مراتب امر به معروف| بررسی ابعاد امر به معروف و نهی از منکر قلبی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 226
مراتب امر به معروف| بررسی ابعاد امر به معروف و نهی از منکر قلبی
    تاریخ› یکشنبه 25 شهريور 13:40

وسائل- امر به معروف قلبی یعنی اعتقاد داشته باشد آن کار که دارد ترک می شود واجب است یا آن کاری که در حال انجام است حرام است مثلا اگر شخصی غیبت می‌کند مرحله‌ی اولی این است که اعتقاد داشته باشد در قلبش که غیبت حرام است و یا اگر نماز را دارد ترک می‌کند اعتقاد در قلبش داشته باشد که این نماز واجب است

بررسی انواع و مراتب امر به معروف و نهی از منکر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 225
بررسی انواع و مراتب امر به معروف و نهی از منکر
    تاریخ› پنجشنبه 22 شهريور 14:23

وسائل-مشهور فقها قائلند که بین انواع ثلاثه امر به معروف ترتب وجود دارد به این معنا که اگر شرایط برای امر به معروف قلبی فراهم بود وظیفه‌ی ما انجام آن امر به معروف و نهی از منکر قلبی است و وقتی می‌توانیم به نوع دوم که لسانی هست منتقل بشویم که آن نوع اول به جمیع اصنافه المندرجه تحته شرایط را نداشته باشد اما اگر احتمال می‌دهیم با ترش رویی کردن، بی‌اعتنایی کردن یا سر برگرداندن،‌ بدون این که حرفی به او بزنیم اگر با این کارها آن مرتدع می‌شود از آن محرمی که دارد انجام می‌دهد یا فاعل می‌شود نسبت به آن واجبی که دارد ترک می‌کند حق نداریم به او بگوییم با کلام به او چیزی بگوییم.

تبیین راه شناخت عزائم امور یا امری که شارع راضی به تحقق آن در خارج
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 224
تبیین راه شناخت عزائم امور یا امری که شارع راضی به تحقق آن در خارج
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 13:01

وسائل- در مواردی که عملی حرام از طرف غیر ممیز یا مجنون یا غیر بالغ سر می زند اگر آن عمل از جمله اعمال حرامی است که بدلایل خاص می دانیم خداوند به هیچ طریقی وقوع آن را جایز نمی دادن واجب است امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن فرد غیر بالغ برای جلوگیری از تحقق آن عمل خاص

اشتراط بلوغ| در عزائم امور بلوغ شرط وجوب امر به معروف نیست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 223
اشتراط بلوغ| در عزائم امور بلوغ شرط وجوب امر به معروف نیست
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 12:13

وسائل- اگر آن فعلی که غیر بالغ انجام می‌دهد یا فعلی را که ترک می‌کند از عزائم امور باشد یا امری باشد که می‌دانیم شارع راضی به تحقق آن نیست در خارج، ولو تکلیف نکرده ولی راضی نیست این امر در خارج محقق بشود در این‌جا جلوگیری از تحقق آن امر یا ترک آن امر بر بالغین لازم است ولو غیر بالغی که مرتکب آن می شود تکلیف نداشته باشد.

اشتراط بلوغ| بررسی وجوب امر به معروف نسبت به فاعل غیر بالغ
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 222
اشتراط بلوغ| بررسی وجوب امر به معروف نسبت به فاعل غیر بالغ
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 11:51

وسائل- فتحصِّل ممّا ذکرنا که قول حق در مقام این هست که بگوییم در مورد مأمور و منهی در مواردی که ثابت باشد تکلیف برای او ولو بالغ نباشد امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد «إن کان واجباً فواجبا و إن کان مستحباً فمستحبا»

بررسی لزوم شرط بلوغ برای فردی که مورد امر و نهی قرار می گیرد
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 221
بررسی لزوم شرط بلوغ برای فردی که مورد امر و نهی قرار می گیرد
    تاریخ› دوشنبه 19 شهريور 13:38

وسائل- چنانکه تبیین شد شرط اول راجع به آمر و ناهی بود و حکم به عدم لزوم آن دادیم اما شرط ثانی راجع به مأمور و منهی است که آیا در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط است که آن مأمور بالغ باشد یا آن منهی بالغ باشد یا نه این شرط نیست؟

شروط وجوب| اشتراط بلوغ در آمر مورد اتفاق فقها است
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 220
شروط وجوب| اشتراط بلوغ در آمر مورد اتفاق فقها است
    تاریخ› دوشنبه 12 شهريور 11:21

وسائل- اتفاق فقهاء به این معنا که خلافی ندیدیم بر این هست که در آمر و ناهی تکلیف شرط است. بنابراین صبی، غیر بالغ ولو ممیز و مراهق باشد بر او واجب نیست که امر و نهی کند ولو این که خلافی را می‌بیند احتمال تأثیر می‌دهد تمام شرایط هم وجود دارد ولی خدای متعال از او امر و نهی نخواسته است.

شرطیت عدالت| لزوم وجود ارتباط کلامی قابل فهم میان آمر و امر شونده
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 219
شرطیت عدالت| لزوم وجود ارتباط کلامی قابل فهم میان آمر و امر شونده
    تاریخ› شنبه 10 شهريور 13:21

وسائل- اگر آمر می‌بیند که مأمور مراد او را دریافت نمی‌کند مثلاً اختلاف زبان دارند مثلا مسافرتی داشته به یک کشور اروپایی، زبان آن‌جا را بلد نیست حال اگر یک نفر مؤمنی را که کار خلافی انجام می‌دهد ببیند بدلیل اختلاف زبان هرچه به او بگوید فایده‌ای ندارد چرا که آن فرد نمی‌فهمد که این چه می‌گوید این‌جا چون شرط وجود ندارد، امر به معروف واجب نیست.

شرطیت عدالت| بررسی امکان شرطیت عدالت به عنوان شرط واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 218
شرطیت عدالت| بررسی امکان شرطیت عدالت به عنوان شرط واجب
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 13:36

وسائل- این که شرط واجب در باب امر به معروف و نهی از منکر عدالت باشد یا ائتمار بما یأمُر و انتهاء عمّا ینهی باشد بر خلاف فتاوای معمول فقهاست. و شاهد بر این امر اقتصار تمام فقها و متکلّمین در برشمردن شرایط بر صرف شرایط چهارگانه است و برای وجوب یا واجب هیچ شرط دیگری اضافه نشده است.

شرطیت عدالت| اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به نحو شرط واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 217
شرطیت عدالت| اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به نحو شرط واجب
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 10:15

وسائل- لازمه‌ی شرطیت عدالت به نحو شرط واجب این است که اگر کسی عادل نیست امر و نهی بکند ، واجب محقق نشده و از دیگران ساقط نمی‌شود چون آنکه واجب را انجام داده فاقد شرائط بوده و تکلیف از دیگران ساقط نمی‌شود لیکن در این حالت هیچ یک از علماء قائل به عدم سقوط تکلیف نبوده و وجوب آن را ساقط می دانند.

شرطیت عدالت| بررسی ادعای شرطیت عدالت در امور حسبیه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 216
شرطیت عدالت| بررسی ادعای شرطیت عدالت در امور حسبیه
    تاریخ› دوشنبه 22 مرداد 21:39

وسائل- امر به معروف و نهی از منکر قسمی از حسبه هست،حسبه یعنی آن اموری که خدای متعال راضی به ترک آن نیست و بر عهده شخص معین و خاصی قرار نداده است ولی راضی نیست آن عمل واجب ترک شده و محقق نشود در خارج لیکن در بابذکر شده است امور حسبیه اموری است که عدالت در آن شرط است، یعنی کسانی که متصدی امور حسبیه می‌شوند باید عادل باشند و بنابر این استدلال عدالت شرط در وجوب امر به معروف است.

شرطیت عدالت| بررسی اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به صورت مقدمه واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 215
شرطیت عدالت| بررسی اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به صورت مقدمه واجب
    تاریخ› سه شنبه 16 مرداد 13:19

وسائل- مناقشه أولی این است که این بیان مبتنی است بر وجوب مقدمه واجب شرعاً لکن این قول بنابر آنچه در استنباطات جدید اصول مورد پذیرش واقع شده است قابل استناد نیست چرا که وجوب شرعی برای مقدمات واجب قائل نیستیم و هرچند عقل انسان درک می‌کند که اگر بخواهی ذی المقدمه واجب را امتثال کنی راهی جز این که مقدمات را انجام بدهی وجود ندارد اما هر مقدمه‌ای وجوب شرعی ندارد و نمی توان آن را اثبات نمود بلکه دلیل نیاز دارد.

شرطیت عدالت| بررسی وجوب عدالت در امر به معروف به عنوان مقدمه واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 214
شرطیت عدالت| بررسی وجوب عدالت در امر به معروف به عنوان مقدمه واجب
    تاریخ› یکشنبه 14 مرداد 11:53

وسائل- عنوان می شود یکی از مقدماتی که در امر به معروف واجب است عنوان اشتراط تأثیر است و هر چه مقدمه این تأثیر است به تبع اصل واجب آن هم واجب است. شارع عند التأثیر واجب فرموده است امر به معروف و نهی از منکر را و بی شک یکی از مقدمات این تاثیر عدالت خود آمر است و بر این اساس می توان شرطیت عدالت را به عنوان مقدمه واجب، واجب نمود.

شرطیت عدالت| بررسی دلایل عقلی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 213
شرطیت عدالت| بررسی دلایل عقلی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
    تاریخ› چهارشنبه 10 مرداد 14:43

وسائل- عقلاً مستقبح و مستنکر است کسی که خود یک فعل حرام یا منکر را خودش انجام می‌دهد، نهی کند دیگری را و بگوید انجام نده یا اگر خودش یک امر واجب و لازمی را ترک می‌کند، به تارک امر کند که انجام بده؛ بنابراین عقلا شرطیت عدالت برای وجوب امر به معروف لازم است.

شرطیت عدالت| حصر رستگاری در آمران به معروف از باب غلبه است
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 212
شرطیت عدالت| حصر رستگاری در آمران به معروف از باب غلبه است
    تاریخ› دوشنبه 08 مرداد 11:16

وسائل- انحصار ذکر شده در آیه 104 آل عمران مبنی بر اینکه صرفا آمران به معروف و ناهیان از منکر رستگار می شوند بدان جهت است که غالب افرادی که اقدام به این امر می نمایند انسان های وارسته ای هستند که نزدیک به رستگاری و فلاح می باشند و نمی توان استفاده کرد چون عدالت شرط رستگاری است پس به صورت اولی باید شرط وجوب امر به معروف باشد.


1 2 3 4... 15