ضرورت قانون‌گذاری در حوزه مالکیت فکری و حریم خصوصی
در نشست کتاب‌خوان «حقوق سایبر» تبیین شد؛
ضرورت قانون‌گذاری در حوزه مالکیت فکری و حریم خصوصی
    تاریخ› سه شنبه 16 مرداد 14:59

وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه بر اساس مالکیت فکری باید یک انحصار ایجاد کنیم تا کسی که فکر را تولید کرده، حق استفاده انحصاری از محصول تولید کرده خودش را داشته باشد، گفت: مالکیت فکری به شیوه تأمین منابع مالی فکر، نه از دولت و نه از صنعت‌گر، بلکه از بازار مصرف می‌پردازد.

دلایل احتیاط فقها درباره حقوق معنوی استارتاپ ها
حجت الاسلام معصومی نیا تبیین کرد؛
دلایل احتیاط فقها درباره حقوق معنوی استارتاپ ها
    تاریخ› دوشنبه 31 ارديبهشت 16:41

وسائل ـ مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه برخی از فقها مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر می دانند، گفت: عده ای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت می توان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. فقهایی هم که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمی‏‌دهند، معتقدند در بازار تولید، انحصار پدید خواهد آمد و منجر به ورشکستگی برخی تولیدکنندگان خواهد شد.

جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول تبیین شد/2
جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی
    تاریخ› چهارشنبه 26 ارديبهشت 17:14

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین آقا نظری شاهرودی، در پاسخ به نقد دکتر حکمت نیا مبنی بر اینکه شخصیّت حقوقی باید از سوی حاکم قبول شود و ثبت آن نیاز به حکم حاکم دارد، گفت: ما هم قائلیم که اگر این اتّفاق نیفتد هرج و مرج به وجود خواهد آمد.

ملکیت بشر یکی از قواعد بنیادین فقه عمران است
حجت الاسلام احمد مبلغی تبیین کرد:
ملکیت بشر یکی از قواعد بنیادین فقه عمران است
    تاریخ› دوشنبه 07 اسفند 17:23

وسائل - چهارمین نشست از سلسله نشست‌های «فقه شهر و شهرنشینی» در قالب کرسی نقد با عنوان «قواعد فقهی شهرسازی اسلامی»، با ارائه حجت‌الاسلام احمد مبلغی برگزار شد.

آسیب‌ شناسی فرهنگ اقتصادی
یادداشت اقتصادی:
آسیب‌ شناسی فرهنگ اقتصادی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 20:10

وسائل_ سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها در واکنش به شکست‌ بازار در تامین منافع جمعی و به خصوص توزیع ناعادلانه ثروت پس از انقلاب صنعتی، منطق متفاوتی را معرفی کردند. به نظر آن‌ها فرهنگ نفع طلبی شخصی هنگامی که با مالکیت خصوصی ترکیب می‌شود، موجب بروز بی‌عدالتی و پایمال شدن حقوق طبقه کارگر می‌شود.

خودرو حریم نیمه عمومی است
معاون فرهنگی قوه قضائیه؛
خودرو حریم نیمه عمومی است
    تاریخ› دوشنبه 18 دي 18:18

وسائل- حجت الاسلام صادقی در خصوص حریم خوصوصی آورده است: مالکیت خودرو اقتضا می کند که کسی بدون اجازه مالک حق ورود به آن را نداشته باشد اما این سبب نمی شود که همه احکام حریم خصوصی را داشته باشد؛ زیرا در معرض دید عموم است، به همین دلیل نمی توان به صورت مطلق حریم خصوصی شمرده شود.

اتلاف حق اولویت ضمان آور است
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 13 و 14
اتلاف حق اولویت ضمان آور است
    تاریخ› یکشنبه 10 دي 19:29

وسائل _ آنچه به اندازه کافی برای استفاده همه وجود دارد و به همین جهت که مبادله بر روی این ها انجام نمی گیرد مال نیستند پس ارزش ذاتی دارند ولی ارزش مبادله ای ندارند، پس ارزش، مفهومی وسیع تر از مال دارد یعنی خیلی چیزها ارزشمند هستند ولی مال نیستند ولی هرچه مال هست ارزشمند نیز می باشد.

بحث از مالکیت حقیقی ثمره ای در اقتصاد ندارد
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 11 و 12
بحث از مالکیت حقیقی ثمره ای در اقتصاد ندارد
    تاریخ› یکشنبه 03 دي 21:43

وسائل _ ما مالکیت معنوی داریم مثل طرح ابتکاری که کسی می کشد و یا طرح های مجازی در فضای مجازی و یا حق تالیف کتاب و... که این ها مالکیت معنوی هستند. آیا این را می شود این را از بحث های مبتنی بر مالکیت حقیقی بدانیم؟ و بعد بگوییم که مالکیت حقیقی ثمره دارد؟ من خلاصه بگویم که هیچ ثمره ای ندارد!

در اقتصاد سرمایه داری مالکیت مختلط و اشتراکی نداریم
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 7 و 8:
در اقتصاد سرمایه داری مالکیت مختلط و اشتراکی نداریم
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 22:44

وسائل _ در اقتصاد سرمایه داری مالکیت مختلط و اشتراکی نداریم و هر چه در این عالم اگر به ملک کسی درآمد مال شخص اوست و این اساس مالکیت کاپیتالیزم و سرمایه داری است، البته دولت ها حق دارند یک مقرراتی وضع بکنند ولی مقرراتی در راستای همان مالکیت فردی مثلا قانون می گذارند که شما مالکیت داری تا زمانی که حق دیگری را ضایع نکنی.

محدوده حریم خصوصی با پیشرفت‌های علمی تغییر نمی‌کند
گفت و گوی اختصاصی؛
محدوده حریم خصوصی با پیشرفت‌های علمی تغییر نمی‌کند
    تاریخ› پنجشنبه 02 آذر 12:48

وسائل- حجت الاسلام مظفری میانجی با بیان اینکه محدوده حریم خصوصی با پیشرفتهایی که به مرور زمان در حوزه علمی و غیره صورت می‌گیرد تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد، گفت: نه تنها محدوده حریم خصوصی با پیشرفت‌های علمی و اقتصادی تغییر نمی‌کند بلکه قداست حریم خصوصی نیز تحت تاثیر هیچ عاملی قابل تغییر نیست اما اگر شرایطی ایجاد شود که حریم خصوصی فرد یا افرادی خطر و تهدید برای اسلام تلقی شود با دستور حاکم شرع اجازه ورود به آن حریم صادر می‌شود.

حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران
گزارش مقاله؛
حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران
    تاریخ› دوشنبه 24 مهر 11:24

وسائل- باقر انصاری در خصوص حمایت از حریم خصوصی آورده است: گرچه حریم خصوصی به طور صریح در قوانین ایران حمایت نشده است اما موضع اسلام و نیز حقوق موضوعه ایران در مواجهه با مقوله حریم خصوصی، یک موضع به اصطلاح «تحویل گرایانه» است، یعنی از ماهیت و محتوای حریم خصوصی در قالب ممنوعیت تجسس، ممنوعیت سوء ظن، ممنوعیت استراق سمع و بصر و ... حمایت شده است بدون آن که نامی از آن برده شود.

اقتصاد رضوی
معرفی کتاب:
اقتصاد رضوی
    تاریخ› سه شنبه 18 مهر 22:23

وسائل_ کمک اقتصادی به برادران ایمانی از وظایف برادری در جامعه اسلامی است تا عدالت اجتماعی و اقتصادی پدید آید و از تکاثر و سرمایه داری ضد عدالت جلوگیری شود

حقوق مالکیت فکری آفرینش های رسانه ای
گزارش کتاب؛
حقوق مالکیت فکری آفرینش های رسانه ای
    تاریخ› دوشنبه 13 شهريور 12:13

وسائل- آفرینش های رسانه ای به عنوان نوعی از آثار ادبی و هنری، مورد حمایت نظام حقوق مالکیت فکری است که علاوه بر ایجاد بستر حقوقی مناسب برای بهره برداری پدید آورندگان، با برقراری ضمانت اجرایی مدنی و کیفری، مانع نقض حقوق ایشان نیز می گردد.

مالکیت و مشارکت در اسلام
معرفی کتاب:
مالکیت و مشارکت در اسلام
    تاریخ› یکشنبه 25 تير 16:43

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ بنیاد یک رابطه انسانی مفید و لذت بخش، از نظر برابری در ثروت مادی مواسات است و نه مساوات.

اقتصاد اسلامی و گستره آزادی در آن
گزارش یک مقاله اقتصادی
اقتصاد اسلامی و گستره آزادی در آن
    تاریخ› چهارشنبه 20 ارديبهشت 16:31

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_جهانبینی هر مکتبی در ساماندهی نظام اقتصادی آن تأثیرگذار است. بر این اساس، اقتصاد اسلامی برگرفته از آموزه‌های وحیانی، انسان را موجودی آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، کمال‌جو و مسؤولیت‌پذیر می‌داند؛ رفتارهای اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی او را تنظیم می‌کند.


1 2