جهاد| استناد به لزوم اقامه عدل در اثبات وجوب جهاد در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 97
جهاد| استناد به لزوم اقامه عدل در اثبات وجوب جهاد در عصر غیبت
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 13:53

وسائل- حکم قطعی عقل به لزوم اقامه عدل الهی است. و قوانین الهی برای تامین دنیات و آخرت انسان لازم است و تا طاغوت و ظالم و مشرک و کافر و امثال آن وجود داشته باشد، عدالت در جهان محقق نمی شود. پس باید موانع عدل را از بین برد. حالا این موانع یا در قوانین و مقررات است که اگر ضد عدالت باشد، دیگر قانون نخواهد بود. یا تکوینیات است. شرک و کفر، یک مانع تکوینی برای عدل است و باید از بین برود.

جهاد| فرمانده جهاد علیه کفار باید عادل و متقّی باشد
آیت الله کعبی/ جلسه 96
جهاد| فرمانده جهاد علیه کفار باید عادل و متقّی باشد
    تاریخ› یکشنبه 08 مهر 14:33

وسائل-امام خمینی(ره) می فرماید اساس مشکلات جهان ناشی از دعوت به خود است. و اساس اصلاح در عالم به خاطر دعوت به خداست. و کسی نمی تواند داعی الی الله باشد مگر اینکه خودش توحید مجسم باشد. و آن پیامبر اکرذم(ص) و اهل بیت(ع) او هستند و کسی که از این سرچشمه آبی نوشیده باشد و سیراب شده باشد و آن کُمّل و خلّصین هستند.

جهاد| بررسی دلالت روایت دعائم الاسلام بر جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 94
جهاد| بررسی دلالت روایت دعائم الاسلام بر جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› سه شنبه 20 شهريور 13:49

وسائل- وجه ترک جهاد و تقدیم حج بر جهاد از سوی امام سجاد(ع) در روایت دعائم الاسلام این است که کسانی که در راس حکومت بودند و امر جهاد را به دست داشتند جائر بودند. یعنی تا زمانی که صفات مورد اشاره برای حاکم اسلامی در مسئولین حکومت نباشد انجام حج بر اقامه جهاد اولویت دارد و حتی جهاد در معیت این گروه جائر حرام نیز شمرده می شود.

جهاد| وجوب اقتدار جامعه اسلامی مقتضی عدم حرمت جهاد در عصر غیبت است
آیت الله کعبی/ جلسه 89
جهاد| وجوب اقتدار جامعه اسلامی مقتضی عدم حرمت جهاد در عصر غیبت است
    تاریخ› دوشنبه 12 شهريور 13:37

وسائل- جامعه اسلامی باید مقتدر باشد، نه ضعیف و بر اساس روایات وجوب کسب قدرت نیز استفاده می شود. کسب قدرت هم وجوب نفسی دارد و هم وجوب غیری و تعطیل بردار هم نیست. متوقف بر زمان رسول الله(ص) و معصوم(ع) نیز نیست. منظور از « الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ» نیز این نیست که اسلام دین شمشیر است؛ بلکه خیریت در سایه قدرت منطور است تا راهی برای تضمین امنیت و پیشرفت علمی و ایمانی و در نهایت تمدن سازی باشد.

جهاد| حذف شرط عصمت مبتنی بر اطلاق ادله وجوب جهاد است
آیت الله کعبی/ جلسه 88
جهاد| حذف شرط عصمت مبتنی بر اطلاق ادله وجوب جهاد است
    تاریخ› یکشنبه 11 شهريور 10:47

وسائل- در آیات و روایات و سایر مباحث جهاد، هیچ جا قید عصمت ذکر نشده است. پس حذف شرط عصمت، مفید اطلاق است. چون عرفا مناسب است. مانند اینکه فرض بفرمایید شرط عصمت قیدی در کلام بوده است اما در آیات و روایات حذف شده است.س همین که حذف شده و اصلا متعرض آن نشده اند، این قاعده پیاده می شود: «ما لا یقوله المولا لایریده»

جهاد| جهاد قتالی مرحله آخر در تبلیغ دین اسلام است
آیت الله کعبی/ جلسه 87
جهاد| جهاد قتالی مرحله آخر در تبلیغ دین اسلام است
    تاریخ› شنبه 10 شهريور 11:45

وسائل- اگر جایی در جهان بود که نه دعوت فرهنگی اثر داشت و نه دعوت مالی، و حکومت های کافر و طاغوتی و فرعونی و استکباری وجود داشته باشند که عده ای از ملت ها را اسیر گرفته اند و مانع رسیدن پیام توحید به آنها هستند و به دنبال هیمنه فرهنگی هستند و ما نیز راهی برای نشر اسلام در جهان نداشته باشیم، جز جهاد قتالی، آنگاه نوبت به جهاد قتالی می رسد.

جهاد| اطلاق آیات دلالت بر وجوب جهاد در عصر غیبت دارد
آیت الله کعبی/ جلسه 86
جهاد| اطلاق آیات دلالت بر وجوب جهاد در عصر غیبت دارد
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 12:48

وسائل- با توجه به امور پنجگانه، (عمومیت دین اسلام، اطلاق خطاب به مسلمین، عدم اشتراط عصمت، موقتی نبودن جهاد و عدم نهی از جهاد در عصر غیبت) و مقدماتی که در مورد آیات بیان شده است می توان به دست آورد که جهاد واجب است حتی در عصر غیبت و این از اطلاق آیات استفاده می شود.

گفت‌وگو| در اسلام جنگ راه حل ثانویه است
گفت‌وگو| در اسلام جنگ راه حل ثانویه است
    تاریخ› پنجشنبه 25 مرداد 12:25

وسائل - در اسلام فی نفسه جنگ وجود ندارد. جنگ به عنوان یک راه حل اولیه تشریع نشده است. در اسلام جنگ راه حل ثانویه است، جنگ بیشترمربوط است به زمان های اضطراری که راه حل دیگری وجود ندارد.

جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
آیت الله کعبی/ جلسه 84
جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 19:42

وسائل- بحث ما در این است که ملاک و معیار در دسته بندی وظایف امام(ع) به «قابل انتقال» و «غیر قابل انتقال»، چیست؟ این ملاک یا باید از دلیل شرعی به دست بیاید و خود ائمه(ع) چنین فرموده باشند، که این دسته از وظایف مربوط به حکومت مخصوص ماست، زمانی که مبسوط الید هستیم. و وظایف غیر حکومتی، نیابت بردار است. در این صورت ما تابع هستیم. اما چنین دسته بندی از ائمه(ع) سراغ نداریم. اجماع و امثال آن نیز اقامه نشده است

جهاد| بررسی عدم دلالت واژه امام جهاد در روایات بر امام معصوم
آیت الله کعبی/ جلسه 80
جهاد| بررسی عدم دلالت واژه امام جهاد در روایات بر امام معصوم
    تاریخ› یکشنبه 07 مرداد 14:59

وسائل- امام عادل اعم است از معصوم و فقیه جامع الشرایط. امام یعنی رهبر. به این دلیل که هیچ ملاک و معیاری وجود ندارد که حتما کلمه امام حمل بر معصوم کنیم. واژه امام، در معصوم مصطلح فقهای متاخر است و نصوص اعم از معصوم است. جامعه ای که این روایات در آن صادر شده، اکثریت از اهل سنت بوده اند که اینان قائل نیستند که امام یعنی منصوب من الله.

جهاد| بررسی دلالت روایات دال بر جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 78
جهاد| بررسی دلالت روایات دال بر جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› سه شنبه 02 مرداد 13:07

وسائل- روایت طلحه بن زید اطلاق دارد و شامل عصر غیبت و دولت فقیه مبسوط الید و عادل هم می شود. بنابراین شاید از اطلاق آن استفاده شود که جهاد ابتدایی جایز است، مگر اینکه بگوییم اطلاق درست نیست و امام می خواهد بگوید که این حکومت جور مطابق خدا و سنت رسول نمی جنگد.

جهاد| عدم دلالت روایت عبدالملک بن عمرو بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 77
جهاد| عدم دلالت روایت عبدالملک بن عمرو بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› یکشنبه 31 تير 13:51

وسائل- شکی نیست که مواضع نقل شده در روایت، مواضع رباط است. به قرینه صحیحه عبد الله بن مغیره که در آن روایت صریح است که مواضع مذکور مربوط به مرزبانی است نه امر جهاد. روایت تصریح می کند که فرد از جهاد در قزوین سوال پرسیده است در حالیکه قزوین موضع رباط است و دشمن در دیلم قرار دارد و بدین ترتیب روایت نمی تواند ناظر بر جهاد باشد.

جهاد| بررسی دلالت های سه گانه روایت صفوان بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 76
جهاد| بررسی دلالت های سه گانه روایت صفوان بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› چهارشنبه 20 تير 15:18

وسائل- مخالفین جهاد ابتدایی در عصر غیبت عنوان می کنند این روایت بر سه امر دلالت دارد. حرمت جهاد ابتدایی تحت پرچم جور و در عصر غیبت تا زمان ظهور و اطلاق روایت شامل تشکیل دولت حق نیز می شود. یعنی حتی اگر دولت حق هم تشکیل دادید، جهاد ابتدایی انجام ندهید چون غایت تا ظهور امام زمان(ع) است و این حکم برداشته نشده است.

جهاد| قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری اطلاق در روایت بشیر دهّان
آیت الله کعبی/ جلسه 75
جهاد| قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری اطلاق در روایت بشیر دهّان
    تاریخ› یکشنبه 17 تير 13:07

وسائل- جهاد با غیر امام مفترض الطاعه حرام است، یعنی جهاد در معیت ائمه جائر و زیر پرچم آنان حرام است. این روایت آن جهاد را حرام می کند. یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود امامان جائر است. چون اهل سنت، جهاد را با هر امیری چه بر چه فاجر ، جایز می دانند. ائمه ما می خواستند عظمت جهاد را بیان کنند و بگویند قتال و جهاد در معیت غیر امام مفترض الطاعه، حرام است. بنابراین بر اساس شرایط و وجود قرائن دیگر در روایات، روایت بشیر دهّان ناظر به فقهای عدول یا عدول مومنین نیست خصوصا اگر فقیه عادل در راس حکومت اسلامی قرار بگیرد و مبسوط الید باشد.

جهاد| بررسی نظر فقهاء پیرامون امکان جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 74
جهاد| بررسی نظر فقهاء پیرامون امکان جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› چهارشنبه 13 تير 14:53

وسائل- ممکن است بگویند عصمت در جهاد ابتدایی شرط نیست و الا منصوبین از سوی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) مانند مالک اشتر و غیر او، نباید اذن جهاد می داشتند. فقیه عالم عادل در عصر غیبت حداقل مانند فرماندهان ارتش ها و ولاتی است که منصوب از طرف امام هستند. در چنین شرایطی اطاعت از آنها واجب است.


1 2 3 4... 7