شرطیت عدالت| بررسی اشکالات سندی روایت خصال در اثبات شرط عدالت
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 203
شرطیت عدالت| بررسی اشکالات سندی روایت خصال در اثبات شرط عدالت
    تاریخ› چهارشنبه 30 خرداد 15:50

وسائل- بحث در اعتبار سند و صدور این روایت داله‌ی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف و نهی از منکر است چرا که اگر بپذیریم دلالت روایت را و مناقشات دلالی را صرف‌نظر بکنیم حاصل اشکال سندی این است که روایت خصال مرفوعه هست و ابن ابی عمیر رَفَعهُ الی ابی عبد الله علیه السلام، بنابراین ارسال دارد.

شرطیت عدالت| بررسی تفاوت اضافی یا مطلق بودن وصف عدالت به عنوان شرط وجوب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 202
شرطیت عدالت| بررسی تفاوت اضافی یا مطلق بودن وصف عدالت به عنوان شرط وجوب
    تاریخ› سه شنبه 29 خرداد 13:57

وسائل- عدالتی که گفته می‌شود تارةً مقصود عدالت اضافی است یعنی نسبت به امور دیگری غیر از این تکلیفی که الان برای امر به معروف نسبت به این مورد این مورد یا نهی از منکر نسبت به این مورد دارد در امور دیگر عادل باشد نسبت به بقیه‌ی واجبات عامل باشد و نسبت به محرمات تارک باشد

شرطیت عدالت| عدم دلالت قطعی روایت خصال بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 201
شرطیت عدالت| عدم دلالت قطعی روایت خصال بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
    تاریخ› دوشنبه 28 خرداد 14:22

وسائل- برخی اشکال کرده اند این روایت مشتمل است بر بعض اموری است که قطعاً آن‌ها شرط نیستند و واجب هم نیستند نه شرط وجوب هستند و نه شرط واجب بلکه از آداب و مستحبات در هنگام امر و نهی هستند مثل رفیقٌ فیما یأمُرُ به و رفیقٌ فیما ینهی عنه، بنابراین این موارد می تواند اشعار داشته باشد که انّما یأمُرُ بالمعروف و ینهی عن المنکر دلالت بر وجوب ندارد.

شرطیت عدالت| بررسی روایت خصال در اثبات اشتراط عدالت به عنوان شرط وجوب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 200
شرطیت عدالت| بررسی روایت خصال در اثبات اشتراط عدالت به عنوان شرط وجوب
    تاریخ› یکشنبه 27 خرداد 16:17

وسائل- کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند تنها کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند که این سه خصلت را داشته باشد عامل باشد بما یأمُرُ به، تارک باشد بما ینهی عنه، و عادل باشد فی ما یأمُر، عادلٌ فی ما یأمُر، یعنی به آن که امر می‌کند عادل است

بررسی روایات ارشاد القلوب در اثبات اشتراط عدالت
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 198
بررسی روایات ارشاد القلوب در اثبات اشتراط عدالت
    تاریخ› دوشنبه 21 خرداد 15:50

وسائل- در حجیت روایات ارشاد بیان شده جناب دیلمی از قدمای اصحاب است حتی مقدم بر شیخ مفید و اَضراب شیخ مفید است و عصر ایشان عصری است که به دست آوردن فرمایشات ائمه علیهم السلام راه‌های حسی برای آن وجود داشته و متوفّر بوده از این جهت وقتی ایشان إخبار می‌کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یا ائمه علیهم السلام، به نحو جزم إخبار دارد می‌کند خبرش می‌شود خبر محتملُ الحسّ و الحدس، و ثَبَت فی الاصول که خبر محتمل الحس و الحدس حجت است.

بررسی دلالت روایات بر وجوب اشتراط عدالت در امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 198
بررسی دلالت روایات بر وجوب اشتراط عدالت در امر به معروف
    تاریخ› یکشنبه 20 خرداد 13:14

وسائل- برخی روایات همانند آیات می تواند برای اثبات شرطیت عدالت در وجوب امر به معروف مورد استفاده قرار گیرند همانند روایات معراج که نقل می کنند پیامبر گرامی اسلام در هنگام معراج گروهی را مشاهده کرد که لبانشان با قیچی هایی از آتش بریده می شود؛ این گروه افرادی بودند که امر به معروف و نهی از منکر می کردند اما بدان عمل نمی کردند.

بررسی دلالت آیات بر اشتراط عدالت در امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 197
بررسی دلالت آیات بر اشتراط عدالت در امر به معروف
    تاریخ› پنجشنبه 17 خرداد 15:37

وسائل- در آیه دوم و سوم سوره صف خدای متعال انکار و نکوهش می‌فرماید که چرا حرفی را که انجام نمی‌دهید می‌زنید؟ از این استفاده می‌کنیم آن‌جاهایی که فرموده امر بکنید به معروف و نهی کنید از منکر آن‌جایی مقصودش هست که آمر به معروف خود عامل هست و ناهی از منکر خود تارک هست و در غیر این صورت امر به معروف و نهی از منکر مغبوض شارع است

شرط عدالت| بررسی اقوال پیرامون لحاظ عدالت به عنوان شرط وجوب یا شرط واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 196
شرط عدالت| بررسی اقوال پیرامون لحاظ عدالت به عنوان شرط وجوب یا شرط واجب
    تاریخ› یکشنبه 06 خرداد 12:24

وسائل- در استدلال به ادله موجود در اشتراط عدالت در امر به معروف برخی عدالت را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قلمداد می کنند، در مقابل برخی علما شرط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر را شرط واجب قلمداد می کنند.

شرط عدالت| ادله این شرط مورد اعراض مشهور علماست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 195
شرط عدالت| ادله این شرط مورد اعراض مشهور علماست
    تاریخ› چهارشنبه 02 خرداد 14:48

وسائل- دلالت اولیه برخی آیات و روایات، اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت یا عدم انجام آن است لیکن این دلالت مورد اعراض مشهور است و این شهرت به قدری است که کاد أن یکون اجماعاً. شانه به شانه اجماع می‌زند و چون این دلالت مورد اعراض مشهور است بنابراین حجت نیست هرچند دلالت کتابی باشد

شرط عدالت| بررسی آیات و روایات دال بر اشتراط در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 192
شرط عدالت| بررسی آیات و روایات دال بر اشتراط در وجوب امر به معروف
    تاریخ› یکشنبه 30 ارديبهشت 17:00

وسائل- مطلبی عقلی است که هدایت دیگران فرع اهتداء است. کسی که خودش هدایت ندارد چه‌طور می‌تواند هادی دیگران باشد؟ هادی دیگران بودن فرع این است که خودش مهتدی باشد هدایت‌یافته باشد. و کسی می‌تواند گژی‌های دیگران را و انحرافات دیگران را به استقامت تبدیل کند که خودش استقامت داشته باشد و در راه صحیح باشد بنابراین عقل هم می‌گوید کسی که خودش عادل نیست اهل عمل نیست این نباید به لباس هدایت‌گر در بیاید امر و نهی بکند

بررسی شرط عدالت در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 193
بررسی شرط عدالت در وجوب امر به معروف
    تاریخ› شنبه 29 ارديبهشت 17:03

وسائل- بعضی علما در کتب خود ذکر کردند که یکی از شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تحقق عنوان عدالت برای آمراست و بر این اساس بر عادل واجب است امر به معروف و نهی از منکر کند. غیر عادل، بر او واجب نیست. این در کلام علما از باب شرط وجوب دکر شده است.

تفاوت ضرر مالی و جانی در احراز وجود عنوان ضرر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 192
تفاوت ضرر مالی و جانی در احراز وجود عنوان ضرر
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 14:26

وسائل- اگر اثبات بشود که شرط وجوب امربه‌معروف عدم «خوف در ضرر نفسی و عرضی» است، بنابراین در عدم وجوب امربه‌معروف نمی‌توانیم «خوف در ضرر مالی» را به «خوف در ضرر نفسی و عرضی» ملحق کنیم و وجود خوف ضرر مالی مانع وجوب امر به معروف نیست.

تبیین شرایط احراز وقوع ضرر در امر به معروف و نهی از منکر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 191
تبیین شرایط احراز وقوع ضرر در امر به معروف و نهی از منکر
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 14:25

وسائل- بعد از این که اثبات شد وجوب امر به‌ معروف مشروط است به عدم ضرر (جانی و اعضائی و مالی و عرضی، هم برای خود آمر و هم برای وابستگان به او و هم برای سایر مسلمین)، آن چه باید مورد بررسی قرار گیرد این است که ضرر چیست و چگونه آمر به معروف می تواند تشخیص دهد در موردی خاص ضرری وجود دارد یا خیر.

ادله عقلی و اجماع بر اشتراط فی الجمله عدم الضرر دلالت دارند
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 190
ادله عقلی و اجماع بر اشتراط فی الجمله عدم الضرر دلالت دارند
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 14:24

وسائل- پیرامون اقوال علما در باب اشتراط عدم الضرر «لاخلاف» بکار رفته و «اجماع» ذکر نشده و معنایش این است که علما «اتفاق الکل» را احراز نکرده‌اند، ولی خلافی هم ندیده‌اند، فلذا ذکر شده: «بلا خلافٍ اَجِدُه»؛ یعنی شاید کسانی باشند که کتاب ننوشته‌اند یا کتاب‌شان در دسترسی ما نیست، بنابراین این خود تعبیر نشان‌دهنده‌ی «اجماع کل» نیست.

اشتراط فی الجمله عدم ضرر در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 189
اشتراط فی الجمله عدم ضرر در وجوب امر به معروف
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 14:13

وسائل- بررسی ادله ارائه شده و همچنین تفحص در سیره بزرگان دین نشان می دهد دلیل قاطعی بر عدم اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف وجود ندارد و از این روی می توان ادعا کرد فی الجمله اشتراط عدم ضرر در مورد امر به معروف ثابت و قابل دفاع است.


1 2 3 4... 14