اشتغال، ازدواج و طلاق از مهم‌ترین آسیب‌های جامعه/ چرایی حجم بالای پرونده‌های قضایی
اشتغال، ازدواج و طلاق از مهم‌ترین آسیب‌های جامعه/ چرایی حجم بالای پرونده‌های قضایی
    تاریخ› چهارشنبه 18 مهر 12:51

وسئل - مهدی یوسفی، قاضی دادگستری مشکل اصلی ما در امر قضاوت را ازدیاد و تراکم بالای پرونده های قضایی بیان کرد و عدم اشتغال، ازدواج و طلاق را مهم ترین آسیب های جامعه برشمرد.

ارتقای سلامت اجتماعی منجر به اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر می‌شود
ارتقای سلامت اجتماعی منجر به اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر می‌شود
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 10:36

وسائل- یک کارشناس علوم رفتاری معتقد است: ارتقای سلامت اجتماعی با بکارگیری و تقویت ابزارهای فرهنگی و معنوی می‌تواند منجر به بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر صنعتی و شیمیایی شود.