فقه تربیت| بررسی آیات در اصل تسریع تربیت
آیت الله اعرافی/ 16
فقه تربیت| بررسی آیات در اصل تسریع تربیت
    تاریخ› یکشنبه 06 خرداد 17:34

وسائل ـ آیت الله اعرافی در شانزدهمین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: ابتدائاً به ذهن می‌آید که «یسارعون فی الخیرات»، یعنی خود عمل با دقت و مسارعه به عمل انجام می‌شود، یعنی تمهید مقدمات برای اینکه عمل انجام شود، بنابراین سبقت و سرعت‌گیری در انجام عمل، نسبت به مقدمات هم شمول دارد و در واقع سرعت گرفتن در عمل، یعنی انجام مقدماتی که سریع عمل انجام شود.

فقه تربیت| استنتاج از اصل رفق و مدارا در مسائل تربیتی
درس خارج آیت الله اعرافی| جلسه 14
فقه تربیت| استنتاج از اصل رفق و مدارا در مسائل تربیتی
    تاریخ› چهارشنبه 02 خرداد 13:48

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: دلیل دوم ما در بحث، استنتاج از اصل رفق و مدارا و اصل احتمال تأثیر است که در حقیقت استنتاجاتی از اصل اول و دوم است و اینکه این مورد را جزء اولین اصول قرار دادیم، دلیلش این است که تقریباً بسیاری از این اصول و روش‌ها و شیوه‌ها به شکلی به چند اصل پایه برمی‌گردد، یعنی در اصول تعلیم و تربیت از منظر اسلام، قاعده رِفق و مدارا با اضلاعی که داشت و قاعده احتمال تأثیر با احتمال و اضلاعی که داشت، یک نقش کلیدی و محوری دارند، این‌ها اصول پایه هستند.

فقه تربیت| اقوال و افعال پیامبر و ائمه علیهم السلام در مسائل تربیتی خط مشی می دهد
آیت الله اعرافی|13
فقه تربیت| اقوال و افعال پیامبر و ائمه علیهم السلام در مسائل تربیتی خط مشی می دهد
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 13:37

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: وقتی می‌خواهیم از سیره‌ها، به طور ویژه از سیره‌های قولی استفاده کنیم، سه مشکل وجود دارد که یکی از سه مشکل این است که قصد داریم از جواز به سمت رجحان برویم و مشکل دوم این است که به‌عنوان اولی می‌شود این‌طور اقدامی را انجام داد و جایز است و مشکل سوم این است که شرایط حافه به آن عمل، یا قول، شرایط زمانی و مکانی و مخاطبی متصل را به فعل یا سیره قولی را الغاء کنیم ولی در هر یک از این‌ها راه بسته نیست و راه‌ها و شیوه‌هایی را می‌شود پیدا کرد.

فقه تربیت| روح اصل تدریج در بیان معارف و مسائل تربیتی یکی است
آیت الله اعرافی| 12
فقه تربیت| روح اصل تدریج در بیان معارف و مسائل تربیتی یکی است
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 13:34

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: بُرد سیره عملی و همین‌طور سیره قولی، محدود است، اما با یک قواعدی می‌شود این بُرد را کم یا زیاد کرد، زیرا بُرد پایه دلالات سیره‌های عملی و قولی همان جواز است و جواز مقابل ترک یا فعل است، در عین ‌حال با قرائنی می‌شود بیشتر از جواز در حد رجحان و یا مرجوحیت از آن استفاده کرد، حتی در حد وجوب و حرمت، ممکن است استفاده شود و از طرف دیگر گفته می‌شد که پایه دلالت این‌ها در سیره فعلی و قولی، اعم از عنوان اولی و ثانوی و ولایی است، اما می‌شود با یک ضوابطی از آن حکم اولی بیرون آورد.

فقه تربیت| خداوند از فرمول ها و قواعد بشری برای هدایت استفاده می کند
آیت الله اعرافی| 11
فقه تربیت| خداوند از فرمول ها و قواعد بشری برای هدایت استفاده می کند
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 13:30

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: در حال حاضر دو کاستی در بررسی مسئله و در اصولمان داریم، کاستی اول این است که سیره به معنای متداول و رایجش که عبارت است از افعال مقابل اقوال، نیاز به یک غنای بیشتری از لحاظ روش‌شناسی دارد و کاستی دوم مضاعف این است که سیره به معنای دوم که دامنه مفهومی را در سیره تعمیم دادیم و شامل نوع رفتار در گفتن و سخن گفتن است، در اینجا یک دایره دیگری پیدا می‌کند و نیاز به روش‌شناسی‌های وسیع‌تری است.

فقه تربیت| برداشت‌های فرامدلولی در مسائل تربیتی
آیت الله اعرافی/10
فقه تربیت| برداشت‌های فرامدلولی در مسائل تربیتی
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 13:28

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: در تمامی مسائل بالاخص در مسائل تربیتی وقتی ‌که از معصوم می‌خواهیم بهره ببریم و به او مراجعه کنیم، گاهی به افعال او نگاه می‌کنیم که سیره مشهوره است، گاهی به اقوال او مراجعه می‌کنیم. به گفتارهای معصوم و خداوند تبارک‌وتعالی مراجعه می‌کنیم که در آینه وحی و قرآن، تجلی کرده است.

فقه تربیت|  ابلاغ معارف و دستورهای دینی و تربیتی در قرآن با اصل تدریج همراه است
آیت الله اعرافی| جلسه 9
فقه تربیت| ابلاغ معارف و دستورهای دینی و تربیتی در قرآن با اصل تدریج همراه است
    تاریخ› سه شنبه 18 ارديبهشت 13:14

وسائل ـ آیت الله اعرافی در نهمین جلسه درس خارج فقه تربیت اظهار داشت: گاهی تدریج یعنی رعایت آن ضوابطی که در هر مرحله وجود دارد، گاهی هم در خود یک مرحله، وقتی می‌خواهد اقدام کند، تدریجی لازم است که این ریزتر از اولی است و فراتر از آن قواعد کلی مراحل رشد و امثال این‌هاست.

فقه تربیت| اصل تدریج در تربیت
درس خارج فقه تربیت آیت الله اعرافی| جلسه 8
فقه تربیت| اصل تدریج در تربیت
    تاریخ› دوشنبه 17 ارديبهشت 11:38

وسائل ـ آیت الله اعرافی در هشتمین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: در مباحث تربیتی، اصل سوم، اصل تدریج است که خیلی سابقه و قدمت دارد؛ هم قدمت تاریخی در مباحث مربوط به تعلیم و تربیت و امثالهم دارد و هم در تعلیم و تربیت جدید غربی، یکی از اصولی است که تقریباً همه به آن اشاره می‌کنند، لذا اصل ریشه‌داری است.

فقه تربیت| بیان اصل دین ولو احتمال اثر نباشد ضروری است
آیت الله اعرافی| 7
فقه تربیت| بیان اصل دین ولو احتمال اثر نباشد ضروری است
    تاریخ› یکشنبه 16 ارديبهشت 18:51

وسائل ـ آیت الله اعرافی در هفتمین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: گاه مباحث تربیتی نتیجه عکس می دهد که نمونه های تاریخی آن ماجرای حضرت نوح و لجاجت مردم در عدم پذیرش و سخنان امام حسین علیه السلام در روز عاشوراست، پس اقدامات امر و نهی و هدایت و تبلیغ و امثالهم انجام می‌پذیرد و در یک شعاعی آثار معکوسی می‌گذارد و انسان‌هایی را به سمت باطل می‌برد.

فقه تربیت| در قاعده تزاحم، هدایت بر ضلالت ترجیح دارد
آیت الله اعرافی/ 6
فقه تربیت| در قاعده تزاحم، هدایت بر ضلالت ترجیح دارد
    تاریخ› دوشنبه 10 ارديبهشت 13:42

فقه فن آوری| شکافی بین روزگار نوین با حوزه ‌علمیه و فقه ایجاد شده است
حجت‌الاسلام شهریاری/3
فقه فن آوری| شکافی بین روزگار نوین با حوزه ‌علمیه و فقه ایجاد شده است
    تاریخ› یکشنبه 02 ارديبهشت 11:11

وسائل ـ استاد حوزه و دانشگاه گفت: روحانیت باید علاوه بر آموزش فقه سنتی، موضوعات نوین را نیز در سبک زندگی جدید شناسایی کرده و برای آن راه حل‌ مناسبی ارائه دهد.

فقه فن آوری | هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی نداریم
حجت الاسلام شهریاری/ 2
فقه فن آوری | هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی نداریم
    تاریخ› یکشنبه 02 ارديبهشت 11:00

وسائل ـ حجت‌الاسلام‌ شهریاری گفت: اگر امروزه دروغ پردازی در جامعه ما گسترش یافته است، به خاطر آن است که فناوری رسانه‌ پیشرفت کرده است اما ما هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را نداریم.

اولین کرسی درس خارج «فقه فضای مجازی»
اولین کرسی درس خارج «فقه فضای مجازی»
    تاریخ› یکشنبه 02 ارديبهشت 10:56

وسائل ـ درس خارج فقه فضای مجازی هر هفته چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ساعت ۱۲ الی ۱۳ رسمی در مدرسه امام کاظم(ع) ساختمان امام رضا(ع) طبقه همکف، مدرس شماره ۲۷ برگزار می‌شود

فضای مجازی به عرصه تاخت و تاز معاندان دین و انقلاب تبدیل شده است
آیت الله طبرسی:
فضای مجازی به عرصه تاخت و تاز معاندان دین و انقلاب تبدیل شده است
    تاریخ› یکشنبه 02 ارديبهشت 10:51

وسائل ـ آیت الله طبرسی با بیان این که متأسفانه امروز فضای مجازی به عرصه تاخت و تاز دشمنان و بدخواهان دین و انقلاب تبدیل شده است، گفت: باید با برنامه ریزی مناسب از آسیب های احتمالی این بخش کاسته و مسیر صحیح را به نسل جوان نشان دهیم.

فقه رسانه| اسراف در خرید لوازم و افزایش شهوات جنسی از تبعات مدگرایی غربی است
استاد رفعتی نایینی / 24
فقه رسانه| اسراف در خرید لوازم و افزایش شهوات جنسی از تبعات مدگرایی غربی است
    تاریخ› یکشنبه 02 ارديبهشت 10:40

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در بیست و چهارمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: یکی از پیامدهای ملموس مدگرایی در جامعه، اسراف است که تصور می کنند باید کالای جدید اعم از لباس و غیره تهیه شود تا بتوانند همگام با مد حرکت کنند و تبعات زیادی در جامعه ایجاد خواهد کرد و فرهنگ مصرف گرایی نیز گسترش می یابد.


1 2 3 4... 14