حمایت علما از تولیدات جوامع اسلامی در آیینه تاریخ
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون علوم انسانی تشریح شد؛
حمایت علما از تولیدات جوامع اسلامی در آیینه تاریخ
    تاریخ› چهارشنبه 26 ارديبهشت 20:05

وسائل ـ استاد گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به حمایت علمای ادوار گذشته از تولیدات جامعه اسلامی، گفت: مرحوم آقانجفی در اواخر دوره قاجار، علمای دوره مشروطه، آخوند خراسانی، آیت الله سیدمحمد کاظم یزدی، همچنین مرحوم ملاعلی کنی، آیت‌الله مدرس، آیت‌الله کاشانی در دوره پهلوی از جمله کسانی هستند که اندیشه‌های حمایت‌گرایانه از تولیدات ملی و اسلامی داشته اند.

تحلیل معناشناختی پیشرفت اسلامی
پژوهشگاه فقه نظام برگزار می کند؛
تحلیل معناشناختی پیشرفت اسلامی
    تاریخ› شنبه 02 ارديبهشت 23:06

پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل – هفتمین کرسی ترویجی فقه نظام به موضوع تحلیل معناشناختی پیشرفت اسلامی اختصاص دارد.