایطِ معاملات غالبا ناظر به حکم وضعی است
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 27:
ادله در ابواب شرایطِ معاملات غالبا ناظر به حکم وضعی است
    تاریخ› یکشنبه 26 آذر 20:05

وسائل- صورت دوم اسقاط خیار مجلس این است که متعهد شود که بیع را با خیار فسخ نکنند.

طبیعت خیار در عرف یک نوع حق است نه حکم
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 26:
طبیعت خیار در عرف یک نوع حق است نه حکم
    تاریخ› چهارشنبه 22 آذر 01:14

وسائل- اگر ادله «البیّعان» و امثال آن را بر «المؤمنون عند شروطهم» مقدم شود دیگر مصداقی برای شروط باقی نمی‌ماند.

اگر زمینه‌های معامله فراهم شود می‌توان شرط هم نمود
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 25:
اگر زمینه‌های معامله فراهم شود می‌توان شرط هم نمود
    تاریخ› سه شنبه 14 آذر 00:10

وسائل- بدون شک «المومنون عند شروطهم» بر تمام ادله خیارات حاکم است؛ و در سابق نیز ذکر شد که شرط، عقد مستقل نیست بلکه شرط عبارت است از چیزی که تابع عقدی باشد.


1 2 3 4... 18