پیامبر اسلام عرب جاهلی را به سمت تمدن سازی برد/ نهج البلاغه کتاب تمدن سازی است
نشست تخصصی تمدن اسلامی/ بخش اول
پیامبر اسلام عرب جاهلی را به سمت تمدن سازی برد/ نهج البلاغه کتاب تمدن سازی است
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 15:24

وسائل- منتظرالقائم تمدن سازی را یکی از اهداف پیامبران الهی ذکر کرد و گفت: تمام پیامبران الهی نیز در راستای تمدن سازی گام برداشتند و بخش مهم از اهداف و برنامه آنها تمدن سازی بوده، پیامبر اکرم(ص) در جامعه اسلامی نظام سازی کردند و همه اندیشمندان جهان به این موضوع اذعان دارند که ایشان عرب جاهلی را به سمت نظام و تمدن سازی بردند.

اجلاسیه نهایی کرسی«نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»
در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد،
اجلاسیه نهایی کرسی«نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 14:10

وسائل- اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده» باهمکاری معاونت علمی دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی و کمیته دستگاهی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

آشنایی با کتاب "آثار جنگ در فقه اسلامی"
معرفی کتاب؛
آشنایی با کتاب "آثار جنگ در فقه اسلامی"
    تاریخ› چهارشنبه 25 بهمن 14:21

وسائل- فقه اسلامی از همان آغاز سربرآوردن از دل تعالیم اسلامی و نیز در مراحل تکامل خود، همه جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی مردم را مورد توجه قرار داده و فقیهان مسلمان نسبت به موضوعی که امروزه حقوق بین‌الملل عمومی نامیده می‌شود

پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد؛
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 14:28

وسائل- انسانی که امنیت را برای خودش تأمین نمی‌کند و تهدیدات در وجود خودش را مهار نمی‌کند با قانون هم نمی‌توان او را در چارچوب امن قرار داد، این فرد باید مؤمن شود، مؤمن که شد یعنی هم برای خودش تولید امنیت کرده است و هم برای دیگران تولید امنیت می‌کند، دیگران هم از ناحیه او در نا امنی قرار نخواهند داشت

ولایت امر طبق قانون اساسی قابل بازنگری نیست|قوای سه‌گانه مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد
استاد دانشگاه باقرالعلوم:
ولایت امر طبق قانون اساسی قابل بازنگری نیست|قوای سه‌گانه مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد
    تاریخ› شنبه 14 بهمن 13:55

وسائل- حجت الاسلام جوان آراسته با تأکید بر اجماع علما و فقها بر مسأله ولایت فقیه، گفت: امام در رأس هرم قدرت قرار دارد و مشروعیت نظام اسلامی و قوا از امام است و همه فقها و علما بر این موضوع اتفاق دارد و این موضوع عینا در قانون اساسی منعکس شده است.

 امر به معروف و نهی از منکر در بیان و اندیشه شهید مطهری
بازخوانی اندیشه شهید مطهری/ بخش اول
امر به معروف و نهی از منکر در بیان و اندیشه شهید مطهری
    تاریخ› شنبه 14 بهمن 13:24

وسائل- این نوشته با استفاده از مجموعه ده گفتار استاد شهید مزتضی مطهری تلاش دارد تا با استفاده از بیان مستقیم ایشان به تبیین امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و موضوعات و مطالب مرتبط با آن را تبیین نماید.

اخلاق زیست محیطی در حکمت متعالیه
بازخوانی یک مقاله؛
اخلاق زیست محیطی در حکمت متعالیه
    تاریخ› یکشنبه 08 بهمن 16:38

وسائل-ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﺣﻮزه اﺧﻼق زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎر آﻣﺪی ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴط زﻳﺴﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎ اراﺋﺔ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد و وﺣﺪت ﺷﺨﺼﻴﻪ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ واﺣﺪی از ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ ﻛﺜﺮات ﻋﺎﻟﻢ و ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻣﻈﺎﻫﺮ وﺟﻮد اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.

کرسی نظریه پردازی "روش شناسی مرجع در فقه نظام شناسی و نظام سازی پیشرفت"
مرکز رشد برگزار می کند؛
کرسی نظریه پردازی "روش شناسی مرجع در فقه نظام شناسی و نظام سازی پیشرفت"
    تاریخ› سه شنبه 03 بهمن 13:40

وسائل- هر حوزۀ شناختی در راستای ماهیت معرفت‌شناخت خود دارای روش‌شناسی خودویژه‌ای است. فقه نظام‌شناسی ـ نظام‌سازی پیشرفت نیز به این قرار، روش‌شناسی خودویژه‌ای نیاز دارد.

نظریه عدالت سیاسی در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی
مقاله علمی؛
نظریه عدالت سیاسی در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی
    تاریخ› دوشنبه 02 بهمن 13:08

وسائل- در نشست معیارهای عدالت سیاسی در اندیشه نصیرالدین طوسی با ارائه مرتضی یوسفی راد و نقد محمد علی فتح الهی و عبدالمجید مبلغی؛ مقاله نظریه عدالت سیاسی در اندیشه خواجه نصیر الدین طوسی معرفی گشت و توسط ناقدان مورد ارزیابی قرار گرفت.

نگاه دنیایی به امنیت باعث نقصان آن در درک تمام ابعاد انسان است
ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشریح کرد؛
نگاه دنیایی به امنیت باعث نقصان آن در درک تمام ابعاد انسان است
    تاریخ› دوشنبه 02 بهمن 12:44

وسائل- پرداختن به دنیا اشکالی ندارد اما ناقص است و کامل نیست و باید در کنار آن به عقبی هم پرداخت و بلکه عقبی اصل است و بقای ابدی.

عملکرد مسؤولان باید مبلغ امر به معروف و نهی از منکر باشد
نماینده مجلس خبرگان رهبری:
عملکرد مسؤولان باید مبلغ امر به معروف و نهی از منکر باشد
    تاریخ› دوشنبه 25 دي 14:32

وسائل- حجت الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی با تاکید براینکه عملکرد مسؤولان باید مبلغ امر به معروف و نهی از منکر باشد، گفت: مهم‌ترین و موثرترین نوع امر به معروف و نهی از منکر در عملکرد، رفتار و سبک زندگی رهبران و مسوولان تراز اول جامعه جلوه می‌کند.

باید در کنار علم، جایی برای ایمان در خلق و گسترش صلح گشود
همایش چیستی صلح/ بخش سوم
باید در کنار علم، جایی برای ایمان در خلق و گسترش صلح گشود
    تاریخ› شنبه 23 دي 13:32

وسائل- محمد منصور نژاد در کنفرانس چیستی صلح گفت: در اسلام مناسبات اجتماعی اصل بر صلح، رحمت و مدار است و جنگ، خشونت و سختگیری جنبه ثانوی داشته و بر ضرورت‌ها استوار است.

اسلام و امنیت بین‌الملل از منظر آیت‌الله جوادی آملی
ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشریح کرد؛
اسلام و امنیت بین‌الملل از منظر آیت‌الله جوادی آملی
    تاریخ› یکشنبه 17 دي 09:56

وسائل- تأمین امنیت درگرو عمل به دستورات دین است و دین، اصول و خطوط کلی امنیت را برای انسان مطرح کرده است. مراد از دین در اینجا دینی است که یک‌پایه‌اش نقل و یک‌پایه‌اش عقل است. عقل و وحی پایه‌های دین هستند. مراد از دین شامل همه منابع معتبر می‌شود. بر این اساس در دیدگاه علامه جوادی آملی مراحلی برای رسیدن به مکتب امنیتی وجود دارد.

ترویج معروف و ترک منکر موجب تجلی ارزشهای دینی می شود
مدیر حوزه های علمیه لرستان؛
ترویج معروف و ترک منکر موجب تجلی ارزشهای دینی می شود
    تاریخ› شنبه 16 دي 11:38

وسائل- حجت الاسلام علی میناپور با تأکید بر ضرورت احیای امربه معروف و جلوگیری از رواج منکر در جامعه گفت: این مهم موجب تجلی ارزشهای دینی می شود.

تبیین ارتباط جهاد و فتنه در صورت های مختلف جهاد
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 19
تبیین ارتباط جهاد و فتنه در صورت های مختلف جهاد
    تاریخ› شنبه 16 دي 10:12

وسائل- جهاد حرکتی برای اعزاز، تقویت و نشر کلمه اسلام و دفع هجوم به آن است. اگر شما برای تقویت و نشر و اعزاز کلمه اسلام به سوی دشمن حرکت کردید و کار شما به جنگ انجامید، فعل شما عنوان جهاد ابتدایی می‌گیرد؛ ولی اگر قتال شما با دشمن برای دفع دشمن صورت گرفت، عنوان جهاد دفاعی بر آن صدق پیدا می‌کند.


1 2 3 4... 16