گردشگری مذهبی از ادبیات علمی خوبی برخوردار نیست/ لزوم تدوین قوانین فقهی گردشگری دینی
رئیس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی:
گردشگری مذهبی از ادبیات علمی خوبی برخوردار نیست/ لزوم تدوین قوانین فقهی گردشگری دینی
    تاریخ› چهارشنبه 18 مهر 14:09

وساول ـ رئیس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی خواستار تدوین قوانین فقهی گردشگری دینی شد و گفت: باید به دنبال قوانین اخلاقی موثر و مروج گردشگری باشیم.

فقه تربیت| بررسی اصول عام و خاص در تعلیم و تربیت
آیت الله اعرافی/ 36
فقه تربیت| بررسی اصول عام و خاص در تعلیم و تربیت
    تاریخ› چهارشنبه 18 مهر 14:00

وسائل ـ آیت الله اعرافی در سی و ششمین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: بعضی از اصول است که به ‌عنوان قواعد خاص در حوزه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار می‌گیرد و اختصاص به فضای تعلیم و تربیت دارد اما بعضی از اصول هست که فراتر از بحث تعلیم و تربیت است و یک قاعده عام در همه رفتارها است، مثلاً اصل اتقان عمل، قانون استحبابی عام فقهی است که در همه کارها جاری است و در خصوص تربیت نیز جریان دارد.

فقه تربیت|  بررسی موارد ایجابی و سلبی در اصول تربیت
آیت الله اعرافی/ 35
فقه تربیت| بررسی موارد ایجابی و سلبی در اصول تربیت
    تاریخ› چهارشنبه 18 مهر 13:55

وسائل ـ آیت الله اعرافی در سی و پنجمین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: اصول متقابل گاهی حالت سلب و ایجاب به نحو تناقض دارند که حد واسط ندارد، به این صورت می‌گوید که در انجام تکالیف تربیتی، اکرام و تکریم را اعمال کن و نقطه مقابلش این است که می‌گوید بدون اکرام و تکریم اقدام نکن که اینجا سلب و ایجاب است و واسطه ندارد و گاهی اصل مقابلش می‌گوید که اقدام همراه با تحقیر و اضلال نکن، لذا این نقطه مقابل به نحو متضادین هستند و حالت میانه پیدا می‌کند که این ‌یک قانون است و باید بدان توجه داشته باشیم و احکام نیز در آن‌ها متفاوت است.

فقه تربیت| ایده اسوه و الگوسازی مربی یا مبلغ در مسائل تربیتی
آیت الله اعرافی/ 34
فقه تربیت| ایده اسوه و الگوسازی مربی یا مبلغ در مسائل تربیتی
    تاریخ› چهارشنبه 18 مهر 13:50

وسائل ـ آیت الله اعرافی در سی و چهارمین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: اعمال، افعال و رفتارهایی مثل تکریم، حسن خلق و امثالهم که در روابط اجتماعی، انسان در ارتباط با دیگران انجام می‌دهد، عناوین مهمی هست که در فقه روابط اجتماعی وجود دارد و کارهای نیکی که نسبت به دیگران و در روابط اجتماعی از انسان صادر می‌شود و شرع بدان توصیه و ترغیب کرده است، امکان دارد که مراتبی از آن واجب باشد اما مراتب وسیعی از آن مستحب است.

فقه تربیت| محورهای اصلی اصول ناظر به تعلیم و تربیت
آیت الله اعرافی/ 33
فقه تربیت| محورهای اصلی اصول ناظر به تعلیم و تربیت
    تاریخ› سه شنبه 17 مهر 13:44

وسائل ـ آیت الله اعرافی در سی و سومین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: در انجام تکلیف تبلیغی، تربیتی و کاربرد یک روش در مقام تعلیم و تربیت و هدایت، اگر همراه با اضلال و تحقیر باشد ولی این کار، نقش تبلیغی را از میان نبرد، اجتماع امر و نهی است که طبق نظر ما جایز است یعنی هم ‌زمان هم گناه کرده و هم ثواب برده است. از حیث اینکه مسئله را به طرف مقابل آموخت، ثواب برد، از حیثی که بد اخلاقی کرده است، گناهی مرتکب شده است.

حجت‌الاسلام پیروزمند مطرح کرد:
حجت‌الاسلام پیروزمند مطرح کرد:
    تاریخ› سه شنبه 17 مهر 13:41

وسائل ـ در بحث آسیب‌زدایی در خانواده جدای نقش دولت و رسانه‌ها به نظر می‌رسد خود خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد تربیت انسانی نیازمند خود اتکایی، خود باوری و خودجوشی است تا بتواند مسئولیت‌پذیری بیشتری در مصونیت‌بخشی به خود و اعضای خانواده داشته باشد.

فقه تربیت| بررسی اصل تکریم و اکرام در فقه تربیت
آیت الله اعرافی/ 32
فقه تربیت| بررسی اصل تکریم و اکرام در فقه تربیت
    تاریخ› سه شنبه 17 مهر 13:21

وسائل ـ آیت الله اعرافی در سی و دومین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: اصل دیگر در شمار اصول حاکم بر تعلیم و تربیت، عبارت از اکرام و تکریم، رعایت شخصیت انسان، حسن خلق و امثالهم بود و به چند بیان قابل ‌طرح است. می‌شود به‌عنوان اکرام و تکریم و تجلیل، به ‌عنوان حسن خلق و امثالهم گفت، عناوین مختلفی که کتاب العشره از تکریم، حسن خلق، تجلیل، به عبارت سلبی، عدم تحقیر، عدم سوء خلق، ذکر شده است.

 فقه تربیت|  اقدامات تک فعالیتی و جمعی در تربیت انسان ها
آیت الله اعرافی/ 31
فقه تربیت| اقدامات تک فعالیتی و جمعی در تربیت انسان ها
    تاریخ› سه شنبه 17 مهر 12:15

وسائل ـ آیت الله اعرافی در سی و یکمین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: اصل رعایت تفاوت‌ها، مثل اصل رعایت تدریج، یک اصلی است که در درون و همراه با آن، یک اصل دیگر نیز وجود دارد و این دو باید باهم دیده شود. رعایت اصل تدریج، یعنی شتاب و سرعت لازم برای انجام آن وظیفه تبلیغی، تربیتی، هدایتی باشد و این سرعت و شتاب همراه با رعایت تدریج و مراحلی باشد که در کار وجود دارد.

فقه تربیت| لزوم رعایت اصل رفق و مدارا در مقام تربیت، تبلیغ و هدایت دیگران
آیت الله اعرافی/ 30
فقه تربیت| لزوم رعایت اصل رفق و مدارا در مقام تربیت، تبلیغ و هدایت دیگران
    تاریخ› دوشنبه 16 مهر 11:18

وسائل ـ آیت الله اعرافی در جلسه سی ام درس خارج فقه تربیت گفت: در قانون‌گذاری، شریعت و احکام فقهی، تفاوت‌ بین انسان ها مبنای خیلی از احکام و حقوق و قوانین متعدد قرارگرفته است و وقتی خود خداوند و شارع را ملاحظه کنیم، خواهیم دید که در قانون‌گذاری این تفاوت‌ها مدنظر بوده است به ‌عبارت ‌دیگر اگر کسی سؤال کند که این سلسله تفاوت‌هایی که در انسان‌ها وجود دارد، چه مواجه‌ای با آن در شرع و قانون شده است پاسخ این است که این تفاوت‌ها در مواردی در قانون‌گذاری مدنظر قرار نگرفته است، یعنی قانون‌های یکسان برای همه آمده است.

فقه تربیت | تفاوت های طبیعی و غیر اختیاری بین انسانها منشاء ارزش گذاری نیست
آیت الله اعرافی/ 29
فقه تربیت | تفاوت های طبیعی و غیر اختیاری بین انسانها منشاء ارزش گذاری نیست
    تاریخ› سه شنبه 10 مهر 13:17

وسائل ـ آیت الله اعرافی در بیست و نهمین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: اختلافات اختیاری انسان‌‌ها گاهی در اثر تلاش افراد و عملکردشان پیداشده و زیاد جنبه ارزشی و ضد ارزشی ندارد و گاهی اختلافاتی است که جنبه ارزشی و ضد ارزشی دارد و آیات مطرح شده گاهی هر دو را در بر می گیرد و گاهی در مورد یک قسم از این اختلافات است.

فقه تربیت| در فقه تربیت تفاوت تفاضلی اختیاری در حوزه تقوا، مبنای ارزش‌گذاری متفاوت قرار می گیرد
آیت الله اعرافی/ 28
فقه تربیت| در فقه تربیت تفاوت تفاضلی اختیاری در حوزه تقوا، مبنای ارزش‌گذاری متفاوت قرار می گیرد
    تاریخ› سه شنبه 23 مرداد 13:17

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: آیه32 سوره زخرف به یک تفاوت تفاضلی میان انسان‌ها اشاره می‌کند، تفاوت تفاضلی که منشأ فرودستی و بالادستی می‌شود و به طور خاص این نوع تفاوت مدنظر است، تفاوت‌هایی که در امکانات ذهنی و فرهنگی و اجتماعی و امثالهم پیدا می‌شود، موجب این می‌شود که شخص دیگری را به کار گیرد و این همان تفاوت‌های تفاضلی و طولی و درجاتی است در آیه قبلی هم مورد اشاره قرار گرفت اما اگر تفاوت‌هایی باشد که به نحوی ایجاد تفاوت کرده اما تفاضلی در آن نیست، شاید در آیه ملحوظ نباشد.

فقه تربیت| تطور در خلقت یکی از مظاهر شگفت‌انگیز خلقت است
آیت الله اعرافی/ 27
فقه تربیت| تطور در خلقت یکی از مظاهر شگفت‌انگیز خلقت است
    تاریخ› چهارشنبه 06 تير 14:18

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: خلقت در آیه 14 سوره نوح به تنوع خلقت و تجلیات گوناگون و چهره‌های متنوع به‌ عنوان یک پدیده شگفت ‌انگیز از عالم خلقت اشاره ‌شده است که این تنوع و تکثر و تجلیات گوناگون یک پدیده ویژه‌ای در این عالم است یعنی شکوهی در خلق چندگونه و با چهره‌های گوناگون، شرایط مختلف و تابلوهای متنوع هست و شما آن تجلی شگفت ‌انگیز، گوناگون و متنوع را می‌بینید.

فقه تربیت| نگاه دین در تشابهات و تفاوت‌های افراد  انسان
آیت الله اعرافی/ 26
فقه تربیت| نگاه دین در تشابهات و تفاوت‌های افراد انسان
    تاریخ› چهارشنبه 06 تير 14:17

وسائل ـ آیت الله اعرافی در بیست و ششمین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: تفاوت‌هایی فردی که گفته می‌شود در واقع مقصود تفاوت‌های صنفی است و تفاوت‌های ذاتی شخص بالذات به مفهوم فلسفی نیست و تفاوت‌های صنفی غالباً در قالب تفاوت گروهی قرار می‌گیرد، یعنی با وجه مشابهت جمعی می‌شود آن‌ها را از دیگران جدا کرد که می‌تواند گروه‌های بزرگ یا گروه‌های متوسط یا گروه‌های کوچک باشد.

 فقه تربیت |  اصل رعایت تفاوت ها در مباحث تربیتی
آیت الله اعرافی/ 24
فقه تربیت | اصل رعایت تفاوت ها در مباحث تربیتی
    تاریخ› چهارشنبه 06 تير 14:08

وسائل ـ آیت الله اعرافی در بیست و چهارمین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: اصل دیگر در تعلیم و تربیت، اصل رعایت تفاوت‌ها است که به اقسامی تقسیم می‌شود، قاعده کلی این است که تفاوت‌های اشخاص و یا گروه‌های مورد تعلیم و تربیت، در تنظیم تعلیم و تربیت و برنامه و نظام تعلیم و تربیت، باید مدنظر باشد.

 فقه تربیت|  اصل رعایت تفاوت ها در مباحث تربیتی
آیت الله اعرافی/ 24
فقه تربیت| اصل رعایت تفاوت ها در مباحث تربیتی
    تاریخ› چهارشنبه 06 تير 12:44

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: اصل دیگر در تعلیم و تربیت، اصل رعایت تفاوت‌ها است که به اقسامی تقسیم می‌شود، قاعده کلی این است که تفاوت‌های اشخاص و یا گروه‌های مورد تعلیم و تربیت، در تنظیم تعلیم و تربیت و برنامه و نظام تعلیم و تربیت، باید مدنظر باشد.


1 2 3 4... 15