وجود ضرر مانع مقابله با سلطان جائر نیست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 187
وجود ضرر مانع مقابله با سلطان جائر نیست
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 14:09

وسائل- سلطان جائری که می‌خواهد هدم دین کند و مستحلّ حرام‌های الهی است و با رفتار و تصمیماتش دین را از بین می‌برد، چنین سلطان جائری را اگر بتوانیم تغییربدهیم و ندهیم، در جهنم با او هم‌جایگاه خواهیم‌بود ولو به وجود ضرر فردی.

وجوب امر به معروف امام جائر منوط به احتمال تاثیر و عدم خوف است
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 186
وجوب امر به معروف امام جائر منوط به احتمال تاثیر و عدم خوف است
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 14:08

وسائل- بنابر فرمایش حضرت امیر (ع) افضل مراتب امر به‌ معروف، کلمه‌ی عدلی است نزد امام جائر که این نصّ است در موردی که اثر دارد و ضرر نمی‌بینی؛ یا بالمرّه دست از ظلمش یا ظلم را کاهش می‌دهد و دلالت بر وجوب در زمانی که احتمال خطر وجود دارد نمی توان استفاده کرد.

بررسی مانعیّت ضرر قلیل در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 185
بررسی مانعیّت ضرر قلیل در وجوب امر به معروف
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 14:07

وسائل- روایات مثبت اشتراط «عدم ضرر» می‌گوید: هر گونه ضرری که باشد، چه یسیر و چه غیریسیر، وجوب ثابت نیست اما این روایت ضرر یسیر را خارج از شرط معرفی می کند پس معارضه ندارد بلکه تخصیص می‌زند و می توان گفت در مواردی که ضرر یسیر باشد، وجوب امربه‌معروف وجود دارد. و در مواردی که ضرر یسیر نباشد، امربه‌معروف واجب نیست.

نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف مرتبط با مسائل اساسی جامعه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 184
نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف مرتبط با مسائل اساسی جامعه
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 14:05

وسائل- فقهای عظام از جمله مرحوم امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله فرموده‌اند، «عدم ضرر» در مواردی شرط وجوب امربه‌معروف است که معروف از عزائم امور نباشد، و الا تزاحم می‌شود و بنابر اهمیت و اولویت معروف می توان حکم به وجوب حتی با وجود ضرر نمود.

نسبت خشونت و امر به معروف و تاثیر آن در شرط عدم ضرر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 183
نسبت خشونت و امر به معروف و تاثیر آن در شرط عدم ضرر
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 13:51

وسائل- خشونت، در مواردی مقطوع است، در مواردی مظنون است، در مواردی خوف. بنابر برخی روایات وقتی که امربه‌معروف خشن باشد، خوف این هست که مضرتی به انسان برسد. پس حتی در فرض عدم احراز ضرر بلکه به مجرد خوف ضرر، امربه‌معروف واجب نیست.

روایت مسعده بن صدقه ناظر بر جهاد است و موضوع امر به معروف از آن خارج است
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 182
روایت مسعده بن صدقه ناظر بر جهاد است و موضوع امر به معروف از آن خارج است
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 13:49

وسائل- نقل شده این روایت، ناظر به قیام در مقابل سلطه‌های جائر است برای براندازی آنها و دادن حق به دست کسی که شرعاً از طرف شارع، منسوب به این امور است؛ این را حضرت می‌فرمایند که وقتی قدرت نیست و یاوری وجود ندارد و مردم از او فرمانبرداری نمی‌کنند، در این موارد وظیفه‌ای نداریم، فلذا این حدیث اصلاً ناظر به «امربه‌معروف» در معنای مصطلح نیست

حدود دلالت متنی نامه امام رضا به مامون
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 181
حدود دلالت متنی نامه امام رضا به مامون
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 13:48

وسائل- روایت از نظر سندی تمام است، اما اشکال ثابت این روایت این است که که ظاهرش دلالت بر صرف خوف جانی دارد اما مقتضای دلالت آن خوف مالی و عرضی را شامل نمی‌شود.

بررسی امکان اثبات وثاقت با دلیل ذکر در قسم اول رجال علامه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 180
بررسی امکان اثبات وثاقت با دلیل ذکر در قسم اول رجال علامه
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 13:38

وسائل- با توجه به این که از مجرد درج نام یک راوی در قسم اول از کتاب رجال علامه یا کتاب رجال ابن‌داود نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که این دو بزرگوار شهادت بر وثاقت‌شان داده‌اند، پس از این راه هم نمی‌توانیم وثاقت علی‌بن‌محمدبن‌قتیبه را اثبات کنیم.

بررسی وثاقت علی بن محمد قتیبه در روایت دال بر اشتراظ عدم ضرر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 179
بررسی وثاقت علی بن محمد قتیبه در روایت دال بر اشتراظ عدم ضرر
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 13:37

وسائل- یکی از مستندات ما برای اثبات وثاقت جناب علی‌بن‌محمد بن قتیبه‌ی نیشابوری، همین اعتماد کشی بر ایشان است؛ اعتماد را به روایت و شهادت نجاشی فهمیده‌ایم، نه به درایت و حدس نجاشی هر چند برخی در آن اشکال وارد نموده باشند.

بررسی امکان سندی و دلالی استناد به روایت شرایع دین در ضرورت اشتراط لاضرر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 178
بررسی امکان سندی و دلالی استناد به روایت شرایع دین در ضرورت اشتراط لاضرر
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 13:35

وسائل- بین مرحوم صدوق با امام‌رضا علیه‌السلام سه راوی فاصله است که دو نفر از آنها مجهول هستند. علی‌رغم مجهول‌بودن این دو راوی وارد طرق تصحیح سند این روایت می شویم که راه اول اسناد جزمی مرحوم صدوق است و راه دوم استفاضه به خاطر دو سند دیگر است و راه سوم بحث امروز ماست.

بررسی نصوص خاص دال بر اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 177
بررسی نصوص خاص دال بر اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 13:33

وسائل- علاوه بر روایات و نصوص عامی که دلالت بر اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارند می توان روایات و نصوص خاصی را یافت که مستقیماً به لزوم اشتراط عدم ضرر و مفسده برای وجوب امر به معورف و نهی ار منکر اشاره دارند که نامه امام رضا(ع) به مامون عباسی یکی ار مصادیق آن تلقی می شود

بررسی دلالت ادله عام بر اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 176
بررسی دلالت ادله عام بر اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 13:30

وسائل- علاوه بر ادله اختصاصی مورد بحث در جلسات پیشین برخی ادله عام همانند لاحرج، ترجیح لاضرر در ابواب دیگر، حکومت، قاعده یسر، شریعت سهله و سمحه نیز می تواند به عنوان دلایل اثبات اشتراط عدم ضرر مورد استفاده فقیه قرار گیرد.

بررسی دلالت قاعده لاضرر بر نهی ناظر بر احکام
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 175
بررسی دلالت قاعده لاضرر بر نهی ناظر بر احکام
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 13:27

وسائل- «لاضرر و لا ضرار»» یک جمله‌ی اسمیه‌ای است که معنایش «نهی» است؛ آیا شارع با این جمله‌اش می‌خواهد بگوید ما حکم ضرری یا موضوعی که منشأ ضرر بشود، جعل نکرده‌ایم بنابر این هر حکمی که منجر به ضرر شود حجیت ندارد یا اینکه می‌گوید ضرر نزنید و از ادله‌ی حرمت اضرار به نفس و دیگران است و مفادش تکلیف است، و ناظر به احکام نیست.

تقدم نفع جامعه بر دفع ضرر شخصی در امر به معروف و نهی از منکر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 174
تقدم نفع جامعه بر دفع ضرر شخصی در امر به معروف و نهی از منکر
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 13:26

وسائل- در احکام اجتماعی باید «ضرر» را در کل «جامعه» دید، و از طرف دیگر امربه‌معروف از احکام اجتماعی است، نتیجه این می‌شود که امربه‌معروف در آن مواردی که به ضرر شخص آمر است، چون ضررش شخصی است ولی نفعش به کل جامعه برمی‌گردد، پس اصلاً ضرر ندارد تا قاعده‌ی «لاضرر» حکم به سقوط وجوبش کند.

تبیین شرط عدم ضرر و مفسده در وجوب امر به معروف و نهی از منکر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 173
تبیین شرط عدم ضرر و مفسده در وجوب امر به معروف و نهی از منکر
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 13:24

وسائل- مسئله توبه ربطی به اشتراط امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سایر واجبات و محرمات ندارد؛ بلکه اگر بگوییم توبه واجب است و کسی آن را ترک می کند، خود تکلیف مستقلی است. بنابراین این که در بعض عبارات اصرار را قصد بر انجام و عدم توبه معنا کرده اند صحیح نیست و توبه دخالتی در مسئله ندارد.


1 2 3 4... 13